HumanFactorsnl

Human Factors NL Congres 2016

Op donderdag 24 november heeft HFNL, als eerste dag van het tweejaarlijkse congres in 2016, een internationale dag georganiseerd in samenwerking met FEES (Federation of European Ergonomics Societies) en CREE (Center for Registration of European Ergonomics). Deze Engelse dag bestond uit twee delen. In de morgen vond een Round Table plaats van IEA TC "Ergonomics in design for All) en in de middag een workshop ter voorbereiding van IEA Triannual confrenrentie in Florence in 2018. aan deze dag wer deelgenomen dor meer dan 70 ergonomen uit Nederland en de rest van Europa.

Deze dag was Engelstalig en mede bedoeld voor de vertegenwoordigers van twee Europese organisaties in het vakgebied: de Federation of European Ergonomics Societies (FEES) resp. het Centre for Registration of European Ergonomists (CREE). ’s Ochtends was het thema ‘Ergonomics in design for all’ en ’s middags “Ergonomics and Creativity”. Ruim zeventig deelnemers uit diverse Europese landen namen deel.

In de middag werd ook de Liberty Mutual Award van de International Ergonomics Association (IEA) uitgereikt; de IEA/Liberty Mutual Medal in “Occupational Safety and Ergonomics” wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest uitmuntende en originele onderzoek dat leidt tot vermindering of verlichting van arbeidsgerelateerd lichamelijk letsel. Deze belangrijke prijs is dit jaar gewonnen door Pieter Coenen, Idsart Kingma, Cécile Boot, Paulien Bongers en Jaap van Dieën onderzoekers van de VU en het VUmc. De presentaties van deze engelse dag zullen via de website van HFNL beschikbaar komen.

Op 25 november 2016 heeft Human Factors NL als tweede dag een congres georganiseerd over de menselijke factor in de digitale wereld.

Presentaties

Thema: Productieomgeving

 1. Prof. dr. Michiel de Looze, senior projectmanager bij TNO en professor op de Vrije Universiteit Amsterdam: Mens-robotsamenwerking in de productieomgeving; Over verschillende vormen van robotisering, operator support en exoskeletten. Inleiding op: 'De digitale productieomgeving'
 2. Dr. Tine Platteeuw, ergotherapeute bij Mariasteen (België): Is automatisering een kans of bedreiging voor sociale werkplaatsen?
 3. Dr. Maaike Huysmans, postdoc bij EMGO Institute for Health and Care Research, Body@Work, VUmc Amsterdam: Robotisering en de effecten op arbeidseisen
 4. Ir. Erik Mulder Eur.Erg., senior Human Factors Consultant bij Ergos: Hoe intelligent is de machine? Discussie over Human Factors van toekomstige productiesystemen/dienstverlening met intelligente machines

Thema: Publiek domein

 1. Dr. ir. Jasper van Kuijk, Assistant Professor Industrial Design op de Universiteit Delft: Van treinkaart naar chipkaart: de digitalisering van het OV; Over uitdagingen bij ontwerpen aan digitalisering van publieke systemen.
 2. Ir. Melcher Zeilstra Eur.Erg., partner bij Intergo / Human Factors Consultant: De reiziger als bruikbaar nummer; kansen voor het gemak en de veiligheid van de reiziger
 3. Drs. Kirsten Schreibers Eur.Erg., human factors consultant bij Intergo en drs. Renske Landman, human factors engineer bij Ergos: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet; ontwikkeling van Human factors richtlijnen voor camerabewaking.

Thema: Kantooromgeving

 1. Prof. dr. Veerle Hermans Eur.Erg., Professor Ergonomie op de Vrije Universiteit Brussel (België) en hoofd van de afdeling Ergonomie bij IDEWE: Het digitale = ideale kantoor? Over valkuilen van digitale kantoren, waaronder langdurig zitten (sedentair gedrag). Inleiding op: 'De digitale kantooromgeving'
 2. Ir. Wietske Eveleens, eigenaar van Eveleens Workstyles: Beter denken met gezond werk
 3. Drs. Lidewij Renaud, PhD bij VUmc Amsterdam, EMGO Institute for Health and Care Research: Alternatieve werkplekken: effect op werkprestatie en klachten aan het bewegingsapparaat

Thema: Gedragsbeïnvloeding

 1. Drs. Elsbeth de Korte, senior research scientist / projectmanager bij TNO Leiden: Persuasive technology for health and wellbeing at work; Wat is de potentie? Wat is er bekend over de effectiviteit en voor- en nadelen? Inleiding op: 'Gedragsbeïnvloeding door digitale middelen'
 2. Dr. Michel Varkevisser, Engineering Psychologist bij Thales: Verleiden tot samenwerking: interoperabiliteit en human factors
 3. Dr. Lottie Kuijt-Evers, projectleider / onderzoeker / docent binnen de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool: Healthy by design: stimuleren van gezonde leefstijl bij MBO studenten

Hoofdsponsors

Dit congres zou onmogelijk zijn zonder onze hoofdsponsors ErgoDirect en de Backshop.