Registratie

Wie zich wil laten opnemen in het register van de CREE kan bij het secretariaat van de SRe een aanvraagformulier verkrijgen. Met dit formulier worden alle relevante gegevens verstrekt aan de Raad voor Registratie van de SRe. Wanneer deze Raad van oordeel is dat aan de gestelde eisen voldaan is, draagt de SRe de kandidaat voor bij de CREE (http://www.eurerg.eu) ter registratie. Bij acceptatie ontvangt men een certificaat van inschrijving en mag men de afkorting Eur.Erg. achter zijn naam toevoegen. Het CREE-register is openbaar en wordt op de website van de CREE gepubliceerd (http://www.eurerg.eu).

De geldigheid van de registratie is tot vijf jaar beperkt. Na deze vijf jaar dient de ergonoom opnieuw te worden ingeschreven. Bij de aanvraag tot verlenging dient men aan te geven op welke manier de verworven kennis is onderhouden en geactualiseerd, en aan te tonen dat men nog steeds aan de criteria voor registratie voldoet. De SRe stelt aan de ingeschrevenen hiervoor projectbeschrijvingsformulieren ter beschikking waarin de ergonomische activiteiten kunnen worden vastgelegd.

De kosten voor behandeling van een aanvraag bedragen € 50,-. Bij opname in het register wordt dit bedrag verrekend met de kosten voor registratie. Deze bedragen € 700,- per vijf jaar.

Sluiting aanmelding najaar 2024
Uw ingevulde formulieren voor de eerstvolgende registratie ronde dienen voor 1 augustus 2024 ontvangen te zijn door de SRe. Na de beoordeling door de Raad voor Registratie zal de kandidaat ter registratie voorgedragen worden in de eerstkomende CREE vergadering (najaar 2024).
Later ontvangen aanmeldingen komen aan bod in de voorjaarsronde 2025 (Sluitingsdatum 1 februari 2025).

‘Hulp bij het invullen van registratieaanvraag Eur.Erg.’ woensdag 5 juni 2024

Human Factors NL en de Stichting Registratie Ergonomen organiseren twee keer per jaar een informatie- en invulbijeenkomst voor ergonomen die zich willen registreren als Europees Ergonoom (Eur.Erg.). Iedereen die een aanvraag tot registratie overweegt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Op de bijeenkomst wordt uitleg gegeven en deelnemers helpen elkaar op weg met het invullen van de aanvraagformulieren. Verder kunnen vragen en onduidelijkheden aan een lid van de Raad voor Registratie worden voorgelegd.

De eerstvolgende bijeenkomst zal bij voldoende belangstelling plaatsvinden op woensdag avond 5 juni 2024 van 18.00 tot uiterlijk 21.00 bij VHP Human Performance (op loopafstand van het station Den Haag HS).

Stuur als je belangstelling hebt voor deze bijeenkomst s.v.p. een mail naar sre.bijeenkomsten@registratie-ergonoom.nl (graag voor 27 mei 2024). Vermeld in deze mail naast je naam ook je telefoonnummer.

Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging en nadere informatie betreffende de bijeenkomst.

Meer informatie over registratie en de Stichting Registratie ergonomen is hier te vinden via https://www.humanfactors.nl/sre

Webinar van de algemene informatie bijeenkomst voor mensen die interesse hebben in registratie als professioneel Europees Ergonoom (Eur.Erg.).