Kick-off nieuwe campagne: Hoe TOP werk jij?

Pijn in je rug door te zwaar te tillen? Of juist pijn aan je nek door te vaak dezelfde beweging te maken? Ieder jaar tellen we 113.000 werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben we daardoor naar schatting in totaal 460.000 mensen met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Voor een groot deel betreft het aandoeningen aan arm, nek, schouder en rug. Dit levert veel persoonlijk leed, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en hoge kosten op.

Om hier aandacht voor te vragen starten het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW en Focal Point Nederland (FOP) vanaf oktober 2020 - samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt - een campagne over het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Deze campagne wordt georganiseerd in samenwerking met de Europese campagne Healthy Workplaces Lighten the Load. Samen met verschillende sectoren en staatssecretaris Bas van ‘t Wout trappen we op woensdag 28 oktober af tijdens de online kick-off bijeenkomst.

Bekijk de uitnodiging en meld je aan!

terug naar het overzicht