HumanFactorsnl

Jaarsymposium HFNL 2018

Algemene Leden Vergadering & Symposium 'De toekomst van Human Factors in NL'

Donderdag 11 oktober vond het eerste jaarsymposium van Human Factors NL plaats. Thema van het symposium was De toekomst van Human Factors in NL. Hiermee bouwen we voort op één van de grote discussiethema's tijdens het congres van de International Ergonomics Association afgelopen augustus in Italië, The future of ergonomics.

Het bestuur van Human Factors NL organiseert dit jaarlijks terugkerend middagsymposium voor alle leden, met als doel elkaar te ontmoeten en spreken rondom een aantal inspirerende sprekers en demonstraties. Naast dit jaarsymposium blijft het driejaarlijkse grotere congres inclusief de verschillende prijzen voor dissertaties en andere prestaties ook bestaan (volgende editie in het najaar van 2019).

Het symposium vond dit jaar plaats in Delft bij de faculteit Industrieel Ontwerpen en werd gehost door de sectie Applied Ergonomics & Design in samenwerking met het bestuur van Human Factors NL. Voorafgaand aan het symposium was de Algemene Ledenvergadering van Human Factors NL. Deze dag heeftl Erwin Speklé het voorzitterschap overdragen aan Marijke Melles.

Programma:

12.00-13.00

Algemene Leden Vergadering - Studio 6

Vanaf 11.30 inloop met koffie en thee - Studio 7

Lunch tussen 13.00 en 13.30 in Studio 7.

13.45-17.00

Symposium "De toekomst van Human Factors in NL"
Dagvoorzitter: Prof. Daan van Eijk, Applied Ergonomics & Design, TU Delft

Vanaf 13.30 inloop met koffie en thee - balustrade voor de IDE Arena

13.45-14.00 Introductie faculteit Industrieel Ontwerpen & symposiumprogramma
14.00-14.30

Designing our future travel experiences
Dr.ir. Suzanne Hiemstra - van Mastrigt, Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Expertisecentrum Gebruiksgerichte Mobiliteitsdiensten

14.30-15.00

Human factors research at the University of Twente and a perspective on trust in the design of healthcare technology
Dr. Simone Borsci, Universiteit Twente, Department of Cognitive Psychology and Ergonomics,
Behavioural, Management and Social Science Lab

15.00-16.00 Pauze en rondleidingen door onderzoekers van de sectie Applied Ergonomics and Design langs het Perceptual Intelligence Lab (demonstratie door prof. Sylvia Pont), het BodyLab (demonstratie door dr. Johan Molenbroek) en de ontwerpstudio's waar deze middag het bachelorvak Mens & Product wordt gegeven (Mens & Product is de opvolger van het bekende 'Ergonomie 1').
16.00-16.30

Werk en gezondheid in de toekomst - Vergeten we de human factor niet?
Prof.dr. Allard van der Beek & dr. Maaike Huysmans, Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde

16.30-17.00

The future of ergonomics - Human Factors (in) NL
dr.ir. Marijke Melles, Human Factors NL

17.00-19.00 Borrel in faculteitscafé IDKafee

Voertaal:

De voertaal tijdens het symposium is Nederlands. De presentatie van dr. Simone Borsci is in het Engels.

Locatie:

Faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft, Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

  • Algemene ledenvergadering & lunch: studio 6 & 7
  • Symposium: IDE Arena
  • Borrel: IDKafee (faculteitscafé van Industrieel Ontwerpen)

Foto's:

Wij willen u bij deze informeren dat tijdens de ALV en het symposium foto's worden gemaakt welke gebruikt zullen worden voor sociale media en promotionele doeleinden.