Registratie: European Ergonomist (Eur.Erg.)

Geregistreerde ergonomen hebben een beschermde titel: European Ergonomist, afgekort tot Eur.Erg. Deze titel geeft aan dat ze aan de strenge opleiding- en kwaliteitseisen voldoet van het Centre for Registration of European Ergonomics (CREE ). Een registratie is vijf jaar geldig. Daarna dient de European Ergonomist herregistratie aan te vragen. Hiermee blijft het kwaliteitsniveau gegarandeerd.

In Europa geregistreerde ergonomen hebben minimaal een hbo-opleiding afgerond, waarin zij hoogwaardige kennis hebben verworven van de deelgebieden van Human Factors of ergonomie en het integraal ergonomisch ontwerpen. Een Eur.Erg. heeft tenminste drie jaar relevante werkervaring en ontwikkelt zich voortdurend in het vakgebied, bijv. door intervisiebijeenkomsten met collega’s.

Gecertificeerde ergonomen

  • hanteren een systeemaanpak
  • zijn ontwerpgericht
  • zetten in op het verbeteren van de systeemprestaties én op de groei van het welbevinden van de mens (dual outcome).

In Europa geregistreerde ergonomen werken volgens door de CREE opgestelde gedragsregels. Deze Code of Conduct bewaakt integere beroepsuitoefening. Zo dient de Eur.Erg. op de hoogte te zijn en te blijven van de ontwikkelingen van zijn vak, mag hij de grenzen van zijn eigen deskundigheid niet overschrijden en geen oneigenlijk voordeel trekken uit zijn werk.

De SRe draagt in Nederland zorg voor de eerste registratie en de herregistratie.

Zoek een geregistreerd ergonoom.