HumanFactorsnl

Bijeenkomst voor docenten human factors & ergonomie


Human factors en ergonomie is een belangrijk vakgebied binnen de ontwerpopleidingen. Er gebeurt veel op dit gebied op de hogescholen en universiteiten, maar vaak weet men dit niet van elkaar. Kennisuitwisseling kan het onderwijs ten goede komen, vandaar dat er sinds 2014 tweejaarlijks een bijeenkomst voor docenten human factors & ergonomie wordt georganiseerd om informatie met elkaar te delen.

Dit jaar zijn we te gast bij de IPO-opleiding in Den Haag.

Datum en tijd: Dinsdag 29 mei van 13:30 – 17:00 uur, borrel na voor wie wil.

Locatie: Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag (direct achter station Hollands Spoor)
Catering: Voor koffie en thee wordt gezorgd

Programma

Inloop vanaf 13:30 uur

14.00 u: Opening door dagvoorzitter Marijke Melles en voorstellen van de deelnemers.
14.30 u: Presentatie over de IPO-opleiding en het ergonomie-onderwijs aan de Haagse Hogeschool, door Yvette de Neef

14.50 u: Rondleiding IPO-locatie van Haagse Hogeschool, door Yvette de Neef

15.15 u: Pauze

15.30 u: Presentatie over de studie Industrieel Ontwerpen en het ergonomie-onderwijs aan de TU Delft, door Marijke Melles

16.00 u: Discussie

Heb je een onderwerp dat je aan de orde wilt stellen? Mail dat naar Brecht Daams: daams@ergonomie.nl

17.00 u: Afsluiting en borrel

Aanmelden uiterlijk 23 mei via communicatie@humanfactors.nl.

Met vriendelijke groet,

Brecht Daams en Marijke Melles

terug naar het overzicht