HumanFactorsnl

Bestuur

Human Factors NL is op 8 oktober 2014 opgericht, waarmee de belangrijkste verenigingen en stichtingen op het gebied van ergonomie in Nederland werden samengebundeld tot een vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement.

Het Bestuur bestaat uit:

Huub Pennock heeft vanaf 1 januari 2017 zijn bestuurswerkzaamheden beeindigd.

Het bestuur is op zoek naar toekomstige bestuursleden. Informatie is te krijgen via de Voorzitter.

Huub Pennock- Hans Logtens - Margriet Formanoy - Reinier Hoftijzer - Erwin Speklé

Binnen de vereniging buigen commissies zich over landelijke bijeenkomsten en onderwijs.

Adviesraad

Daarnaast heeft de vereniging een adviesraad. Deze heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie de vereniging te adviseren. De voorzitter is Harry Vissers.