Tijdschrift voor Human Factors

Het Tijdschrift voor Human Factors is een uitgave van Human Factors NL en verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 750 exemplaren. Met TvHF wil Human Factors NL ergonomisch onderzoek bevorderen en praktische toepassingen stimuleren door het plaatsen van artikelen over relevante methoden, procedures en resultaten. De vakgebieden fysieke, cognitieve, organisatorische en sensorische ergonomie krijgen in het blad een herkenbare plaats, evenals gedragsergonomie. In het hoofdstukje ‘toolbox’ komen hulpmiddelen ten behoeve van ergonomisch onderzoek en ontwerpen aan bod.
TvHF wil graag een platform zijn waar informatie-uitwisseling tussen de deelgebieden plaatsvindt. De indeling zorgt er tevens voor dat alle deelgebieden herkenbaar zijn in het tijdschrift.

doelgroep

Naast de leden van Human Factors NL bestaat de doelgroep van TvHF uit alle Nederlandse en Belgische geïnteresseerden in ergonomie en haar deelgebieden, zowel lezers als auteurs. Denk hierbij aan praktijkmensen als ergonomen, arbodeskundigen, fysiotherapeuten, bewegingstechnologen en aan beroepsbeoefenaars uit verwante disciplines zoals industrieel ontwerpers, psychologen, bewegings- en gezondheidswetenschappers. Maar ook andere geïnteresseerden als redacteuren van vakbladen rekent TvHF tot zijn doelgroep.

inhoud

TvHF streeft ernaar in iedere uitgave drie inhoudelijke artikelen te plaatsen. Dit kunnen onderzoeksartikelen zijn, of overzichtsartikelen, maar ook stukken over ontwerpprojecten of de evaluatie daarvan. Deze onderzoeks- en overzichtsartikelen kunnen ook onderdeel zijn van een dossier. Een dossier bevat meerdere artikelen afkomstig van auteurs uit verschillende organisaties over een specifiek onderwerp. Voor de redactie van deze dossiers zoekt TvHF gastredacteuren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de hoofdredacteur.
Interessante signalen uit de praktijk pikt de redactie op met een korte beschrijving van gegevens of ideeën die nog niet in een wetenschappelijk artikelformat beschreven zijn, maar inhoudelijk relevant kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk van de lezers.

In TvHF keert een aantal vaste rubrieken steeds terug. De column Ergernomie stelt ergernissen uit het dagelijks leven bij het gebruik van producten aan de kaak. Er is plaats voor besprekingen van internationale artikelen en op de kalender staan interessante congressen, cursussen en bijeenkomsten. In de ergonomiekaart leest u een interview met een ergonoom of een human factors-specialist, terwijl octrooien van ergonomische producten beschreven worden in human factors en octrooien. De rubriek toegepast bespreekt praktische toepassingen. Natuurlijk ruimt het tijdschrift ook plaats in voor nieuws uit de vereniging Human Factors NL.

verkrijgbaarheid

TvHF wordt verstuurd aan de leden van Human Factors NL en naar abonnementhouders. In de toekomst komt TvHF via deze website digitaal beschikbaar. Een proefexemplaar kunt u bij de redactie opvragen.

Ik nodig u van harte uit een bijdrage te leveren aan het Tijdschrift voor Human Factors. We hebben hiervoor richtlijnen voor artikelen en dossiers. And in English guidelines for authors.
Tips, suggesties, artikelvoorstellen en kritiek zijn altijd van harte welkom!

Ruben Post

hoofdredacteur