Interne vacatures

Interesse in een actievere rol binnen Human Factors NL? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden. Naast het ondersteunen van de doelstellingen van Human Factors NL (kennisverspreiding, kennisuitwisseling, opleiding), zijn alle functies bij uitstek een mooie manier om je netwerk verder te verbreden. Alle functies binnen HFNL betreffen vrijwilligersfuncties.

Heb je interesse in één van onderstaande functies of wil je meer informatie? Neem dan contact met op met Marijke Melles (voorzitter Human Factors NL) via voorzitter@humanfactors.nl of Sander Vries (secretaris Human Factors NL) via secretaris@humanfactors.nl. We maken graag een afspraak om kennis te maken en de functie verder toe te lichten.Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financieën van de vereniging. Daarnaast denk je strategisch mee over de toekomst van de vereniging, met name wat betreft mogelijke inkomsten. De penningmeester vormt samen met de secretaris en voorzitter het bestuur van Human Factors NL.

Taken:

  • Tweewekelijkse vergaderingen met het bestuur (online).
  • Financiële strategie bepalen.
  • Potentieel nieuwe bedrijfsleden (sponsoren) benaderen.
  • Opstellen jaarbegroting en financiële stukken voor de ALV.
  • Regelmatig overleg met administratiekantoor ANB, per kwartaal de BTW opgave.
  • Jaarlijkse controle, samen met de kascommissie, van het grootboek (uitgevoerd door administratiekantoor ANB).
  • Betalingen uitvoeren namens de vereniging: o.a. contributies IEA en FEES en declaraties van bestuur en leden van de verschillende commissies.
  • Verantwoordelijk voor het uitsturen en incasseren van de jaarlijkse contributies.

Tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week, met een piek rondom de incasso van de contributies.
Bij voorkeur vervul je deze functie voor minimaal 3 jaar.


Webmaster

De HFNL webmaster beheert de website van Human Factors NL en het LinkedIn account. Je plaatst o.a. nieuwsberichten, je houdt de agenda bij en zet de digitale versies van het Tijdschrift voor Human Factors op de website. De content ontvang je via leden of van het bestuur. Daarnaast kun je ook zelf actief de website optimaliseren en interessante artikelen op het gebied van human factors delen via LinkedIn en de website. Een goede schrijfvaardigheid en visuele vaardigheden, naast een brede interesse in het vakgebied worden gevraagd voor deze functie.

Het aanpassen van de website gebeurt via het CMS. Ervaring met onderhoud van websites is handig, maar niet noodzakelijk. Het CMS is gebruiksvriendelijk en leer je snel.

Als webmaster werk je nauw samen / ben je lid van de nieuw op te starten commissie Communicatie. Daarnaast heb je regelmatig overleg met het bestuur en stem je af met de redactie van het Tijdschrift voor Human Factors.

Tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week.


Ledenadministratie

De ledenadministratie is de administratieve backbone van de vereniging. Je verwerkt alle veranderingen van de leden en bedrijfsleden: je houdt het ledenbestand (CMS) bij, brengt wijzigingen aan en administreert en activeert nieuwe leden in het CMS.

Tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week.


Commissielid HFNL Jaarcongres 2022

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het jaarlijkse congres van Human Factors NL. Als lid van de congrescommissie denk je mee over het programma, de sprekers, de communicatie, accreditatie en sponsoring en de aankleding. Je benadert mogelijke sprekers en denkt met sprekers mee over de inhoud van presentaties en sessies.

Het jaarcongres vindt plaats in het najaar. Om de drie jaar betreft het een tweedaags congres, andere jaren is het congres één dag. In 2022 wordt er weer een tweedaags congres georganiseerd.

De congrescommissie bestaat momenteel uit Erik Saathof (voorzitter), Chantal Alleblas (penningmeester), en Marijke Melles. We zoeken nog 2 of 3 mensen om de commissie aan te vullen.

Tijdsbesteding is zo'n 2 uur per week, met een piek rond het congres. Bij voorkeur vervul je deze functie voor meerdere jaren.


Redacteur Tijdschrift voor Human Factors

Het Tijdschrift voor Human Factors is al decennialang hét Nederlandse vakblad op het gebied van human factors/ergonomie en verschijnt elk kwartaal gedrukt en digitaal. Met het TvHF wil Human Factors NL human factors onderzoek bevorderen en praktische toepassingen stimuleren door het plaatsen van artikelen over relevante methoden, procedures en resultaten. Als redacteur help je met het hooghouden van de kwaliteit en de samenstelling van het blad. Je legt en onderhoudt contacten met auteurs, redigeert aangeleverde teksten en draagt nieuwe ideeën voor artikelen aan. De werkzaamheden kunnen vanuit huis gedaan worden en vergaderingen zijn enkele keren per jaar en kunnen digitaal bijgewoond worden. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Aantoonbare affiniteit met, en kennis van, het vakgebied Human Factors wordt gevraagd, net als uitstekende schrijfvaardigheid.

Interesse? Neem contact op met hoofdredacteur Noortje Wiezer: hoofdredacteur@humanfactors.nl


Lid Commissie Communicatie

Een belangrijke doelstelling van Human Factors NL is kennisverspreiding en -uitwisseling. We zijn daarom op zoek naar meerdere leden met sterke vaardigheden wat betreft tekst en/of beeld om samen een nieuwe Commissie Communicatie voor HFNL te vormen.

De werkzaamheden variëren van het samenstellen en plaatsen van berichten op LinkedIn en artikelen in vakbladen (externe kennisverspreiding) tot het opstellen van mailings en nieuwsbrieven naar leden (interne kennisuitwisseling). Een belangrijke eerste taak van deze commissie is het opzetten van een communicatiestrategie.


Lid Commissie Onderwijs

Een tweede doelstelling van Human Factors NL is het verzorgen van opleiding en onderwijs. We zijn daarom ook op zoek naar meerdere leden om een nieuwe Commissie Onderwijs te vormen. Onderwijs betreft zowel opleiding van professionals en eigen leden, als de opleiding van studenten op universiteiten en hogescholen. Een eerste taak is om in kaart te brengen waar behoefte aan is en welke mogelijkheden er zijn, met name wat betreft opleiding voor leden van HFNL. Implementatie van de plannen behoort ook te de taken van deze commissie.