Info

Informatie en inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen via het secretariaat:

Stichting Registratie ergonomen
t.a.v. de secretaris
Auke Vleerstraat 22
7521 PG Enschede

email: sre.secretariaat@registratie-ergonoom.nl
web: http://www.registratie-ergonoom.nl

Rekening: NL 13 INGB 0001 0252 70 t.n.v. Stichting Registratie ergonomen te Maarheze
KVK-nummer 41210514

Bestuur

Peter van Scheijndel - Voorzitter
Wijnand Tromp - Secretaris
Jan Kokken - Penningmeester
Frank Krause - Voorzitter RvR
Marijke Melles - Kwaliteitszetel HFNL

Raad voor Registratie

Birgit Sevenstern-Luijkx
Frank Krause
Marit Wilms
Marrieke van Geel
Herman van Veelen

Commissie voor Beroep en Arbitrage

Ernst Koningsveld
Maria Niessen
Paul Settels

Documenten

Te downloaden documenten
Gedragscode Europese Register Ergonomen : SRe_Code_of_Conduct_EurErg_19990902c.pdf
Toelichting op de Code of Conduct : SRe_Toelichting_Codeofconduct_2020a.pdf
Arbitrageprocedure : SRe_Arbitrageprocedure_2020a.pdf
Privacy Verklaring : SRe-Privacyverklaring-2020a.pdf
Aanmeldingsformulier registratie : Recente versie te verkrijgen via het secretariaat
Verlengingsformulier registratie : Recente versie te verkrijgen via het secretariaat

Links

SRe - Stichting Registratie ergonomen | Groepen | LinkedIn
Stichting Registratie ergonomen - Linkedin Groep

Stichting Registratie ergonomen | LinkedIn
Stichting Registratie ergonomen - Linkedin

http://www.eurerg.eu
Centre for Registration of European Ergonomists - CREE
Sinds 1994 bestaat er een Europees register voor all-round practiserende ergonomen, beheerd door de CREE. Hierin kunnen ergonomen opgenomen worden die voldoen aan de eisen m.b.t. opleiding en werkervaring (Eur.Erg.). De SRe verzorgt het Nederlandse traject voor opname in het register van de CREE.

http://www.humanfactors.nl
Human Factors NL
Opgericht op 8 oktober 2014, na samengaan van de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland. Onder de nieuwe naam wil Human Factors NL zich inzetten voor het ontwikkelen, inzetten en verspreiden van kennis over human factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten.

http://www.ergonomics-fees.eu
Federation of the European Ergonomics Societies - FEES
De Federatie van ergonomie verenigingen in Europa, opgericht in 2003

http://www.iea.cc
International Ergonomics Association - IEA

http://www.ergonomieopleidingen.nl
Ergonomie Opleidingen Nederland