Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij o.a.:

  • Register voor Bedrijfsfysiotherapeuten (SRBF)
  • Hobéon SKO-A&O/AH/VK
  • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

Bewijs van deelname aan het congres wordt op aanvraag afgegeven. Hiervoor kunt u na afloop van het congres een mail sturen naar congrescommissie@humanfactors.nl.