Registratie
geopend!

HFNL2022 - Shaping Horizons

Het jaarcongres van Human Factors NL biedt een platform voor netwerk en kennisontwikkeling voor alle professionals en wetenschappers werkzaam in de discipline Human Factors & Ergonomie. Aan de hand van het congresthema 'Shaping Horizons' onderzoeken we dit jaar de vernieuwing langs de randen van het vakgebied. Hierbij leggen we nieuwe ontwikkelingen, in wetenschap en praktijk, steeds langs de huidige definitie Human Factors & Ergonomie en haar uitgangspunten: systeemaanpak, ontwerpgedreven en gericht op prestatie en welbevinden van de mens. Is de huidige definitie nog actueel? Waar liggen de grenzen van het vakgebied? Wat ontwikkelt zich aan de horizon?

*Human Factors (or Ergonomics) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. Human Factors specialists contribute to the design and evaluation of tasks, jobs, products, environments and systems in order to make them compatible with the needs, abilities and limitations of people. (bron: International Ergonomics Association)

Over het Human Factors NL Jaarcongres
De discipline Human Factors & Ergonomie draagt bij aan een optimaal ontwerp van omgevingen en systemen waarin mensen werken, wonen en recreëren. Specialisten vanuit diverse achtergronden werken aan het ontwerpen van producten, diensten en organisaties waarin de mens en haar mogelijkheden en behoeften centraal staan. Human Factors NL heeft de ambitie om aan al deze specialisten een platform te bieden om zich te laten zien, hun kennis te delen en zo het gedachtegoed van Human Factors & Ergonomie te verbreiden en een (kwaliteits)impuls te geven. Het jaarlijkse congres is het moment waarop Human Factors & Ergonomie specialisten met een steeds toenemende variatie aan achtergronden elkaar ontmoeten en gezamenlijk een nieuwe horizon vormen.

Hoewel de achtergronden kunnen verschillen delen zij dezelfde drieledige aanpak; 1. de systeembenadering, 2. ontwerpgedreven en 3. het nastreven van zowel prestatie als welzijn van de mens. Om de onderlinge verbondenheid te benadrukken nodigen we alle sprekers uit deze kenmerken in hun sessies te laten terugkomen. Op deze wijze bieden wij aan alle disciplines een toekomstbestendig congresprogramma gebaseerd op een gedeelde aanpak waarin het leren van elkaar gestimuleerd en vereenvoudigd wordt.