Bestuur Human Factors NL

Het bestuur van Human Factors NL bestaat uit:

  • Marijke Melles (voorzitter)
  • Pieter Coenen (vice-voorzitter en secretaris)
  • Reinier Hoftijzer (penningmeester)
  • Wietske EveleensMarijke Melles (voorzitter)

Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen
Associate Professor Human-Centered Design for Quality of Care

Mijn expertise ligt op het gebied van mens-gericht ontwerponderzoek en -onderwijs voor de gezondheidszorg, met een focus op multidisciplinaire samenwerking in de zorg en participatie van patiënten in hun zorgproces. Binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft ben ik werkzaam als associate professor bij de vakgroep Applied Ergonomics and Design.

Naast mijn voorzitterschap van Human Factors NL ben ik op internationaal vlak chair van de technical committee Healthcare Ergonomics binnen de International Ergonomics Association (IEA).

Als human-centered design researcher is human factors een integraal onderdeel van mijn onderwijs, onderzoek en manier van kijken naar de wereld om mij heen. Met name organisatorische ergonomie en gedragsergonomie vind ik fascinerende domeinen. Ik ben groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak en werk vaak in consortia van industrie, ziekenhuizen, onderzoeksgroepen en ontwerpbureaus.

Pieter Coenen (vice-voorzitter en secretaris)

Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health
Senior onderzoeker

Als bewegingswetenschapper houd ik mij al sinds mijn promotieonderzoek bezig met de gezondheid van mensen in zware beroepen. Het fascineert mij dat het ons niet lukt om iedereen goed te laten participeren in onze samenleving. Vooral voor mensen met fysiek zware beroepen is het lastig om gezond de pensioenleeftijd te halen. Voor deze mensen probeer ik in mijn onderzoek een verschil te maken.

Na afronding van mijn promotieonderzoek in 2013, heb ik twee jaar op Curtin University in Perth (Australië) gewerkt. Nu ben ik al weer sinds 2016 werkzaam bij het Amsterdam UMC. Tegenwoordig houd ik me nog steeds bezig met wat zwaar (maar ook licht) werk doet met de gezondheid van mensen, en wat we eraan kunnen doen om mensen langer en gezonder te laten werken. Daarnaast ben ik de laatste jaren ook steeds meer bezig om te kijken hoe we mensen voor wie het nóg minder makkelijk is om gezond te werken (zoals mensen met aandoeningen en beperkingen) te ondersteunen bij werk.

In zowel mijn onderzoek als mijn onderwijs probeer ik zo veel mogelijk trouw te blijven aan mijn bakermat, en de principes van Ergonomie/Human Factors uit de dragen. In al mijn projecten wil ik daarom aandacht hebben voor gezondheid en productiviteit en gebruikmaken van een systeemaanpak.

Eerder ben ik al actief geweest in de vereniging als redactielid van het tijdschrift (toen nog: voor Ergonomie). In mijn nieuwe rol als bestuurslid hoop ik een brug te slaan tussen de verenging en de wetenschap, en zal ik mij hard gaan maken voor samenwerking van de vereniging met haar (zuster)verenigingen.

Reinier Hoftijzer (penningmeester)

Gepensioneerd ergonoom

Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam geweest voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Daarnaast was ik gedetacheerd bij de Europese Commissie bij het Directoraat Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie “Occupational Safety en Health”, in Luxemburg.

Sinds de oprichting van HFNL ben ik betrokken bij het bestuur als secretaris tot 2017, vanaf 2017 als penningmeester. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Op Europees vlak ben ik betrokken bij FEES (Federation of European Ergonomics Societies), van 2011 tot 2017 als penningmeester en vanaf 2018 als board member op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wietske Eveleens (aspirant bestuurslid)

Eveleens Workstyles, Zelfstandig werkontwerper

Mijn expertise is een combinatie van kennis en ervaring in nieuwe werkvormen en systeem-ergonomisch ontwerpen. In 1983 studeerde ik af als ingenieur industrieel ontwerpen. Ik werkte als productontwerper, universitair docent, technisch ergonoom, opleider en management consultant kantoorinnovatie.

In 2024 staat de uitgave van mijn boek ‘Herontwerpen’ gepland, over hedendaags werk verbeteren. Mensen bereiken meer met minder moeite als zij hun technische middelen zelf gaan afstemmen op hun taken. Eerder schreef ik vakpublicaties zoals ‘Nieuwe werkstijlen’ (2014) en ‘Rendement en risico’s van telewerken’ (2006).

Als bestuurslid zal ik contactpersoon zijn met de SER over vernieuwing van arbozorg en met zuster-verenigingen over samenwerking hierin. In onze vereniging kijk ik uit naar een creatieve en constructieve dialoog over de toekomst van ons vak, met name wat betreft werk. Voor mij is de basis daarvoor onder andere de publicaties van Jan Dul en basisnormen, zoals NEN-EN-ISO 6385:2016 Ergonomische principes bij het ontwerpen van werksystemen en NEN-EN-ISO 26800: 2011 Ergonomics – General approach, principles and concepts.


Adviesraad

Daarnaast heeft de vereniging een adviesraad. Deze heeft als taak om vanuit een onafhankelijke positie de vereniging te adviseren.