Human Factors

Human Factors streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken, dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen worden bevorderd.

Hieronder vindt u op vijf werkterreinen voorbeelden van best practices. Kent u of heeft u een goed voorbeeld van een best practice? Mail dan naar communicatie@humanfactors.nl, dan plaatsen we deze.

Best practices

Covid-19 gerelateerde adviezen

Op deze pagina bundelen we de beschikbare informatie rondom Covid-19 gerelateerde ergonomie.

Categorieën

Fysiek

In de interactie tussen mens en producten zijn het de lichamelijke aspecten van de mens die het meest opvallen, omdat ze direct zichtbaar zijn.

Voorbeelden

Organisatorisch

Richt zich op het optimaliseren van socio-technologische systemen, met aandacht voor de organisatiestructuur, het beleid en de processen.

Voorbeelden

Sensorisch

Dit richt zich op de capaciteiten en beperkingen van het menselijke zintuigensysteem en bestudeert op de manier waarop mensen hun omgeving horen, zien, ruiken en voelen.

Voorbeelden

  • Geen best practices aanwezig.

Cognitief

Cognitieve ergonomie houdt zich bezig met begrijpen, onthouden, nadenken en beslissen. Kortom, alles wat het brein doet als de mens interactie heeft met producten

Voorbeelden

Gedrag

Gedragsergonomie richt zich op de wijze waarop mensen gemotiveerd worden of zijn tot een bepaald gedrag en het onderzoekt hoe hun omgeving deze motivatie kan beïnvloeden.

Voorbeelden