Registratie
geopend!

Adviesraad HFNL

Met het oprichten van Human Factors NL, is de Adviesraad HFNL in maart 2015 ingesteld door het bestuur. De adviesraad bestaat momenteel uit 11 leden. De leden vertegenwoordigen verschillende deelgebieden Human Factors/Ergonomie en verschillende bedrijven en instellingen die zich bezighouden met het vakgebied. Het doel van de adviesraad is het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te volgen koers. De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen, doet voorstellen en evalueert de uitvoering van voorgenomen plannen van het bestuur. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere visie, onderwijs/opleiding/scholing, ledenwerving, thema's voor bijeenkomsten en tijdschrift, communicatie en borging van kwaliteit en certificering.

Adviezen uitgebracht door de adviesraad zijn voor leden van Human Factors NL op te vragen bij het secretariaat van Human Factors NL via secretaris@humanfactors.nl.

De Adviesraad HFNL bestaat uit de volgende leden:Bert Moss (voorzitter)

Inspectie SZW
Ergonoom

Sinds 2003 werk ik als ergonoom bij de inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie). Samen met twee collega ergonomen maken we deel uit van het expertisecentrum. Ik train en ondersteun inspecteurs bij het inspecteren op fysieke belasting bij bedrijven. Tevens geef ik inspecteurs bij actieve inspectieprojecten (gezondheidskundig en juridisch haalbare) kaders mee waarlangs zij werkzaamheden kunnen beoordelen. En daarnaast geef ik gevraagd en ongevraagd advies op ergonomiegebied aan onze beleidsmakers van het ministerie van SZW in Den Haag.Carin van den Bosch (secretaris)

Evente Ergonomie
Ergonoom

Evente Ergonomie is mijn eigen ergonomisch adviesbureau. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en sinds 2005 ben ik gecertificeerd als Europees Ergonoom. Mijn specialismen zijn Fysieke Ergonomie, Werkplek(her)ontwerp en Duurzame Inzetbaarheid. Na ruim 8 jaar in het bestuur van de ReN (register Ergonomen Nederland) te hebben gezeten, ben ik nu secretaris van de Adviesraad HFNL.Allard van der Beek

Amsterdam UMC, locatie VUmc. Afdeling Sociale Geneeskunde
Hoogleraar

Als hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid werk ik bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het EMGO+ Instituut (VU medisch centrum). Ik ben betrokken bij studies naar werk-gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat en werkstress. Ook doen we onderzoek naar de effecten van onregelmatig werk en het bevorderen van gezonde leefstijl bij werknemers, waarbij langdurig zitten in toenemende mate ook een rol speelt. Bij veel van onze studies besteden we aandacht aan zaken als werkprestatie en analyse van kosten & baten.

Naast mijn wetenschappelijke werk ben ik parttime actief als adviseur voor Evalua Nederland B.V., een VUmc spin-off bedrijf waarvan ik aandeelhouder ben. Dit advieswerk concentreert zich rondom een screener (Sante Q vragenlijst) die informatie geeft over vitaliteit, gezondheid en werkvermogen van werknemers in relatie tot toekomstig risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.Marjolein Douwes

TNO
Senior scientist

Met een achtergrond in de bewegingwetenschappen, ben ik als senior scientist werkzaam bij TNO. Daar hou ik me bezig met projecten op het gebied van fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid in het werk, zowel op bedrijfs-, op branche-, als overheidsniveau. De focus van de afgelopen jaren was de ontwikkeling en implementatie van risk assessment tools om de zelfredzaamheid van bedrijven te bevorderen, in opdracht van het ministerie van SZW. Zowel overbelasting (fysiek zwaar werk) als onderbelasting (sedentair gedrag of langdurig zitten) komen daarbij aan bod, alsmede adviezen voor een duurzaam gezonde inzet van mensen in fysiek werk.Alexandra de Haan

KLM Health Services
Ergonoom

Sinds 1992 ben ik werkzaam als ergonoom, waarvan de laatste 6 jaar voor KLM, Transavia en Martinair. Daarvoor werkte ik vanuit KLM Health Services onder andere voor mediabedrijven, zorginstellingen en zakelijke dienstverlening. Nog steeds oefen ik mijn functie met veel enthousiasme uit. Het creëren van een werkomgeving voor mensen, waar zij gezond, prettig en efficiënt kunnen werken is mijn drijfveer. Mijn focus ligt op bronaanpak. Als ergonoom betreft dit het ontwerp van functies, arbeidsmiddelen en werkplekken. De laatste jaren zijn dit vooral ver- en nieuwbouwprojecten (o.a. balieontwerp gate, ontwerp KLM Lounge, licht vertrekhal) en ergonomisch advies bij de aanschaf van nieuw equipment. Daarnaast onderzoek ik de arbeidsomstandigheden aan boord van vliegtuigen, op het platform en op de pieren. Verder ben ik lid van de raad voor registratie van de Sre (beoordelen van nieuwe aanvragen en verlengingen tot Europees Ergonoom).Erik Mulder

ErgoS
Ergonoom

Ik ben inmiddels 25 jaar werkzaam bij ErgoS. Door de voortdurende vernieuwing verveelt dit zeker niet. Het meest fascinerende in dit werk vind ik de menselijke geest. Voor mijn werk gaat het dan vooral om cognitieve ergonomie. Emotie en gedrag vind ik echter net zo interessant en zijn belangrijke aspecten voor het functioneren van projectteams en eindgebruikers. Projecten die ik doe zijn gericht op het ontwerp van mens machine interactie, vaak in controlekamers en verkeersleiding maar ook wel in meer administratieve toepassingen. Gelukkig heb ik daarbij een brede technische belangstelling - mijn achtergrond is elektrotechniek en ict - dat vergemakkelijkt het praten en intermediar zijn in multidisciplinaire projectteams. Een ander deel van mijn werk komt voort uit het feit dat ik mede-eigenaar/directeur ben van ErgoS.Matthijs Netten

Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen.
Research project manager

Binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ben ik werkzaam in het team dat dé schakel vormt tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Mijn rol richt zich op coördinatie en ondersteuning van grotere onderzoeksprojecten waarbij externe partners (zoals bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen) aangehaakt zijn. Onderwerpen van deze projecten kunnen uiteenlopen, hoewel ik de ambitie heb om binnen het domein van 'Design for Healthcare' verder te groeien. Mijn belangrijkste drijfveren zijn het realiseren van goed en mooi onderzoek met dito resultaten en het opzetten en koesteren van goede relaties met interessante en excellente partners voor een langere tijd. Daarnaast ben ik ook werkzaam als projectmanager voor Design United, het samenwerkingsverband tussen de 3 technische universiteiten in Nederland.Ruben Post

Emergo by UL - Human Factors Research and Design
Senior Human Factors specialist, hoofdredacteur Tijdschrift voor Human Factors

Mijn opleiding als cognitief neurowetenschapper en promotieonderzoek naar visuele en tactiele productperceptie komen sinds 2016 bijeen in mijn dagelijks werk als Human Factors Specialist bij Emergo. Bij Emergo adviseer ik producenten van medische apparatuur op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en gebruiksveiligheid. Wij toetsen apparatuur wanneer hier hoge risico's voor de patiënt of gebruiker aan verbonden zijn en gebruiken onze HF-expertise om verbeteringen door te voeren. Tevens ben ik betrokken bij het ontwerpproces van nieuwe interfaces, gebruikersinstructies en trainingsmaterialen op basis van HF-standaarden. Als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Human Factors probeer ik altijd de brug te blijven slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de uitdagende praktijk van ons vakgebied.Erwin Speklé

Arbo Unie
Ergonoom, past-president Human Factors NL

Sinds 1999 ben ik als ergonoom werkzaam voor Arbo Unie in Haarlem. Daarvoor heb ik ruim zeven jaar als ergonoom voor diverse arbodiensten in Noorwegen gewerkt, vooral in de offshore industrie. Enige jaren geleden ben ik aan de VU Amsterdam gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers. De laatste jaren werk ik, naast voor diverse andere organisaties, vooral voor het Europees Octrooi Bureau. Tijdens mijn werk richt ik mij op het zo goed mogelijk creëren van een werksituaties waar mensen efficiënt en gezond kunnen werken. Momenteel ben ik vooral geïnteresseerd in het thema sedentair gedrag, de (nadelige) effecten van langdurig zitten. Van 2014 tot 2018 was ik voorzitter van Human Factors NL.Bart Visser

Hogeschool van Amsterdam
Lector en Opleidingsmanager

Het vakgebied ergonomie heeft de eerste 20 jaar van mijn werkzame leven een centrale rol gespeeld in mijn werk als onderzoeker/adviseur bij de expertisecentra ERGOcare en later EXPres van de Faculteit der Bewegingswetenschappen VU.In 2010 ben ik verkast naar de Hogeschool van Amsterdam waar ik Lector Oefentherapie-Dagelijks Bewegen! en Opleidingsmanager van de Bachelor Opleiding Oefentherapie ben. We richten ons vanuit lectoraat en opleiding op dagelijks bewegen en in het bijzonder op het zelfmanagement van dit dagelijks bewegen. Mede doordat we hierbij als specifiek aandachtspunt de mogelijkheden van (zorg-)technologie betrekken, komt ergonomie ook in mijn huidige functies regelmatig op mijn pad.Melcher Zeilstra

Intergo
Partner/Human factors consultant

Binnen Intergo human factors & ergonomie heb ik twee rollen. Enerzijds ben ik human factors consultant, waarbij ik in grote en/of complexe projecten naast inhoudelijk advies ook projectmanagement doe, niet alleen intern projectmanagement, maar ook extern bij opdrachtgevers. Anderzijds ben ik als partner bij Intergo mede verantwoordelijk voor marktontwikkeling, kwaliteit en financiën. Inspiratie krijg ik van innovatie: nieuwe ideeën realiseren, ook al lijken die in eerste instantie niet haalbaar. Samen met de klant streven naar een tastbaar nieuw resultaat, vanuit de visie en overtuiging dat goed toegepaste human factors een positieve busniess case oplevert.

Verder ben ik lid (geweest) van diverse normcommissies en ben ik voorzitter van de Stichting Registratie Ergonomen Nederland (SRe). De SRe biedt kwaliteitsgaranties aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Belangrijkste pijler is de beroepscertificatie.