Registratie
geopend!

Bedrijven en kennisinstellingen

Naast individuele leden heeft Human Factors NL ook lidmaatschappen van bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van human factors en ergonomie en hun ervaring en expertise graag delen en aanscherpen binnen het netwerk van Human Factors NL. Ook interesse als bedrijf of kennisinstelling lid van Human Factors NL te worden? Kijk hier voor de mogelijkheden of stuur een mail naar penningmeester@humanfactors.nl.

Onderstaand is een overzicht van de bedrijven en kennisinstellingen die lid zijn van Human Factors NL. In onze rubriek 'Sponsors in the spotlight' stellen de verschillende bedrijven en institutionele leden zich voor.

Kennisinstellingen (institutionele leden)

Fontys Hogeschool

TU Delft - Faculteit Industrieel Ontwerpen, afdeling Industrial Design

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bedrijven (bedrijfsleden)

Arbo Unie

Backshop

ErgoS Engineering & Ergonomics

Flokk NL

Inspectie SZW/IKC

Intergo

KLM

Rohde-Grahl

TNO

Vanderlande

VHP Human Performance

Velto/Interstuhl

Xsens