RIVM onderzoekt preventieve maatregelen MKB

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim. Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport hebben hiermee te maken. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk. Duurzame inzetbaarheid komt hiermee in het geding.

Daarom vragen we uw aandacht en medewerking voor onderzoek van het RIVM naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB (tot 250 medewerkers). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de RI&E, inzet van een preventiemedewerker, PAGO en PMO, maar u kunt ook denken aan een training over werkstress of adviezen over gezond en veilig werken uit de Arbocatalogus. Deze preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van uw personeel. Het blijkt echter dat preventieve maatregelen beperkt toegepast worden in het MKB. Het RIVM wil graag weten wat ervaringen van MKB werkgevers zijn in het gebruik van preventieve maatregelen, en wat redenen zijn deze maatregelen wel of niet te gebruiken.

Heeft u contact tot MKB werkgevers in deze sectoren? Deel dan deze FLYER en link naar de enquête met hun: https://www.formdesk.com/rivm/werkgeversenquete.

Bij voorbaat bedankt namens het onderzoeksteam!

terug naar het overzicht