Registratie
geopend!

Oproep voor sessies

Het congresprogramma biedt plenaire keynotes en parallelle sessies. We nodigen leden van Human Factors NL en niet-leden van harte uit een voorstel in te dienen voor een sessie.


MOGELIJKHEID OM SESSIES IN TE DIENEN IS VERLENGD TOT 15 AUGUSTUS!


RICHTLIJNEN VOOR SESSIES
Een sessie duurt 75 minuten. De voertaal is Nederlands of Engels.

Sessies kunnen één van de volgende formats hebben:
1) Symposium: minimaal 3 sprekers, eventueel met een groepsdiscussie-element.
2) Workshop: gericht op het delen van specifieke kennis en het actief betrekken van het publiek.

Als uw sessie wordt geaccepteerd, wordt u genoemd als voorzitter van deze sessie in het congresprogramma en bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de sessie en het regelen van de (eventuele) sprekers.

INDIENEN VAN EEN SESSIEVOORSTEL
Dien een voorstel in met daarin de volgende onderdelen:
1) Titel van de sessie
2) Voorzitter(s)/organisator(en) van de sessie: naam/namen, affiliatie(s), e-mail adres(sen)
3) Sessie-format: symposium / workshop
4) Beschrijving van de sessie (max. 200 woorden):
Beschrijf het onderwerp van de sessie in 200 woorden en de relevantie (belang/urgentie van het onderwerp, link naar het HFNL2022 congresthema 'Shaping Horizons'). Als bekend, noem ook de (voorlopige) sprekers. Indien geaccepteerd, wordt deze beschrijving gedeeld op de congreswebsite.

Maak bij indiening gebruik van het template voor sessievoorstellen (download).

Het voorstel moet uiterlijk 15 augustus 2022 worden gemaild naar de HFNL congrescommissie: congrescommissie@humanfactors.nl

BEOORDELING
Elk voorstel wordt door de HFNL congrescommissie beoordeeld op (1) relevantie voor de congresdeelnemers (bijv. nieuw wetenschappelijk onderzoek, toepassing van onderzoek in de praktijk, innovatieve aanpak van uitdagingen in de praktijk), (2) diepgang en/of innovativiteit, en (3) aansluiting bij het congresthema 'Shaping Horizons'.

BELANGRIJKE DATA
15 augustus 2022: Deadline indiening voorstellen voor sessies
1 sept. 2022: Terugkoppeling op voorstel, bekendmaking van geselecteerde sessies
24 & 25 nov. 2022: Human Factors NL Jaarcongres 2022 (Congrescentrum Woudschoten, Zeist)

Download hier de pdf HFNL2022 Oproep voor Sessies.
Download hier het template voor het indienen van een sessie.