Bestuur Human Factors NL

Het bestuur van Human Factors NL bestaat uit:

  • Marijke Melles (voorzitter)
  • Sander Vries (secretaris)
  • Reinier Hoftijzer (penningmeester en ledenadministratie)Marijke Melles (voorzitter)

Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen
Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Sociale Geneeskunde

Associate professor Applied Ergonomics and Design

Mijn expertise ligt op het gebied van ontwerponderzoek en -onderwijs voor de gezondheidszorg, met een focus op -en grote passie voor- multidisciplinaire samenwerking in de zorg en participatie van patiënten in hun zorgproces. Aanpak binnen alle projecten is een sociaaltechnische systeembenadering, human factors engineering en user-centered design methoden. Binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik werkzaam als associate professor bij de vakgroep Applied Ergonomics and Design. Daarnaast werk ik één dag per week als senior onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Amsterdam UMC (locatie VUmc), waar ik mede-oprichter ben van het Living Lab Teamwork Design. In dit gezamenlijke initiatief van de TU Delft en het VUmc werken zorgverleners, patiënten en ontwerpers samen aan het ontwikkelen van interventies om de zorg te verbeteren.

Naast mijn voorzitterschap van Human Factors NL ben ik op internationaal vlak chair van de technical committee Healthcare Ergonomics binnen de International Ergonomics Association (IEA).

Als user-centered design researcher is human factors een integraal onderdeel van mijn onderwijs, onderzoek en manier van kijken naar de wereld om mij heen. Met name organisatorische ergonomie en gedragsergonomie vind ik fascinerende domeinen. Ik ben groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak en werk vaak in consortia van industrie, ziekenhuizen, onderzoeksgroepen en ontwerpbureaus.Sander Vries (secretaris)

Arbo Unie
Ergonoom

Van 2001 tot 2007 heb ik als bedrijfsfysiotherapeut bij Fysergo gewerkt en was gedetacheerd bij o.a. Shell Pernis en verschillende Arbo Unie locaties in de regio Rotterdam. Vervolgens heb ik van 2007 tot eind 2015 in Australië en Canada gewoond en gewerkt als senior Human Factors Consultant in een risk engineering team bij Lloyd’s Register. Hier was ik betrokken bij alle facetten van human factors binnen grote engineering projecten in de on- en offshore-industrie, zoals booreilanden en LNG (liquefied natural gas) plants. In Australië heb ik naast mijn werk ook een studie op human factors gebied gevolgd (Safety Sciences, UNSW en Human Factors and Safety Management Systems, UniSA). Sinds november 2015 wonen we weer in Nederland, waar ik eerst als zelfstandige heb gewerkt en later kort in dienst was bij vhp human performance. Sinds april 2017 ben ik werkzaam als ergonoom bij Arbo Unie.

Ik heb een grote affiniteit met human factors in procesveiligheid en het ontwerpen van veilige, efficiënte en human-centred werkomgevingen, vooral in de on- en offshore procesindustrie en scheepvaart. Ik doe dit graag in multidisciplinaire teams. Binnen Human Factors NL ben ik sinds eind 2017 secretaris van het bestuur.Reinier Hoftijzer (penningmeester en ledenadministratie)

Gepensioneerd ergonoom

Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam geweest voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Daarnaast was ik gedetacheerd bij de Europese Commissie bij het Directoraat Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie “Occupational Safety en Health”, in Luxemburg.

Sinds de oprichting van HFNL ben ik betrokken bij het bestuur als secretaris tot 2017, vanaf 2017 als penningmeester. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Op Europees vlak ben ik betrokken bij FEES (Federation of European Ergonomics Societies), van 2011 tot 2017 als penningmeester en vanaf 2018 als board member op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.Adviesraad

Daarnaast heeft de vereniging een adviesraad. Deze heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie de vereniging te adviseren.