Bestuur Human Factors NL

Bestuur

Human Factors NL is op 8 oktober 2014 opgericht, waarmee de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland werden samengebundeld tot een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.

Het Bestuur bestaat vanaf oktober 2018 uit:

  • Voorzitter: Marijke Melles
  • Secretaris: Sander Vries
  • Penningmeester: Reinier Hoftijzer (+ ledenadministratie)

Binnen de vereniging buigen commissies zich over landelijke bijeenkomsten en onderwijs.

Adviesraad

Daarnaast heeft de vereniging een adviesraad. Deze heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie de vereniging te adviseren.