Best practices

Fysiek

In de interactie tussen mens en producten zijn het de lichamelijke aspecten van de mens die het meest opvallen, omdat ze direct zichtbaar zijn.

Voorbeelden

Organisatorisch

Richt zich op het optimaliseren van socio-technologische systemen, met aandacht voor de organisatiestructuur, het beleid en de processen.

Voorbeelden

Sensorisch

Dit richt zich op de capaciteiten en beperkingen van het menselijke zintuigensysteem en bestudeert op de manier waarop mensen hun omgeving horen, zien, ruiken en voelen.

Voorbeelden

Cognitief

Cognitieve ergonomie houdt zich bezig met begrijpen, onthouden, nadenken en beslissen. Kortom, alles wat het brein doet als de mens interactie heeft met producten

Voorbeelden

Gedrag

Gedragsergonomie richt zich op de wijze waarop mensen gemotiveerd worden of zijn tot een bepaald gedrag en het onderzoekt hoe hun omgeving deze motivatie kan beïnvloeden.

Voorbeelden