Registratie
geopend!

Oproep voor sessies en individuele presentaties

Het congresprogramma biedt plenaire keynotes en parallelle sessies waarin het thema ‘CO-CREATIE’ vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. U bent van harte uitgenodigd een voorstel in te dienen voor een sessie of een individuele presentatie. Individuele presentaties worden door de congrescommissie samengevoegd in sessies.


RICHTLIJNEN VOOR SESSIES
Een sessie duurt 75 minuten. De voertaal is Nederlands of Engels.

Sessies kunnen één van de volgende formats hebben:
1) Symposium: minimaal 3 sprekers, eventueel met een groepsdiscussie-element.
2) Workshop: gericht op het delen van specifieke kennis en het actief betrekken van het publiek.

Als uw sessie wordt geaccepteerd, wordt u genoemd als voorzitter van deze sessie in het congresprogramma en bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de sessie en het regelen van de (eventuele) sprekers.

Indienen van een sessievoorstel
Maak voor de indiening gebruik van de template ‘HFNL2023 Template Sessie’.

Dien een voorstel in met daarin de volgende onderdelen:
1) Titel van de sessie
2) Voorzitter(s)/organisator(en) van de sessie: naam/namen, affiliatie(s), e-mail adres(sen)
3) Sessie-format: symposium / workshop
4) Beschrijving van de sessie (max. 150 woorden): Beschrijf het onderwerp van de sessie in 150 woorden. Benoem doel, context en (beoogde) resultaten en impact. Indien geaccepteerd, wordt deze beschrijving gedeeld op de congreswebsite.
5) Belang / urgentie van het onderwerp
6) Link naar het congresthema ‘Co-Creatie’
7) Bijdrage aan het Human Factors vakgebied: Op welke wijze wordt tijdens de sessie aandacht besteed aan de drievoudige Human Factors aanpak: (1) systeembenadering, (2) ontwerpgedreven, en (3) gericht op systeemprestatie én welbevinden van de mens.


RICHTLIJNEN VOOR INDIVIDUELE PRESENTATIES
Een individuele presentatie duurt 15 minuten. De voertaal is Nederlands of Engels. Individuele presentaties worden door de congrescommissie ingedeeld in sessies.

Indienen van een voorstel voor een individuele presentatie
Maak voor de indiening gebruik van de template ‘HFNL2023 Template Individuele Presentatie’.

Dien een voorstel in met daarin de volgende onderdelen:
1) Titel van de presentatie
2) Spreker: naam/namen, affiliatie(s), e-mail adres(sen)
3) Beschrijving van de presentatie (max. 150 woorden): Beschrijf de bijdrage in max. 150 woorden. Benoem doel, context en resultaten en impact. Indien geaccepteerd, wordt deze beschrijving gedeeld op de congreswebsite.
4) Belang / urgentie van het onderwerp
5) Link naar het congresthema ‘Co-Creatie’
6) Bijdrage aan het Human Factors vakgebied*: Op welke wijze wordt tijdens de presentatie aandacht besteed aan de drievoudige Human Factors aanpak: (1) systeembenadering, (2) ontwerpgedreven, en (3) gericht op systeemprestatie én welbevinden van de mens.


BEOORDELING
Voorstellen moeten uiterlijk 15 september 2023 worden gemaild naar de HFNL congrescommissie: congrescommissie@humanfactors.nl

Elk voorstel wordt door de HFNL Congrescommissie beoordeeld op (1) relevantie voor de congresdeelnemers (bijv. nieuw wetenschappelijk onderzoek, toepassing van onderzoek in de praktijk, innovatieve aanpak van uitdagingen in de praktijk), (2) diepgang en/of innovativiteit, (3) relevantie voor het vakgebied Human Factors en Ergonomie* en (4) aansluiting bij het congresthema ‘Co-Creatie'.

Een sessie of presentatie is definitief geaccepteerd na congresinschrijving van de sessie-organisator(en) en/of spreker(s).


BELANGRIJKE DATA
15 sept. 2023: Deadline indiening voorstellen voor sessies en presentaties
30 sept. 2023: Terugkoppeling op voorstel, bekendmaking geselecteerde sessies en presentaties
23 nov. 2023: Human Factors NL Jaarcongres 2023, DesignLab Universiteit Twente


DOWNLOADS
Download hier de HFNL2023 Oproep voor Sessies en Individuele Presentaties
Download hier het template voor het indienen van een sessie
Download hier het template voor het indienen van een individuele presentatie