Introductie

De Stichting Registratie Ergonomen (SRe) is opgericht om kwaliteitsgaranties te bieden aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Die garanties bestaan uit drie elementen:

  • De SRe regelt de inschrijving van Nederlandse ergonomen in het Register van de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). In de CREE participeren een groot aantal Europese landen. Samen stellen zij eisen vast met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Ergonomen die aan deze eisen voldoen, worden in het register opgenomen. Zij mogen de toevoeging Eur.Erg. achter hun naam gebruiken.
  • Geregistreerde ergonomen houden zich aan de gedragsregels zoals die door de CREE zijn vastgesteld en door de SRe worden bewaakt.
  • Voor arbitrage bij klachten of conflicten m.b.t. het werk van een register-ergonoom kan men terecht bij de commissie van beroep en arbitrage van de SRe.

De SRe hecht er groot belang aan dat de Europees Ergonoom zijn of haar vakkennis in stand houdt, en dat er goede Nederlandse opleidingen in de professionele ergonomie bestaan. De SRe stimuleert dit zoveel als mogelijk is. Om zijn onafhankelijke positie te bewaren kan de SRe hierin echter zelf geen initiatieven nemen. De SRe is als stichting onafhankelijk van belanghebbende partijen en staat los van beroepsverenigingen.

Quicklink http://www.humanfactors.nl

  • De SRe werkt samen met de vereniging Human Factors NL.
    Human Factors NL zich zet zich in voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.

Hulp bij het invullen van de registratie aanvraag
Human Factors NL organiseert samen met de SRe, Stichting Registratie Ergonomen, twee keer per jaar een informatie- en invulbijeenkomst voor ergonomen die zich willen registreren als Europees Ergonoom (Eur.Erg.). Bij voldoende belangstelling zal de volgende bijeenkomst online plaats vinden op maandag 16 november 2020 van 19.00 tot 20.30 uur. Iedereen die een aanvraag tot registratie overweegt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze online bijeenkomst.

Op de online bijeenkomst wordt uitleg gegeven en deelnemers helpen elkaar op weg met het invullen van de aanvraagformulieren. Verder kunnen vragen en onduidelijkheden aan een lid van de Raad voor Registratie worden voorgelegd.

Stuur indien je interesse hebt voor de online bijeenkomst s.v.p. voor 27 oktober een mail naar bijeenkomsten@humanfactors.nl Vermeld in deze mail naast je naam ook je telefoonnummer.

Informatie over Human Factors NL is te vinden via https://www.humanfactors.nl
Informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre