HumanFactorsnl

Informatiebijeenkomst Ergonomie en fysieke belasting


NEN houdt op vrijdag 18 januari een bijeenkomst over Ergonomie en met name Fysieke Belasting. Het doel van deze bijeenkomst is inzicht krijgen wat uw uitdagingen voor ergonomie en fysieke belasting in de praktijk zijn. Helpen normen daarbij? Verder krijgt u tijdens deze ochtend een update over de normen voor fysieke belasting en aan welke projecten wordt gewerkt.

De bijeenkomst kan worden gebruikt als netwerk om ervaring met elkaar uit te wisselen. Wat komt u tegen in de praktijk?

Normen voor fysieke belasting geven grenswaarden voor de lichamelijke belasting van werkenden. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt om in kaart te brengen waar een te hoge fysieke belasting tijdens het werk ontstaat. Ze helpen met het inrichten van werkplekken met het oog op fysieke belasting. Tijdens de bijeenkomst wordt er niet diep ingegaan op de exacte inhoud van de normen, maar worden wel voorbeelden gegeven waar de normen voor kunnen worden gebruikt. Ook worden de nieuwe projecten kort toegelicht, zoals de nieuwe richtlijn die in ontwikkeling is voor ‘Ergonomic work allowances’ en ‘Sorteerstations’.

terug naar het overzicht