HumanFactorsnl

Hoe zetten we adaptieve verlichting in voor de verhoging van ons welzijn en de vermindering van stress?


Hoe zetten we adaptieve verlichting in voor de verhoging van ons welzijn en de vermindering van stress?

In samenwerking met: Intelligent Lighting Institute van Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en Uneto-VNI

Datum: Dinsdag 30 januari 2018
Tijd: 12:00 – 17:00 uur (inclusief broodjeslunch en na afloop is er een netwerkborrel)
Locatie: Eindhoven (nadere informatie volgt na opgave)
Maximaal aantal deelnemers: 50
Wat levert dit u op: kennis over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van adaptieve verlichting, relevant netwerk, marktkennis en de kans om nieuwe oplossingen te creëren.
Voor wie: zorgorganisaties, ergonomen, architecten, verlichtingsfabrikanten, lichtadviseurs en installatiebedrijven
Kosten: € 200,00 exclusief BTW

Meld u hier aan voor de Masterclass!

Het effect van licht op gezondheid is een onderwerp dat in de afgelopen jaren veel is bestudeerd. Licht heeft invloed op onze biologische klok en daarmee op het slaap/waakritme, onze stemming en onze kwaliteit van werken en leven. Dit heeft zich vertaald in vele richtlijnen voor goede verlichting in bedrijven, kantoren, scholen en zorginstellingen. Recent onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) laat zien dat het mogelijk is om met nieuwe (adaptieve) verlichtingsconcepten stress en onrust te verminderen, meer veiligheid te creëren en beter te herstellen na operaties. Hier liggen kansen voor ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, de geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuizen.

KIEN Masterclass Adaptieve Verlichting voor Welzijnsverhoging en Stressvermindering
KIEN Innovatiemeesters organiseert op dinsdag 30 januari 2018 een Masterclass over adaptieve verlichting voor welzijnsverhoging en stressvermindering. Verschillende experts van de TU/e presenteren hun laatste onderzoeken op het gebied van adaptieve verlichting en het effect op stressreductie en herstel. Samen met u gaan we in gesprek over deze recente inzichten. We onderzoeken welke concrete behoeften er zijn om ruimtes in zorginstellingen in te richten met adaptieve verlichting voor een beter herstel van patiënten, het verminderen van onrust en agressie op afdelingen en het vergroten van het gevoel van veiligheid en algemeen welzijn. Vervolgens gaan we na welke kennis we al hebben en welke kennis nog ontbreekt, waar kansen liggen om praktijkervaringen op te doen en wat daarvoor nodig is.

Het doel is om een innovatietafel te starten, waarin clusters van bedrijven en instellingen met procesbegeleiding vanuit KIEN Innovatiemeesters een adaptief verlichtingsconcept ontwikkelen en testen in de praktijk. Bij deelname aan de innovatietafel geldt zowel een financiële bijdrage als een in-kind bijdrage in de vorm van participatie in conceptontwikkeling en projectrealisatie.

U kunt zich hier aanmelden voor de Masterclass

KIEN Innovatiemeesters
KIEN Innovatiemeesters is een gezamenlijk initiatief van Stichting KIEN, Uneto-VNI en TU/e en is opgericht met als doel om innovaties en nieuwe ontwikkelingen van de TU/e te valoriseren richting de installatiesector. We gaan hierbij aan de slag met concrete praktijkcases waar een actuele marktvraag aan ten grondslag ligt. Twee thema’s van KIEN Innovatiemeesters zijn ‘Gezondheid’ en ‘Internet of Things’. Deze masterclass over adaptieve verlichting voor welzijnsverhoging en stressvermindering ligt op het snijvlak van deze thema’s.

terug naar het overzicht