Interne vacatures

Interesse in een actievere rol binnen Human Factors NL? Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden. Naast het ondersteunen van de doelstellingen van Human Factors NL (zoals kennisverspreiding, kennisuitwisseling, opleiding), zijn alle functies bij uitstek een mooie manier om je netwerk in het vakgebied verder te verbreden en/of werkervaring op te doen. Alle functies binnen HFNL betreffen vrijwilligersfuncties. Gemaakte kosten kunnen uiteraard gedeclareerd worden. Voorwaarde voor het vervullen van een functie is dat je lid bent van Human Factors NL (of dat zou willen worden).

We hebben momenteel de volgende vacatures:

 • Penningmeester
 • Commissie Communicatie & Sociale Media
 • Commissie Jaarcongres
 • Commissie Onderwijs
 • Redacteur Tijdschrift voor Human Factors

Kijk hieronder voor meer informatie over deze functies.

Heb je interesse in één van onderstaande functies of wil je meer informatie? Neem dan contact met op met Marijke Melles (voorzitter Human Factors NL) via voorzitter@humanfactors.nl of Pieter Coenen (bestuurslid Human Factors NL) via communicatie@humanfactors.nl. We maken graag een afspraak om kennis te maken en de functie verder toe te lichten.


Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Daarnaast denk je strategisch mee over de toekomst van de vereniging, met name wat betreft mogelijke inkomsten. De penningmeester is lid van het bestuur van Human Factors NL.

Taken:

 • Tweewekelijkse vergaderingen met het bestuur (online).
 • Financiële strategie bepalen.
 • Opstellen jaarbegroting en financiële stukken voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Regelmatig overleg met administratiekantoor ANB, per kwartaal de BTW opgave.
 • Jaarlijkse controle, samen met de kascommissie, van het grootboek (uitgevoerd door administratiekantoor ANB).
 • Betalingen uitvoeren namens de vereniging: o.a. contributies IEA en FEES en declaraties van bestuur en leden van de verschillende commissies.
 • Verantwoordelijk voor het uitsturen en incasseren van de jaarlijkse contributies.

Tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week, met een piek rondom de incasso van de contributies en de Algemene Ledenvergadering. Bij voorkeur vervul je deze functie voor minimaal 3 jaar.

Interesse? Neem contact op met bestuursvoorzitter Marijke Melles: voorzitter@humanfactors.nl.


Commissie Communicatie & Sociale Media

We zijn op zoek naar twee of drie leden om samen een nieuwe Commissie Communicatie & Sociale Media voor HFNL te vormen. Deze commissie denkt mee en geeft uitvoering aan kennisuitwisseling en -verspreiding binnen en buiten Human Factors NL en draagt zorg voor de website.

De commissie Communicatie & Sociale Media beheert en onderhoudt de website van Human Factors NL en het LinkedIn en Twitter account en verzorgt mailings en nieuwsbrieven naar leden. Je plaatst o.a. nieuwsberichten, houdt de agenda bij en zet de digitale versies van het Tijdschrift voor Human Factors op de website. De content ontvang je via leden of van het bestuur. Daarnaast onderhoud je ook zelf actief de website en deel je interessante artikelen op het gebied van human factors via LinkedIn, Twitter en de website. Het aanleveren van artikelen in vakbladen buiten het eigen vakgebied behoort ook tot de mogelijkheden en je hebt de mogelijkheid zelf ingebrachte ideeën hier in kwijt te kunnen.

Een goede schrijfvaardigheid, naast een brede interesse in het vakgebied worden gevraagd voor deze functie. Het aanpassen van de website gebeurt via het CMS. Ervaring met onderhoud van websites is handig, maar niet noodzakelijk. Het CMS is gebruiksvriendelijk en leer je snel.

Als Commissie Communicatie & Sociale Media heb je regelmatig overleg met het bestuur en stem je af met de redactie van het Tijdschrift voor Human Factors.

Tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week.

Interesse? Neem contact op met bestuurslid Pieter Coenen: communicatie@humanfactors.nl.


Commissie Jaarcongres

De congrescommissie is verantwoordelijk voor het jaarlijkse congres van Human Factors NL. Als lid van de congrescommissie denk je mee over het programma, de sprekers, de communicatie, accreditatie en sponsoring en de aankleding. Je benadert mogelijke sprekers en denkt met sprekers mee over de inhoud van presentaties en sessies.

Het jaarcongres vindt plaats in het najaar. Om de drie jaar betreft het een tweedaags congres, andere jaren is het congres één dag. In 2025 wordt er weer een tweedaags congres georganiseerd.

De congrescommissie bestaat uit circa 5 personen. Door wisselingen in de commissie zoeken we 2 of 3 nieuwe leden voor deze commissie.

Tijdsbesteding is zo'n 2 uur per week, met een piek rond het congres. Bij voorkeur vervul je deze functie voor meerdere jaren.

Interesse? Neem contact op met de secretaris van de congrescommissie Desiree Pikaar: congrescommissie@humanfactors.nl.


Commissie Onderwijs

Een belangrijke doelstelling van Human Factors NL is het verzorgen van opleiding en onderwijs. We zijn daarom op zoek naar drie of vier leden om een nieuwe Commissie Onderwijs te vormen. Onderwijs betreft zowel opleiding aan eigen leden als professionals buiten de eigen vereniging, als de opleiding van studenten op universiteiten en hogescholen. Een eerste taak is om in kaart te brengen waar behoefte aan is en welke mogelijkheden er zijn, met name wat betreft opleiding voor leden van HFNL. Implementatie van de plannen behoort ook tot de taken van deze commissie. Dit zal gebeuren in samenwerking met de verschillende opleidingsorganisaties die zijn aangesloten bij Human Factors NL.

De gevraagde tijdsbesteding is 2 uur per week.

Interesse? Neem contact op met bestuurslid Pieter Coenen: communicatie@humanfactors.nl.


Redacteur Tijdschrift voor Human Factors

Het Tijdschrift voor Human Factors (TvHF) is al decennialang hét Nederlandse vakblad op het gebied van human factors/ergonomie en verschijnt elk kwartaal gedrukt én digitaal. Met het TvHF wil Human Factors NL human factors onderzoek bevorderen en praktische toepassingen stimuleren door het plaatsen van artikelen over relevante methoden, procedures en resultaten. Als redacteur help je met het hooghouden van de kwaliteit en de samenstelling van het blad. Je legt en onderhoudt contacten met auteurs, redigeert aangeleverde teksten en draagt nieuwe ideeën voor artikelen en dossiers aan. De werkzaamheden kunnen vanuit huis gedaan worden. Vergaderingen zijn enkele keren per jaar en kunnen zowel digitaal als op locatie bijgewoond worden.

Aantoonbare affiniteit met, en kennis van, het vakgebied human factors wordt gevraagd, net als uitstekende schrijfvaardigheid. De gevraagde tijdsbesteding is 2 uur per week.

Interesse? Neem contact op met hoofdredacteur Noortje Wiezer: hoofdredacteur@humanfactors.nl