Human Factors NL Jaarcongres 2020

Het Human Factors NL Jaarcongres vond dit jaar online plaats. In de week van 2 tot en met 6 november 2020 werd dagelijks tussen 12.00 uur en 14.00 uur een keynote aangeboden, gevolgd door een sessie naar keuze verzorgd door experts uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen op uiteenlopende human factors gebieden. Zo was er een week lang dagelijkse inspiratie, verdieping en ontmoeting.

Het congresthema 2020 was systeemdenken: zoom in, zoom out.

Systeemdenken betekent met een holistische blik naar de wereld kijken; aandacht voor het welzijn en functioneren van de mens op micro-, meso-, en macro-systeemniveau en de onderlinge samenhang. Een onmisbare vaardigheid van de human factors specialist, zeker nu de wereld steeds complexer wordt.

Systeemdenken is essentieel om de werkelijke behoeften van mensen boven water te krijgen, zodat passende oplossingen ontwikkeld kunnen worden. Bovendien is systeemdenken onmisbaar om te onderzoeken of een interventie op alle systeem-niveau’s past en effectief is. Een oplossing die op micro-niveau optimaal is, maar niet past in het grotere geheel, is niet bruikbaar. Maar hoe ver ga je? Waar baken je je systeem af? En hoe doe je onderzoek op en naar verschillende systeemniveau's?

En vice versa net zo: een net iets andere vorm van systeemdenken waar steeds meer aandacht voor is, is de verschuiving van het individuele belang naar het collectieve belang. Mensen moeten bijvoorbeeld thuiswerken en afstand bewaren om het maatschappelijke belang te dienen en COVID-19 verspreiding te beperken. Hoe motiveer je mensen tot dit gedrag als het voor hen als individu niet direct noodzakelijk lijkt of plezierig is?

Interessante vraagstukken voor de human factors specialist en daarmee een goed thema voor een congres, waarover nog wel het een en ander te bediscussiëren valt!