Programma Congres 2019

DAG 1 - donderdag 28 november 2019

8.30 - 9.00: Inloop en registratie - Lounge van Kontakt der Kontinenten

9.00 - 9.10: Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2019 - Steylzaal

9.10 - 10.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.dr.ir. Richard Goossens (TU Delft) - Steylzaal

9.10 - 9.50: Using human factors to inspire the design of tomorrow's world
Keynote door dr. Daniel Jenkins, research director Human Factors & Usability, DCA Design International, UK
9.50 - 10.30: Personal data and biohacking: impact on human factors
Keynote door Peter Joosten, biohacker & DIY-futurist

Daniel P. Jenkins leads the human factors research team at DCA Design International (London, UK), one of the world’s leading product design and development consultancies. Within multidisciplinary teams, he supports the design of a diverse range of products and services, from trains to toothbrushes. Dan specialises in the application of human factors and systems thinking tools to ensure system performance is maximised and that products stand the greatest chance of commercial success.

Notable projects include patient administered drug delivery devices, next-generation radiotherapy equipment, train cabs, train passenger areas, airline interiors, personal protective equipment, and a wide range of fast moving consumer goods. Dan has co-authored 10 books on human factors and has received numerous awards for his work including the HFES User-Centred Design Award and the CIEHF President’s Medal.

Peter Joosten is a biohacker and DIY-futurist. He investigates the impact of biohacking, human enhancement and transhumanism in his keynotes, articles and Youtube channel. He is a TEDx speaker and consultant at various companies and institutions.

He is the curator of the platform Superhuman Talks where he writes and interviews experts about the coming era of upgraded humans. He wrote the (Dutch) book ‘Biohacking’ about human enhancement and its implication on organizations, education and healthcare. He is a guest lecturer at the Technische Universiteit Eindhoven (master Human Technology Interaction) and the Hogeschool Utrecht (theme: human enhancement) and was member of the 2019 class of the Biohack Academy at De Waag in Amsterdam.


10.30 - 11.00: Pauze - St. Janzaal


11.00 - 12.00: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Artificial Intelligence: wat zijn de human factors?
- chair: Erik Mulder (ErgoS)

Congozaal

Human factors & teamwork
- chair: Jan Maarten Schraagen (Universiteit Twente)

Angolazaal

Human-centered service design
- chair: Tommaso Sarri (Deloitte Digital / Garage2020 Amsterdam)

Botswanazaal

DINED: van 1D tot 4D anthropometrie
- chairs: Toon Huysmans & Johan Molenbroek (TU Delft)

Argentiniëzaal


12.00 - 13.00: Lunch - St. Janzaal


13.00 - 14.00: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.ir. Pieter Rookmaaker (em.) (Universiteit Twente) - Steylzaal

13.00 - 13.20: International Ergonomics Association 60 jaar. Geboren in Nederland, groot geworden in de wereld.
Keynote door ir. Ernst Koningsveld, historian of the International Ergonomics Association

13.20 - 14.00: Ergonomics for performance. Meer invloed van human factors bij bedrijven.
Keynote door prof.dr. Jan Dul, hoogleraar Technology and Human Factors, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Ernst Koningsveld studeerde Landbouwtechniek aan de Landbouw Universiteit Wageningen, specialisatie Arbeid en Gezondheid met als hoofdvak Ergonomie. Van 1975-2014 werkte hij in onderzoek, ontwikkeling en advies rond de werkende mens. Als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie werd hij in 1978 afgevaardigd naar de Council Meeting van de International Ergonomics Association (IEA). Het internationale werk pakte hem meteen. Nu 41 jaar later rondt hij zijn jarenlange inzet voor de IEA af. Hij was daarnaast mede oprichter van de Federation of European Ergonomics Societies, FEES en president van het Center of Registration of European Ergonomics Societies, CREE.

Jan Dul is hoogleraar Technology and Human Factors bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen mens en de fysieke en sociale omgeving in bedrijven, met als doel om zowel prestatie als welbevinden te verbeteren. Als bestuurslid van de International Ergonomics Association (IEA) en voorzitter van de IEA ad hoc committee "Future of Ergonomics" heeft Jan een hoofdrol gespeeld bij de strategievorming over de internationale ontwikkeling van het vakgebied.

In deze keynote zal worden voortgebouwd op de internationaal breed gedragen visie dat het vakgebied ergonomie/human factors twee doelen gelijktijdig dient na te streven: het verbeteren van prestatie en het verbeteren van welbevinden. Eerste resultaten worden gepresenteerd van een longitudinaal onderzoek naar de motivatie van MKB productiebedrijven om zelf maatregelen te nemen om het werk te verbeteren, en naar effecten van deze maatregelen op prestatie en welbevinden. In welke mate zijn genomen maatregelen vooral gedreven door prestatie of vooral door welbevinden? Hebben prestatie-gedreven maatregelen andere effecten op prestatie en welbevinden dan welbevinden-gedreven maatregelen? Uit het onderzoek kunnen belangrijke lessen worden geleerd voor de positionering van het vakgebied Human Factors. Een opmerkelijke les is dat Human Factors meer invloed kan krijgen bij bedrijven door prestatie (en niet welbevinden) centraal te stellen en dat hiermee de twee beoogde doelen beter worden gerealiseerd.


14.15 - 15.15: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Succesvol werken aan preventie van beroepsziekten
- chair: Steven Visser (Amsterdam UMC)

Congozaal

Geïntegreerde aanpak van lean en human factors
- chairs: Aaike Immerzeel (Aaike.nl) & René Vandewall (Bol.com)

Angolazaal

Human factors: de toegevoegde waarde van praktijkervaringen
- ​chairs: Ruud Pikaar (ErgoS) & Jan Dul (Erasmus Universiteit)

Botswanazaal

Medische hulpmiddelen: mentale modellen & leren van incidenten
- chair: Gert-Jan Kamps (Intergo)

Argentiniëzaal

Demo's van sponsoren: Xsens, Matador, Flokk
- chair: Erik Saathof (Human Factors NL)

Ghanazaal


15.15 - 15.45: Pauze - St. Janzaal


15.45 - 16.45: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Comfort en human factors: verwant maar niet hetzelfde – interactieve workshop
- chairs: Peter van Scheijndel & Manon Kühne (vhp human performance)

Congozaal

Human factors voor gedragsverandering
- chair: Jos Kraal (TU Delft)

Angolazaal

Exoskeletten
- chair: Saskia Baltrusch (Heliomare / SPEXOR research consortium)

Botswanazaal

User interface design: Workshop in het ontwerpen van veilige, gebruiksvriendelijke en prettige (medische) interfaces
- chair: Ruben Post (Emergo by UL)

Argentiniëzaal


17.00 - 18.00: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Marijke Melles (Human Factors NL) - Steylzaal

Evolutie, revolutie! Presentaties genomineerden & prijsuitreikingen Human Factors NL Prijzen

17.00 - 17.20: Human Factors NL Scriptieprijs
- Mucahit Aydin (TU Delft): Continuous and non-invasive monitoring of vital signs
- Jingming Wang (Universiteit Twente): Gaze behavior, skin conductance, and trust in automation
- Marloes Kroonen (TU Delft): 4D Digital human model for designers
Prijsuitreiking door juryvoorzitter Hein Daanen (VU Amsterdam)

17.20 - 17.40: Human Factors NL Dissertatieprijs
- Annemarie de Witte (VU Amsterdam): Mobility performance in wheelchair basketball
- Willy Siegel (Universiteit Twente): Team reflection on weak resilience signals: Resilience enhancement of a rail sociotechnical system
- Vincent Blijleven (Nyenrode Business Universiteit): A sociotechnical perspective on workarounds emerging from electronic health record system usage in an academic hospital setting
Prijsuitreiking door juryvoorzitter Willem Verwey (Universiteit Twente)

17.40-18.00: Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs
- Yvonne de Leeuw-van Zaanen (VisieK Bedrijfsfysiotherapie): Zorg voor aan- en uitkleden
- Joey van der Bie (Hogeschool van Amsterdam): EyeBeacons
Prijsuitreiking door juryvoorzitter Johan Molenbroek (TU Delft)


18.00 - 19.00: Borrel - St. Janzaal


19.15 - 00.00: Diner en feest, met live band en dj - Wintertuin & CeciliakapelDAG 2 - vrijdag 29 november 2019

8.30 - 9.00: Inloop en registratie

9.00 - 9.10: Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2019 - Steylzaal

9.00 - 10.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter prof.dr. Allard van der Beek (Amsterdam UMC) - Steylzaal

9.10 - 9.50: Samen werken aan kennis voor arbeid en gezondheid
Keynote door dr. Karin Proper, senior onderzoeker Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
9.50 - 10.30: Occupational safety and health & digitalisation. Evolution or revolution for human factors?
Keynote door dr. Sascha Wischniewski, director Human Factors & Ergonomics research group, Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany

Karin Proper is onderzoeker en projectleider bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als afgestudeerd epidemioloog en bewegingswetenschapper met specialisatie arbeid en gezondheid, houdt ze zich bezig met diverse onderzoeken op het gebied van arbeid en gezondheid, van gezondheidsbevordering op de werkplek tot werken met een chronische ziekte. Daarnaast is Karin aangesteld als onafhankelijk secretaris van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde dat zich richt op het verhogen van de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts door middel van het bevorderen van een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid.

In haar keynote zal zij de nieuwe kennisagenda Arbeid en Gezondheid toelichten, welke is gedefinieerd in samenwerking met vertegenwoor­digers vanuit praktijk, beleid en wetenschap. De nieuwe agenda bevat negen thema's, onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventie, technologische ontwikkelingen, psychische gezondheid en flexibilisering. Welke rol en uitdaging liggen hier voor het vakgebied human factors?

After completing his doctorate in work system design, Sascha Wischniewski started working at the Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) in Germany within the research group "Human Factors, Ergonomics" in Dortmund, which he is heading since May 2013. His main research fields are human factors in robotics, the use of smart devices at work, as well as digital human modelling and simulation. He is chair of the Technical Committee (TC) Human Factors in Robotics and co-chair of the TC Digital Human Modeling and Simulation of the International Ergonomics Association (IEA).

BAuA is a federal authority within the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs. As a departmental research institution of the Federal Government, the BAuA is responsible for all matters involving occupational safety and health at work. The BAuA is committed to safety, health and human-centred work design. With its partners and key stakeholders, it aims to further develop the current state of scientific knowledge on humane work design on a multidisciplinary basis and thereby to respond at an early stage to trends in the modern working world.


10.30 - 11.00: Pauze - St. Janzaal


11.00 - 12.00: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Gezond en veilig je pensioen halen
- chairs: Gonny Hoekstra & Desirée Plaisier (KLM)

Congozaal

Building standards en certificering: helpt dat echt voor vitaliteit?
- chair: Wim Pullen (Centre for People and Buildings)

Angolazaal

Exoskeletten in de praktijk
- chair: Roeland Motmans (Vlaamse vereniging voor Ergonomie, Colruyt Group)

Botswanazaal

Evolutie, revolutie en werkdruk: Effectiever als we ervaren wat we voelen!? Hoe technologie daarbij kan helpen.
- chair: Marianne Six Dijkstra (Saxion Hogeschool)

Argentiniëzaal


12.00 - 13.00: Lunch - St. Janzaal


13.00 - 14.00: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Armagan Albayrak (TU Delft) - Steylzaal

13.00 - 13.30: Human-centered design for organisational transformations
Keynote door dr. Rebecca Price, post-doctoral research fellow Product Innovation Management, Technische Universiteit Delft

13.30-14.00: Gamification for behavioural change
Keynote door Joost Hermans, sociologist and concept designer at Game Solutions Lab

Dr. Rebecca Anne Price is a Post Doc Researcher within the Faculty of Industrial Design Engineering at Delft University of Technology. Educated and practiced as an industrial designer, Rebecca was quickly drawn to the strategic potential of human-centered design as source of resilience and competitiveness, and so pursued a PhD in design-led innovation at Queensland University of Technology in Brisbane, Australia. Now at TU Delft, Dr. Price works with public and private organisations to support the application of design upon complex innovation challenges. While the predominant domain of her work to date has been mobility (aviation, automotive, urban transport), her methodological research in particular holds increasing value to domains related to public health and energy transitions that stem from a socio-technical perspective of the possibilities of design.

Joost Hermans works as a sociologist and concept designer at Games for Health/Game Solutions Lab. He combines sociology with his experience in developing playful interventions to change the behavior of people and organisations. He believes that in order to transform, you need to trigger people's intrinsic motivation.


14.15 - 15.15: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Mens en camerabeelden: oog voor blinde vlekken
- chair: Jorrit Jansen (vhp human performance)

Congozaal

Social robots
- chair: Marieke Sonneveld (TU Delft)

Angolazaal

Inclusive design voor de (digitale) overheid
- chair: Victor Zuydweg (Gebruiker Centraal)

Botswanazaal

Minder zitten op kantoor: wat werkt nou echt (niet)?
- chair: Lidewij Renaud (Amsterdam UMC)

Argentiniëzaal

Demo's van sponsoren: Health2Work, Wilkhahn
- chair: Erik Saathof (Human Factors NL)

Ghanazaal


15.15 - 15.45: Pauze - St. Janzaal


15.45 - 16.45: Parallelle sessies (klik hier voor meer details over deze sessie)

Licht en visuele ergonomie
- chairs: Paul Settels (European Lighting Experts / Quality committee) & Robert Jan Vos (International Association of Light Designers)

Congozaal

NEN richtlijnen fysieke belasting
- chairs: Aleid Ringelberg (NEN) & Marjolein Douwes (TNO)

Angolazaal

Inclusive design & gamification
- chair: Manon Junggeburth (Game Solutions Lab)

Botswanazaal

Workshop Presentatievaardigheden voor HF professionals
- chairs: Ernst Koningsveld & Carin van den Bosch

Ghanazaal


17.00 - 17.45: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr. Ruben Post (Human Factors NL) - Steylzaal

17.00 - 17.45: Druk op de goede knoppen in het brein voor een revolutie in gedrag
Keynote door prof.dr. Victor Lamme, hoogleraar Brain & Cognition, Universiteit van Amsterdam

Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam met publicaties in wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science. Maar met evenveel plezier schreef hij de populaire bestsellers De Vrije Wil Bestaat Niet en Waarom? waarin hij laat zien hoe hersenonderzoek een heel nieuw licht werpt op wie we werkelijk zijn. Hij weet als geen ander zijn kennis over het brein te vertalen naar de praktijk en is daarom een veelgevraagd gast op podia, in kranten en op radio en TV. Zijn lezingen zitten vol verrassende inzichten en eye-openers voor iedereen die menselijk gedrag effectief wil beïnvloeden.


17.45 - 18.00: Afsluiting door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2019 - Steylzaal


18.00 - 19.00: Borrel - St. Janzaal