Human Factors NL Jaarcongres 2024

Het Human Factors NL Jaarcongres 2024 zal plaatsvinden op 1 november 2024 bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Het jaarcongres van Human Factors NL biedt een platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor professionals en wetenschappers werkzaam in of met de discipline Human Factors & Ergonomie. Aan de hand van het congresthema 'INCLUSIE’ onderzoeken we dit jaar hoe het vakgebied human factors bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

Inclusie betekent dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De human factors discipline betreft het aanpassen van de sociale, cognitieve en fysieke omgeving aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de mens. Het ultieme doel van een human factors aanpak lijkt dus om een inclusieve samenleving te ontwerpen. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Het congresprogramma biedt plenaire keynote sprekers en sessies waarin het thema ‘INCLUSIE’ vanuit verschillende perspectieven belicht wordt. Onderwerpen betreffen praktijkvoorbeelden, resultaten uit onderzoek en innovatieve methoden op het gebied van fysieke interactie, perceptie en cognitie, sociale interactie, productontwerp, dienstontwerp en systeemontwerp. U bent van harte uitgenodigd een voorstel in te dienen voor een sessie of een individuele presentatie.