Registratie
geopend!

HFNL Dissertatie prijs

Human Factors NL kent periodiek een prijs toe voor de beste dissertatie op het brede gebied van ergonomie en human factors, verdedigd aan een Nederlandse universiteit.

Doel
De HFNL Dissertatieprijs beoogt kwalitatief hoogstaand onderzoek op het brede terrein van de ergonomie en human factors te vergroten. Inhoudelijk gezien is er geen beperking aan een gekozen thema van onderzoek. Deze erkenning verschaft een voorbeeld aan andere promovendi, stelt promovendi, afdelingen en faculteiten als geheel in staat om jaarlijks voorbeelden aan te dragen van excellent onderzoek en biedt mogelijkheden om het onderzoek van de universiteit aan de buitenwereld te communiceren.

De prijs
De HFNL Dissertatieprijs bedraagt € 500,-. De prijs wordt uitgereikt op donderdag 28 november 2019 tijdens het HFNL congres.

Voorwaarden voor nominatie
Voor toekenning van de HFNL Dissertatieprijs komen alle oud-promovendi in de periode 2016/2019 in aanmerking die hun dissertatie in de afgelopen drie jaar aan een Nederlandse universiteit hebben verdedigd.

Beoordelingscriteria
Kwalitatief hoogstaand onderzoek kenmerkt zich door een

 1. actuele originele probleemstelling,
 2. adequate samenhang tussen probleemstelling en uitvoering van het onderzoek,
 3. goede analyse van gegevens,
 4. wetenschappelijke discussie van de resultaten,
 5. een hoge mate van leesbaarheid.
  Publicatie van hoofdstukken van de dissertatie in vooraanstaande tijdschriften strekt tot aanbeveling.


De inzending
Inzendingen sturen aan HFNLprijzen@humanfactors.nl en deze moeten voldoen aan de voorwaarden voor inzending.

De uiterste inzenddatum is 1 oktober 2019. De nominatie bestaat hieruit dat de kandidaat in maximaal 500 woorden kort en bondig uiteenzet waarom hij de dissertatie voordraagt. Tevens dient hij/zij de volgende documenten bij te voegen:

 1. een korte samenvatting van het onderzoek (maximaal 250 woorden),
 2. een hard-copy van de dissertatie, te sturen aan:

  Human Factors NL

  Utrechtsestraat 19

  6811 LS Arnhem,
 3. een digitale versie van de dissertatie,

De HFNL Dissertatieprijs wordt gesponsord door: