HumanFactorsnl

VvBN Symposium ‘MOVE AROUND; beweging in de omgeving’


Op vrijdag 23 maart 2018 organiseert VvBN hun jaarlijkse symposium met als thema ‘Move Around’. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de samenhang tussen bewegen en de omgeving. Hierbij kunnen de fysieke, de sociale en virtuele omgeving aan bod komen. De insteek zal hierbij interdisciplinair zijn. Interessante sprekers staan stil bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Programma

We bieden een gevarieerd programma met voorafgaand de ALV van de VvBN.

Dagvoorzitter : Frans Steenbrink, VvBN en Motek

Keynotes : Prof dr Romain Meeusen VU Brussel

Dr Sanne de Vries, lector Haagse Hogeschool
- Drie rondes met 4-5 parallelsessies vanuit de Interessegroepen Arbeid, Bewegen & Gezondheid, LO, Revalidatie en Sport.

- De proefschriftprijs

Voor het volledige programma zie bijlage of via de speciale Symposium website.

Netwerken

Het symposium is bij uitstek een mooie netwerk bijeenkomst en gelegenheid om collega’s te ontmoeten. Voor veel leden is het een jaarlijkse reünie.


Kosten (excl BTW) inclusief koffie/thee, lunches en borrel

Leden VvBN € 100,-

Student leden € 55,-

Niet leden € 175,-

Studenten niet lid VvBN € 75,-

Het symposium vindt plaats in zalencentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Meldt u aan via de aanmeld-website en kom op 23 maart 2018 naar de Domstad in Utrecht.


Sponsoring

Mocht je naast deelname ook met je bedrijf in de schijnwerpers willen staan, dan bieden we hele interessante sponsorpakketten. Meer informatie via Tinus Jongert, tinus.jongert@npi.nl

Ook kunnen bedrijven en kennisinstituten zich melden voor deelname van groepen medewerkers, hiervoor kunnen we kortingen bespreken (voor niet leden).


Voor nadere informatie:
Tinus Jongert
tinus.jongert@npi.nl of 06-44708911
Alexandra Langelaan
alexandra@almarketing.nl of 06-29428602
Frans Steenbrink

terug naar het overzicht