HFNL/NVBF Webinar: Hoe TOP werk jij? Pak fysieke belasting aan!


Op dinsdag 9 maart organiseren Human Factors NL en de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten gezamenlijk een webinar voor human factors specialisten en bedrijfsfysiotherapeuten over de TOP-campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak fysieke belasting aan!'.

De TOP-campagne is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Programma Preventie Beroepsziekten en Focal Point Nederland samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt. De campagne vraagt aandacht voor het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Bronaapak is een belangrijk uitgangspunt.

De online bijeenkomst start met een introductie op de TOP-campagne door Henri Géron, programmaleider Preventie Beroepsziekten bij SZW. Vervolgens zijn er presentaties vanuit de praktijk door human factors specialist Roy Versteegen, werkzaam bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, en bedrijfsfysiotherapeut Niels Veldhuijzen, werkzaam bij KLM Catering Services. De middag wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld van een human-centered design aanpak van fysieke belasting door Margo Caspers, werkzaam als specialist duurzame inzetbaarheid/ergonomie bij Volandis.

Dagvoorzitter is Erik Saathof. Erik Saathof is sinds eind jaren '90 werkzaam in het toen net opkomende domein van de arbeidsfysiotherapie. De specialisatie tot register bedrijfsfysiotherapeut (adviseur Arbeid en Gezondheid) rondde hij in 2010 af bij Saxion Hogeschool. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig adviseur onder de bedrijfsnaam Stradon. Daarnaast is Erik sinds 2019 voorzitter van de congrescommissie van Human Factors NL.

Programma*
14.45 Virtuele inloop

15.00 Welkom door dagvoorzitter Erik Saathof

15.05 Introductie TOP-campagne door Henri Géron, programmaleider Preventie Beroepsziekten, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15.30 Praktijkcasus door Roy Versteegen, human factors specialist bij het OLVG ziekenhuis Amsterdam

15.55 Pauze

16.05 Praktijkcasus bedrijfsfysiotherapie: Vroeg-signalering vertalen naar bronaanpak - Niels Veldhuijzen, bedrijfsfysiotherapeut bij KLM Catering Services en voormalig voorzitter/bestuurslid NVBF

16.30 Praktijkcasus human-centered design: Bronaanpak van fysieke overbelasting bij tegelzetters - Margo Caspers, specialist duurzame inzetbaarheid/ergonomie, Volandis

16.55 Afsluiting door dagvoorzitter Erik Saathof

17.00 Einde

*Presentaties duren 15 minuten waarna er ruim tijd is voor vragen en discussie.

Locatie
De bijeenkomst zal online plaatsvinden. Deelnemers ontvangen een paar dagen voor de bijeenkomst een link naar de virtuele locatie.

Voertaal
De voertaal tijdens de bijeenkomst is Nederlands.

Inschrijving
De bijeenkomst is gratis. Inschrijving is wel verplicht, via de link bovenaan deze pagina (graag uiterlijk 1 maart).

Foto's en opnames
Tijdens bijeenkomsten worden foto's gemaakt welke gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. De presentaties van de sprekers worden in overleg opgenomen en gedeeld.

terug naar het overzicht