HumanFactorsnl

Nieuwjaarsboodschap

Beste leden,

We hebben een goed jaar achter de rug. Om een aantal hoogtepunten te noemen:

De trend van een dalend ledenaantal is gestopt en we hebben de weg naar boven, zei het voorzichtig, weer gevonden.

Onze website, www.humanfactors.nl, is dankzij de financiële impuls van de SRe steeds beter geworden.

Het is nu voor bezoekers van de website mogelijk om specifiek te zoeken naar een geregistreerd ergonoom of naar een ergonoom in één van de 5 werkterreinen. De nieuwspagina’s zijn attractief, dossiers en artikelen van het TvHF zijn door leden te downloaden en er is een tabblad met opleidingsmogelijkheden voor deelgebieden van ergonomie en human factors. Als laatste heeft de site uitstekend dienst gedaan zowel voor aanvang van het congres, als aanmeldingsplaats, als na afloop van het congres waar men nu online de presentaties kan vinden.

De ledenadministratie, die aan de ‘achterkant’ van de website zit, is nu weer geheel in eigen hand wat een belangrijke kosten besparing oplevert.

Onze aanwezigheid online is steeds beter met een eigen Human Factors NL discussieforum op LinkedIn, een Twitter account, @HumanFactorsNL, met een snel stijgend aantal volgers en een eigen YouTube kanaal met o.a. het animatie filmpje ‘Human Factors NL, voor beter leven en werken’.

We hebben in 2016 een drietal prijzen ingesteld om personen die ons vakgebied verder brengen de erkenning te geven die ze verdienen. De nieuwe prijzen zijn:

1) de Human Factors NL prijs voor excellent presteren op het brede gebied van human factors en ergonomie,

2) de Pieter Rookmaaker Prijs voor Mobiliteit en

3) Human Factors NL Dissertatie prijs.

Deze prijzen zijn allen dit jaar tijdens het congres uitgereikt aan, respectievelijk, Jan Dul, Marian Loth en Suzanne Hiemstra-van Mastrigt.

Deze prijzen zijn zeer goed ontvangen en hebben ook in de media veel aandacht gekregen onder andere door Tweets van de Europese Unie en de Erasmus Universiteit.

En ‘last but not least’ het congres dit jaar was een groot succes. Niet alleen was het zeer goed bezocht, maar ook de sfeer en de kwaliteit van de presentaties was uitstekend. Onze eigen leden en de buitenlandse gasten waren vol lof. Dat smaakt naar meer.

In deze Kerstwens wil ik speciaal aandacht geven aan de mensen die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor de vereniging. Soms zijn deze mensen in het zicht bezig, maar vaak ook achter de schermen, zoals de congrescommissie en de redactie van ons prachtige tijdschrift. Actieve leden zijn onmisbaar voor onze vereniging en we willen eenieder oproepen om ook een bijdrage te leveren. Mocht je actief willen worden in het bestuur of een commissie neem dan contact op, we kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken.

Graag wil ik jullie namens het gehele bestuur hele fijne kerstdagen en een gezond 2017 toewensen.

Erwin Speklé

terug naar het overzicht