Hulp bij het invullen van de registratie aanvraag 17 juni 2019


Op 17 juni jl. konden geïnteresseerden voor de beroepsregistratie als Europees Ergonoom informatie en advies krijgen hoe ze dat doel kunnen bereiken. Deze avond werd georganiseerd door Human Factors NL en de Stichting Registratie Ergonomen (SRe). Er waren 6 mensen die deelnamen aan de avond, een mooie opkomst.

Na een algemene introductie op de procedure en inhoudelijke eisen door Frank Krause, voorzitter van de Raad van Registratie, konden de aanwezigen daadwerkelijk aan de gang met het invullen van hun aanvraag. Er waren vragen hoe de door hen gevolgde opleiding kon voldoen aan de opleidingseisen. En als dat mogelijk niet voldoende was, werd advies gegeven hoe ze dat zouden kunnen aanvullen. Op de website van Human Factors NL staat o.a. een overzicht van mogelijke opleidingen en cursussen op het gebied van Human Factors en ergonomie.

Bij een eerste aanvraag wordt eerst de opleiding getoetst aan de opleidingseisen voor Europees Ergonoom, zoals die door de CREE zijn opgesteld. Na de toetsing van de gevolgde opleiding moet nog een aantal jaar werkervaring opgedaan worden voordat de registratie als EurErg bereikt is. Er zijn ook eisen die aan de ervaring gesteld worden. Daarom konden ook vragen gesteld worden over of en hoe in de eigen werkkring en met het eigen werk invulling gegeven kan worden aan de ervaringseisen. Ook een mogelijke coaching van een reeds geregistreerd Europees Ergonoom kan onderdeel uitmaken van het traject voor het voldoen aan de ervaringseisen.

Het was een informatierijke avond, waarin ook meteen heel praktisch met ondersteuning gewerkt kon worden aan de eigen aanvraag voor de beroepsregistratie.

Met dank aan Intergo voor de gastvrije ontvangst.

terug naar het overzicht