Registratie
geopend!

Accreditatie

Er zal accreditatie aangevraagd worden bij de verschillende zuster-beroepsverenigingen van Human Factors NL. Meer informatie hierover volgt eind juli 2020.

Bewijs van deelname aan het congres wordt op aanvraag afgegeven.