Registratie
geopend!

Programma

Het tweedaags congresprogramma biedt plenaire sessies met negen inspirerende keynotes en een dertig parallelle sessies verzorgd door human factors experts uit bedrijfsleven en kennisinstellingen.

DAG 1 - donderdag 28 november 2019

8.30 - 9.00: Inloop en registratie

9.00 - 10.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.dr.ir. Richard Goossens (TU Delft)

9.00 - 9.10: Evolutie, revolutie!
Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2019
9.10 - 9.50: Using human factors to inspire the design of tomorrow's world
Keynote door Dr. Dan Jenkins, Research director Human Factors & Usability, DCA Design International, UK
9.50 - 10.30: Personal data and biohacking: impact on human factors
Keynote door Peter Joosten, biohacker & DIY-futurist

Daniel P. Jenkins leads the human factors research team at DCA Design International (London, UK), one of the world’s leading product design and development consultancies. Within multidisciplinary teams, he supports the design of a diverse range of products and services, from trains to toothbrushes. Dan specialises in the application of human factors and systems thinking tools to ensure system performance is maximised and that products stand the greatest chance of commercial success.

Notable projects include patient administered drug delivery devices, next-generation radiotherapy equipment, train cabs, train passenger areas, airline interiors, personal protective equipment, and a wide range of fast moving consumer goods. Dan has co-authored 10 books on human factors and has received numerous awards for his work including the HFES User-Centred Design Award and the CIEHF President’s Medal.

Peter Joosten is a biohacker and DIY-futurist. He investigates the impact of biohacking, human enhancement and transhumanism in his keynotes, articles and Youtube channel. He is a TEDx speaker and consultant at various companies and institutions. He gave talks at events like Biohacker Summit Stockholm (Sweden), University College London (United Kingdom), Darefest Antwerpen (Belgium) and KPN Telecom (the Netherlands).

He is the curator of the platform Superhuman Talks where he writes and interviews experts about the coming era of upgraded humans. He wrote the (Dutch) book ‘Biohacking’ about human enhancement and its implication on organizations, education and healthcare. He is a guest lecturer at the Technische Universiteit Eindhoven (master Human Technology Interaction) and the Hogeschool Utrecht (theme: human enhancement). He was member of the 2019 class of the Biohack Academy at De Waag in Amsterdam.


10.30 - 11.00: Pauze

11.00 - 12.00: Parallelle sessies

Sessie 1: Human-centered service design - chair Tommaso Sarri (Deloitte Digital / Garage2020 Amsterdam)
Sessie 2: Human factors & teamwork - chair Jan Maarten Schraagen (Universiteit Twente)
Sessie 3: Artificial Intelligence: wat zijn de human factors? - chair Erik Mulder (ErgoS)
Sessie 4: DINED: van 1D tot 4D anthropometrie - chairs Toon Huysmans & Johan Molenbroek (TU Delft)

12.00 - 13.00: Lunch


13.00 - 14.00: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.ir Pieter Rookmaaker (em.) (Universiteit Twente)

13.00 - 13.20: IEA 60. Geboren in Nederland, groot geworden in de wereld
Keynote door ir. Ernst Koningsveld, historian of the International Ergonomics Association

13.20 - 14.00: Ergonomics for performance. Meer invloed van human factors bij bedrijven
Keynote door prof.dr. Jan Dul, hoogleraar Technology and Human Factors, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Ernst Koningsveld studeerde Landbouwtechniek aan de Landbouw Universiteit Wageningen, specialisatie Arbeid en Gezondheid met als hoofdvak Ergonomie. Van 1975-2014 werkte hij in onderzoek, ontwikkeling en advies rond de werkende mens. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie werd hij in 1978 afgevaardigd naar de Council Meeting van de International Ergonomics Association (IEA). Het internationale werk pakte hem meteen. Nu 41 jaar later rondt hij zijn jarenlange inzet voor de IEA af. Hij was daarnaast mede oprichter van de Federation of European Ergonomics Societies, FEES en president van het Center of Registration of European Ergonomics Societies, CREE.

Jan Dul is hoogleraar Technology and Human Factors bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen mens en de fysieke en sociale omgeving in bedrijven, met als doel om zowel prestatie als welbevinden te verbeteren. Als bestuurslid van de International Ergonomics Association (IEA) en voorzitter van de IEA ad hoc committee "Future of Ergonomics" heeft Jan een hoofdrol gespeeld bij de strategievorming over de internationale ontwikkeling van het vakgebied.

In deze keynote zal worden voortgebouwd op de internationaal breed gedragen visie dat het vakgebied ergonomie/human factors twee doelen gelijktijdig dient na te streven: het verbeteren van prestatie en het verbeteren van welbevinden. Eerste resultaten worden gepresenteerd van een longitudinaal onderzoek naar de motivatie van MKB productiebedrijven om zelf maatregelen te nemen om het werk te verbeteren, en naar effecten van deze maatregelen op prestatie en welbevinden. In welke mate zijn genomen maatregelen vooral gedreven door prestatie of vooral door welbevinden? Hebben prestatie-gedreven maatregelen andere effecten op prestatie en welbevinden dan welbevinden-gedreven maatregelen? Uit het onderzoek kunnen belangrijke lessen worden geleerd voor de positionering van het vakgebied Human Factors. Een opmerkelijke les is dat Human Factors meer invloed kan krijgen bij bedrijven door prestatie (en niet welbevinden) centraal te stellen en dat hiermee de twee beoogde doelen beter worden gerealiseerd.


14.15 - 15.15: Parallelle sessies

Sessie 1: Succesvol werken aan preventie van beroepsziekten - chair Steven Visser (Coronel Instituut, Amsterdam UMC)
Sessie 2: Geïntegreerde aanpak van lean en human factors - chairs Aaike Immerzeel (Aaike.nl) & René Vandewall (Bol.com)
Sessie 3: Human factors: de toegevoegde waarde van praktijkervaringen - ​chairs Ruud Pikaar (ErgoS) & Jan Dul (Erasmus Universiteit)
Sessie 4: Medische hulpmiddelen: mentale modellen & leren van incidenten - chair Gert Jan Kamps (Intergo)
Sessie 5: Workshops & demo's van sponsoren

15.15 - 15.45: Pauze

15.45 - 16.45: Parallelle sessies

Sessie 1: Human factors voor gedragsverandering - chair Jos Kraal (TU Delft)
Sessie 2: Comfort - chairs Peter van Scheijndel (vhp) & Manon Kühne (vhp)
Sessie 3: Exoskeletten - chair Saskia Baltrusch (Heliomare / SPEXOR research consortium)
Sessie 4: User interface design: Workshop in het ontwerpen van veilige, gebruiksvriendelijke en prettige (medische) interfaces - chair Ruben Post (Emergo by UL)


16.45 - 18.00: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Marijke Melles - voorzitter Human Factors NL

16.45 - 18.00: Evolutie, revolutie: presentaties genomineerden Human Factors NL Dissertatieprijs, Human Factors NL Scriptieprijs en Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs & prijsuitreikingen

18.00 - 19.00: Borrel
19.15 - 01.00: Diner en feest, met live band en djDAG 2 - vrijdag 29 november 2019

8.30 - 9.00: Inloop en registratie

9.00 - 10.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.dr. Allard van der Beek (Amsterdam UMC)

9.00 - 9.10: Evolutie, revolutie!
Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2019
9.10 - 9.50: Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid
Keynote door dr. Karin Proper, senior onderzoeker Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
9.50 - 10.30: Occupational safety and health & digitalisation. Evolution or revolution for human factors?
Keynote door dr. Sascha Wischniewski, director Human Factors & Ergonomics research group, Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany

Karin Proper is onderzoeker en projectleider bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als afgestudeerd epidemioloog en bewegingswetenschapper met specialisatie arbeid en gezondheid, houdt ze zich bezig met diverse onderzoeken op het gebied van arbeid en gezondheid, van gezondheidsbevordering op de werkplek tot werken met een chronische ziekte. Daarnaast is Karin aangesteld als onafhankelijk secretaris van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde dat zich richt op het verhogen van de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts door middel van het bevorderen van een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid.

In haar keynote zal zij de nieuwe kennisagenda Arbeid en Gezondheid toelichten, welke is gedefinieerd in samenwerking met vertegenwoor­digers vanuit praktijk, beleid en wetenschap. De nieuwe agenda bevat negen thema's, onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventie, technologische ontwikkelingen, psychische gezondheid en flexibilisering. Welke rol en uitdaging liggen hier voor het vakgebied human factors?

After completing his doctorate in work system design, Sascha Wischniewski started working at the Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) in Germany within the research group "Human Factors, Ergonomics" in Dortmund, which he is heading since May 2013. His main research fields are human factors in robotics, the use of smart devices at work as well as digital human modelling and simulation. He is chair of the Technical Committee (TC) Human Factors in Robotics and co-chair of the TC Digital Human Modeling and Simulation of the International Ergonomics Association (IEA).

BAuA is a federal authority within the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs. As a departmental research institution of the Federal Government, the BAuA is responsible for all matters involving occupational safety and health at work. The BAuA is committed to safety, health and human-centred work design. With its partners and key stakeholders, it aims to further develop the current state of scientific knowledge on humane work design on a multidisciplinary basis and thereby to respond at an early stage to trends in the modern working world.


10.30 - 11.00: Pauze

11.00 - 12.00: Parallelle sessies

Sessie 1: Gezond en veilig je pensioen halen - chairs Gonny Hoekstra (KLM) & Desiree Plaisier
Sessie 2: Exoskeletten in de praktijk - chair Roeland Motmans (Vlaamse vereniging voor Ergonomie, Colruyt Group)
Sessie 3: Building standards en certificering: helpt dat echt voor vitaliteit? - chair Wim Pullen (Centre for People and Buildings)
Sessie 4: Evolutie, revolutie en werkdruk: Effectiever als we ervaren wat we voelen!? Hoe technologie daarbij kan helpen. - chair Marianne Six-Dijkstra (Saxion Hogeschool)
Sessie 5: Workshop Presentatievaardigheden voor HF professionals - chairs Ernst Koningsveld & Carin van den Bosch

12.00 - 13.00: Lunch


13.00 - 14.00: Plenaire sessie

13.00 - 13.30: Human-centered design for organisational transformations
Keynote door dr. Rebecca Price, post-doctoral research fellow Product Innovation Management, Technische Universiteit Delft

13.30-14.00: Gamification for behavioural change
Keynote door Joost Hermans, Game Solutions Lab

Dr. Rebecca Anne Price is a Post Doc Researcher within the Faculty of Industrial Design Engineering at Delft University of Technology. Educated and practiced as an industrial designer, Rebecca was quickly drawn to the strategic potential of human-centered design as source of resilience and competitiveness, and so pursued a PhD in design-led innovation at Queensland University of Technology in Brisbane, Australia. Now at TU Delft, Dr. Price works with public and private organisations to support the application of design upon complex innovation challenges. While the predominant domain of her work to date has been mobility (aviation, automotive, urban transport), her methodological research in particular holds increasing value to domains related to public health and energy transitions that stem from a socio-technical perspective of the possibilities of design.

Joost Hermans works as a sociologist and concept designer at Games for Health/Game Solutions Lab. He combines sociology with his experience in playful interventions to change the behavior of people and organisations. He believes that in order to transform, you need to trigger people's intrinsic motivation.


14.15 - 15.15: Parallelle sessies

Sessie 1: Social robotics - chair Marieke Sonneveld (TU Delft)
Sessie 2: Minder zitten op kantoor: wat werkt nou echt (niet)? - chair Lidewij Renaud (Amsterdam UMC)
Sessie 3: Inclusive design voor de (digitale) overheid - chair Victor Zuydweg (Gebruiker Centraal)
Sessie 4: Kijkstrategieën | Mens en camerabeelden: oog voor blinde vlekken - Jorrit Jansen (vhp)
Sessie 5: Demo's van sponsoren

15.15 - 15.45: Pauze

15.45 - 16.45: Parallelle sessies

Sessie 1: NEN richtlijnen fysieke belasting - chairs Aleid Ringelberg (NEN) & Marjolein Douwes (TNO)
Sessie 2: Licht en visuele ergonomie - chairs Paul Settels (European Lighting Experts / Quality committee) & Robert Jan Vos (International Association of Light Designers)
Sessie 3: Inclusive design & gamification - chair Manon Junggeburth (Game Solutions Lab)
Sessie 4:


16.45 - 17.45: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Marijke Melles - voorzitter Human Factors NL

16.45 - 17.30: Druk op de goede knoppen in het brein voor een revolutie in gedrag
Keynote door prof.dr. Victor Lamme, hoogleraar Brain & Cognition, Universiteit van Amsterdam

Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam met publicaties in wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science. Maar met evenveel plezier schreef hij de populaire bestsellers De Vrije Wil Bestaat Niet en Waarom? waarin hij laat zien hoe hersenonderzoek een heel nieuw licht werpt op wie we werkelijk zijn. Hij weet als geen ander zijn kennis over het brein te vertalen naar de praktijk en is daarom een veelgevraagd gast op podia, in kranten en op radio en TV. Zijn lezingen zitten vol verrassende inzichten en eye-openers voor iedereen die menselijk gedrag effectief wil beïnvloeden.17.30 - 17.45: Afsluiting

17.45 - 19.00: Borrel