Registratie
geopend!

Ledenvoordeel

Leden van Human Factors NL...

  • ontvangen het Tijdschrift voor Human Factors;

  • kunnen gratis deelnemen aan bijeenkomsten voor leden;

  • krijgen ondersteuning in hun ontwikkeling tot gecertificeerd ergonoom (European Ergonomist, Eur. Erg.);

  • staan in contact met andere leden en opdrachtgevers door een aparte profielpagina op de site;

  • krijgen korting op specifieke producten en diensten.

Kortingen

Leden van Human Factors NL krijgen kortingen op specifieke producten en diensten. Hierover maken we afspraken met partijen. Hieronder de kortingen die we tot nu toe gerealiseerd hebben.

Handboek Ergonomie/Human Factors – Het standaardwerk op het vakgebied. Leden krijgen 10% korting op een abonnement op het Handboek. U betaalt hierdoor twee jaar lang dan geen € 97,50 maar € 87,50 (excl. btw). Bij dit kortingsabonnement krijgt u bovendien online toegang tot het boek, tot jurisprudentie, tools en arbo-items (risico's met maatregelen).
Meer informatie >>

Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en beleving – Een driedelig, zeer helder geschreven handboek met duidelijke illustraties en aansprekende voorbeelden. Een must voor iedereen die vanuit ons vakgebied betrokken is bij productontwikkeling. Leden betalen voor deel 1, € 39,95 (normaal 56,95).
Meer informatie >>

Productergonomie, ontwerpen voor nut, gebruik en beleving (deel 2a) – Leden betalen voor deel 2a € 42,50 (normaal € 58,50). De verzendkosten zijn € 3,84 per boek, € 6,95 voor twee tot en met dertien exemplaren. Bestellen kan door het totale bedrag (gewenste boeken én verzendkosten) over te maken naar: Uitgeverij Undesigning, rekening nr. NL20 INGB 0005 3009 04, onder vermelding van uw naam zoals die bekend is bij de ledenadministratie, boekdelen en aantal boeken, het bezorgadres en de kortingscode HFNL. Meer informatie >>

5 Sterrenaanpak voor gezonde werkdruk Een praktische wegwijzer voor iedereen die een rol speelt in het voorkomen van werkdruk en het toewerken naar werkplezier. Het boek geeft aan wat bekend is uit onderzoek en wat in de praktijk meestal wel en niet werkt. In het boek is ook aandacht voor een ontwerpgerichte aanpak gebaseerd op het gedachtegoed van Human Factors. Leden krijgen 10% korting op de aanschafprijs. Vul bij het bestellen de volgende couponcode in: SVGW_LS_HUM15. Uw korting wordt dan verrekent op de factuur. Meer informatie over het boek en bestellen

10% korting op Cursussen en workshops van Ergonomie Opleidingen Nederland voor professionals die hun expertise willen uitbreiden met kennis over ergonomie van werkplekken, software of werkorganisatie.

Ergonomie compact / Human factors (3e ed. 2015) – Gegevens op het gebied van ergonomie uit arbovoorschriften, bouwregels, normen en richtlijnen zijn samengevat in heldere figuren en tabellen, voorzien van een korte toelichting. Leden krijgen 20% korting en betalen geen € 31,80 maar € 25,45 (incl. btw). Meer informatie >>

Bestellen met ledenkorting Human Factors

Handboek Fysieke Belasting en online toolbox – Met een abonnement ontvangt u het Handboek en toegang tot de bekende online tools Fysibel en Fysisnel. Leden krijgen 20% korting en betalen geen € 133,90 per jaar maar € 107,12 (excl. btw). Meer informatie >>

Bestellen met ledenkorting Human Factors

Lidmaatschapsvormen

Leden, inclusief abonnement Tijdschrift voor Human Factors

€ 130,- (per jaar incl. BTW)

Geregistreerde leden (registratie in Europees register)

€ 130,- (per jaar incl. BTW)

Institutionele leden

€ 500,- (per jaar excl. BTW)

Studenten en PhD

1e jaar gratis, daarna € 25,- incl. BTW

Kortingen van € 30,- incl. BTW op lidmaatschap voor leden (gepensioneerde leeftijd), medewerkers van institutionele leden, leden van BES en leden van NVAH, NVVK, BA&O en NVAB.

NB: korting op korting is niet mogelijk.

Wordt u na 1 juli lid? Dan betaalt u voor de rest van het kalenderjaar de helft van het lidmaatschapsgeld. Na 1 november lid? Dan zijn de laatste 2 maanden van het lopende jaar gratis.

Nieuwe belangstellenden kunnen het inschrijfformulier invullen.