Programma

Het tweedaagse programma biedt plenaire sessies met inspirerende keynotes en een groot aantal parallelle sessies verzorgd door leden en andere human factors experts uit bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daarnaast kun je op de beursvloer kennis maken met nieuwe trends en innovaties, gepresenteerd door bedrijven. Op donderdag worden ook de HFNL Scriptieprijs en HFNL Dissertatieprijs uitgereikt, gevolgd door een diner en feestavond.

DAG 1 - donderdag 24 november 2022

8.45 - 9.15: Inloop en registratie

9.15 - 9.30: "Shaping Horizons" - Welkom door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2022

9.30 - 10.15: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr. Bart Visser (Hogeschool van Amsterdam)

9.30 - 10.15: Keynote ''Human-Centered Interaction Technology and Artificial Intelligence' door prof.dr.ir. Judith Masthoff, hoogleraar Interactie Technologie, Universiteit Utrecht

Judith Masthoff is hoogleraar in interactie technologie aan de Universiteit Utrecht. Haar groep werkt aan innovatieve interactie technologie op de grens tussen mens-computer interactie en kunstmatige intelligentie. Dit wordt toegepast in digitale interventies en aanbevelings-, beslissings-, informatie-, ondersteunings- en leer-systemen. Judith is onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Informatica en Informatiekunde van de Universiteit Utrecht en ze leidt de masteropleiding Human-Computer Interaction.


10.15 - 10.45: Pauze


10.45 - 12.15: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

Enacting human-agent interactions to explore future human factors
- chair: Marco Rozendaal (Technische Universiteit Delft)
- sprekers: Marco Rozendaal, Maria Luce Lupetti en Nazli Cila (Technische Universiteit Delft)

Exoskeletten in theorie en praktijk
- chair: Erwin Speklé (Arbo Unie)
- sprekers: Michiel de Looze (TNO), Hilde Pentenga (VU Amsterdam) en Aijse de Vries (TNO)

Inzetten van human factors bij aanpak personeelstekort
- chairs: Karlien Berghman en Joeri Willemsen (vhp human performance)


12.15 - 13.15: Lunch


13.15 - 14.15: Plenaire sessie, sessievoorzitter ir. Gonny Hoekstra Eur.Erg. (TU Delft)

13.15 - 13.45: Keynote 'Shaping horizons - View on the future from a human factors consultancy perspective' door ir. Melcher Zeilstra Eur.Erg., managing partner & senior consultant, Intergo - International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors

13.45 - 14.15: Keynote 'Towards a more sustainable healthcare system - the power of human-centered design' door dr. ir. JC Diehl, associate professor Inclusive Sustainable Healthcare, Technische Universiteit Delft

Melcher Zeilstra is partner bij Intergo - International Centre for Safety, Ergonomics & Human Factors. Hij is projectmanager van meerdere grote en/of complexe projecten en vooral actief in de spoorsector in binnen- en buitenland, maar ook in andere high risk industrieën. Zijn drijfveer is ‘Making humans perform better’. Het gaat daarin om safety by design en toepassing van human factors in safety. Naast zijn projecten behoren marktontwikkeling en kwaliteit tot zijn aandachtsvelden. Hij krijgt inspiratie van innovatie: nieuwe ideeën realiseren, ook al lijken die in eerste instantie niet haalbaar. Samen met de klant streven naar een tastbaar nieuw resultaat, vanuit de visie en overtuiging dat goed toegepaste human factors een positieve business case oplevert.

JC Diehl is associate professor Inclusive Sustainable Healthcare aan de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft. Met een achtergrond in duurzame productinnovatie, houdt JC zich bezig met kennisoverdracht en implementatie van mensgerichte duurzame productinnovatie in de context van gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal. Zijn onderzoek richt zich op een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen wereldwijd en op het verminderen van de milieu-impact van de gezondheidszorg. Dr. Diehl is co-lead van het Sustainable Hospital consortium van TU Delft, EUR en Erasmus MC, en projectleider van diverse circular healthcare projecten met LUMC, Hogeschool Windesheim en het Europese Horizon DICE project.


14.15 - 14.30: Pauze


14.30 - 16.00: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

Safety Management Systemen, Human Factors en Human-Centered Design
- chair: Alexandra de Haan (KLM)
- sprekers: Alexandra de Haan, Myrthe de Boer, Lieke Mulder (KLM)

Human Factors for Critical Care
- chair: Elif Ozcan Vieira (Technische Universiteit Delft)
- sprekers: Chanmi Kim (University of Twente), Gijs Louwers (TU Delft), Hans Vlake, Margot van Mol en Carola Schol (Erasmus MC)

Toegevoegde meerwaarde van ergonomie in de praktijk
- chair: Roeland Motmans (Delhaize / VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie)
- sprekers: Anneleen Verhaeghe (Volvo Truck Center / voorzitter Industrie VerV) en Wim Ponsaert (ING / voorzitter Kantoor VerV)


16.00 - 16.15: Pauze


16.15 - 17.15: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr.ir. Marijke Melles (Human Factors NL)

Presentaties genomineerden Human Factors NL Scriptieprijs en prijsuitreiking door juryvoorzitter

Julia Beckmann - Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen i.s.m. Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health
'Designing a lifestyle intervention for people with a physically demanding job'

Alina Boyuklieva - Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
'Designing for inclusivity in the context of zero energy housing renovations (with a focus on visually impaired users)'

Eva van Houwelingen​ - Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
'Improving the daily ICU experience from a critically ill patient's perspective'

Presentaties genomineerden Human Factors NL Dissertatieprijs en prijsuitreiking door juryvoorzitter

Saskia Baltrusch - Vrije Universiteit Amsterdam
'Lifting success of trunk exoskeletons: Bridging the gap between biomechanical solutions and end-users’ perceptions'

Lidewij Renaud - Vrije Universiteit Amsterdam
'Reducing sitting time in office workers'

Francesco Walker - Universiteit Twente
'To trust or not to trust? Assessment and calibration of driver trust in automated vehicles'


17.15 - 18.00: Borrel


18.30 - 00.00: Diner en gezellige kroegavond met pub-quizDAG 2 - vrijdag 25 november 2022

8.30 - 9.00: Inloop en registratie

9.00 - 9.45: Algemene Ledenvergadering Human Factors NL

9.45 - 10.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter Paul Settels Eur.Erg.

9.45 - 10.30: Keynote 'Blauw licht, slim licht, biodynamisch licht, maar wat definieert nu echt goed licht?' door prof. dr. Yvonne de Kort, hoogleraar licht- en omgevingspsychologie, Technische Universiteit Eindhoven

Yvonne de Kort is hoogleraar licht- en omgevingspsychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met haar groep onderzoekt zij de effecten van licht op menselijk functioneren, waarbij haar interesse uitgaat naar zowel mentale staat (bv. alertheid, vitaliteit), gedrag (bv. prestaties, als gezondheid (bv. fysiologie en slaap). Daarbij maken zij zich sterk voor combineren van studies in gecontroleerde laboratoria met studies in het veld als proef op de som voor geldigheid in het echte leven. Daar wordt ook de vraag relevant hoe de biologische behoefte aan licht voor goede slaap te verenigen met de behoefte aan comfortabele en aantrekkelijke werkomgevingen.


10.30 - 11.00: Pauze


11.00 - 12.30: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

Beste ergonoom, bemoei je ermee!
- chairs: Ruud Pikaar (ErgoS Human Factors Engineering) i.s.m. Paul Settels
- sprekers: Ruud Pikaar, Renske Landman, Niels de Groot (Ergos Human Factors Engineering), Archim Swildens (Emerson Automation Solutions) en Paul Settels

Militair optreden op het grensvlak van presteren en gezondheid; de rol van omgevingsfactoren
- chair: Eric Mol (Ministerie van Defensie)
- sprekers: Koen Levels, Mark van Rijswick, Andries Boonstra en Eric Mol (Ministerie van Defensie)

De klantbeleving verbeteren met eyetracking; het toepassen van eyetracking in de praktijk
- chair: Joep Goverde (vhp human performance)
- sprekers: Bas van Leeuwen en Pien Ploumen (vhp human perfomance)


12.30 - 13.30: Lunch


13.30 - 14.30: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr. Chantal Alleblas Eur.Erg. (Arbo Unie)

13.30 - 14.00: Keynote 'Human Factors in Cybersecurity' door dr. Rick van der Kleij, senior onderzoeker Cybersecurity, TNO

14.00-14.30: Keynote 'The Future Perfect Design World' door drs. Wilmien Slaghuis Eur.Erg., Group Lead Human Safety in Design, ASML

Rick van der Kleij is psycholoog en werkt als senior onderzoeker en adviseur cybersecurity bij de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO. Rick is ervan overtuigd dat de mens de sleutel is tot effectieve cyberveiligheid binnen organisaties. In zijn onderzoek en advieswerk voor tal van bedrijven kijkt hij hoe het socio-technisch securitysysteem beter kan worden ontworpen met behulp van kennis van gedrag. Zijn motto is: niet de mensen moeten zich aanpassen aan security, maar de security aan de mens. Naast zijn werk bij TNO is Rick lid van de adviesraad van stichting security awareness NL.


Wilmien Hamming-Slaghuis is Group Lead Human Safety in Design bij ASML. In haar werk staat de veilige en gezonde mens centraal. Haar overtuiging is dat veilige en gezonde ontwerpen, werkomgevingen en teams bijdragen aan betere prestaties. In 2018 is Wilmien bij ASML begonnen om Human Factors Engineering op de kaart te zetten. Inmiddels is er een vijfkoppig HFE team en worden HFE ontwerpeisen geïmplementeerd als onderdeel van het ontwerpproces. Sinds november 2021 stuurt zij een team aan dat zich bezighoudt met risicobeheersing en veilige procedures. Optimalisatie van veiligheids- en gezondheidsaspecten in relatie tot ontwerp, productie en onderhoud staan hier centraal.


14.30 - 14.45: Pauze


14.45 - 16.00: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

De zorg in beweging
- chair: Lottie F.M. Kuijt-Evers (Haagse Hogeschool)
- sprekers: Lottie Kuijt-Evers, Sander Kerstens, Mark Scheper (Haagse Hogeschool, expertisecentrum Health Innocation) en Jasper Brands (Panton)

Welke bril zet jij op? Met een frisse blik kijken naar de werkelijkheid
- chair: David van Valkenburg (Humans@Work)

Analyse van cervicale belasting van straddle carriers chauffeurs met een 3D motion capture system - Verschillen tussen het dragen van een vierpuntsgordel en een tweepuntsgordel; kiezen tussen veiligheid of gezondheid?
- chair: Erik Saathof (Stradon)
- sprekers: Bas van der Doelen (Ergogoals) en Jordi Koggel (Movella)


16.00 - 16.15: Pauze


16.15 - 17.15: Plenaire sessie, sessievoorzitter dr. Erwin Speklé Eur.Erg. (Arbo Unie)

16.15-17.00: Keynote 'Aan het werk (dankzij) Human Factors & Ergonomie!'
door dr. Paul Kuijer, Principal Investigator Arbeidsgerichte Zorg, Amsterdam UMC

Paul Kuijer werkt als Principal Investigator bij de afdeling Public and Occupational Health en als Bewegingspecialist werk bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid, allen onderdeel van Amsterdam UMC. Zijn doel is preventie en zorg te verbeteren voor werkenden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Werkenden met knieartrose hebben zijn speciale aandacht. Daarnaast is hij samen met prof. dr. Mario Maas coördinator van het 3-maands keuzeonderwijs ‘Arts en Topsport: high demand professies! Grensverleggende multidisciplinaire zorg in veeleisende beroepen’ voor tweedejaars studenten Geneeskunde.


17.00 - 17.15: Afsluiting door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL & Erik Saathof, voorzitter congrescommissie 2022


17.15 - 18.00: Borrel


Het Human Factors NL Jaarcongres 2022 wordt gesponsord door: