Introductie

De Stichting Registratie Ergonomen (SRe) is opgericht om kwaliteitsgaranties te bieden aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Die garanties bestaan uit drie elementen:

  • De SRe regelt de inschrijving van Nederlandse ergonomen in het Register van de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). In de CREE participeren een groot aantal Europese landen. Samen stellen zij eisen vast met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Ergonomen die aan deze eisen voldoen, worden in het register opgenomen. Zij mogen de toevoeging Eur.Erg. achter hun naam gebruiken.
  • Geregistreerde ergonomen houden zich aan de gedragsregels zoals die door de CREE zijn vastgesteld en door de SRe worden bewaakt.
  • Voor arbitrage bij klachten of conflicten m.b.t. het werk van een register-ergonoom kan men terecht bij de commissie van beroep en arbitrage van de SRe.

De SRe hecht er groot belang aan dat de Europees Ergonoom zijn of haar vakkennis in stand houdt, en dat er goede Nederlandse opleidingen in de professionele ergonomie bestaan. De SRe stimuleert dit zoveel als mogelijk is. Om zijn onafhankelijke positie te bewaren kan de SRe hierin echter zelf geen initiatieven nemen. De SRe is als stichting onafhankelijk van belanghebbende partijen en staat los van beroepsverenigingen.

Quicklink http://www.humanfactors.nl

  • De SRe werkt samen met de vereniging Human Factors NL.
    Human Factors NL zich zet zich in voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.

‘Hulp bij het invullen van registratieaanvraag Eur.Erg.’ 15 november 2023

Human Factors NL en de Stichting Registratie Ergonomen organiseren twee keer per jaar een informatie- en invulbijeenkomst voor ergonomen die zich willen registreren als Europees Ergonoom (Eur.Erg.). Iedereen die een aanvraag tot registratie overweegt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Op de bijeenkomst wordt uitleg gegeven en deelnemers helpen elkaar op weg met het invullen van de aanvraagformulieren. Verder kunnen vragen en onduidelijkheden aan een lid van de Raad voor Registratie worden voorgelegd.

De eerstvolgende bijeenkomst zal in Amersfoort plaatsvinden (op loopafstand van het station) op woensdag avond 15 november 2023 van 19.00 tot 21.00. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen dus de bijeenkomst gaat door.

Stuur als je belangstelling hebt voor deze bijeenkomst s.v.p. een mail naar sre.bijeenkomsten@registratie-ergonoom.nl (graag vóór 1 november 2023). Vermeld in deze mail naast je naam ook je telefoonnummer.

Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging en nadere informatie betreffende de bijeenkomst.

Meer informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is hier te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre

Meer informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is hier te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre

Meer informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is hier te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre