Registratie
geopend!

Human Factors NL Jaarcongres 2020

Op 5 november 2020 vindt het Human Factors NL Jaarcongres plaats op de faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft. Het congresprogramma biedt vijf plenaire sessies met inspirerende keynotes en een achttal parallelle sessies verzorgd door experts uit bedrijfsleven en kennisinstellingen op uiteenlopende human factors gebieden.

Zoom in, zoom out
Het congresthema is systeemdenken: zoom in, zoom out.

Systeemdenken gaat over een holistische blik; over micro-, meso-, en macro-systemen en onderlinge samenhang. Systeemdenken is belangrijk om de werkelijke behoeften van mensen boven water te krijgen, zodat passende oplossingen ontwikkeld kunnen worden. Systeemdenken is ook essentieel om te onderzoeken of een interventie op alle systeem-niveau’s effectief is. Een oplossing die op micro-niveau optimaal is, maar niet past in het grotere geheel, is niet bruikbaar. En vice versa net zo: een net iets andere vorm van systeemdenken waar steeds meer aandacht voor is, is de verschuiving van het individuele belang naar het collectieve belang. Mensen moeten bijvoorbeeld thuiswerken en afstand bewaren om het maatschappelijke belang te dienen en COVID-19 verspreiding te beperken. Hoe motiveer je mensen tot dit gedrag als het voor hen als individu niet direct noodzakelijk lijkt of plezierig is? Interessante vraagstukken voor de human factors specialist.