HumanFactorsnl

Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg

Kennisplatform Ergonomie voor Mondzorg (KEM)

In 2015 is de Stichting KEM opgericht. Doel van de Stichting is het bevorderen van een ergonomische aanpak van werkwijze en werkomstandigheden in de mondzorgpraktijk. Hierbij wordt uitgegaan van de omschrijving van de ergonomie door de International Ergonomic Association (IEA), www.iea.cc). Daarbij worden 3 domeinen onderscheiden:

· fysieke ergonomie, gericht op o.a. fysieke en visuele aspecten van de werkzaamheden;

· cognitieve of mentale ergonomie, gericht op de mentale processen zoals perceptie;

· sociaal-organisatorische ergonomie, gericht op de optimalisatie van praktijkmanagement.

Het KEM streeft naar de bewustwording van goede werkomstandigheden voor tandartsen en mondhygiënisten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het KEM via het e-mail adres: kemergonomics@outlook.com.

Het KEM stelt themadocumenten op met afzonderlijke onderwerpen gericht op de verbreding van het kennisaanbod over de wijze van de beroepsuitoefening in de mondzorgpraktijk, Deze komen tot stand met de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). De eerste zes documenten zijn beschikbaar op de website van de NWVT. (www.nwvt.nu/wetenschap)

terug naar het overzicht