HFNL/NVBF Webinar: Hoe TOP werk jij? Pak fysieke belasting aan!


Op dinsdag 9 maart organiseerden Human Factors NL en de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten gezamenlijk een webinar voor human factors specialisten en bedrijfsfysiotherapeuten over de TOP-campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak fysieke belasting aan!'.


De TOP-campagne is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Programma Preventie Beroepsziekten en Focal Point Nederland samen met sectoren waar veel fysiek werk voorkomt. De campagne vraagt aandacht voor het voorkomen van lichamelijke over- en onderbelasting. Bronaapak is een belangrijk uitgangspunt.

De online bijeenkomst startte met een introductie op de TOP-campagne door Henri Géron, programmaleider Preventie Beroepsziekten bij SZW. Daarna volgden er presentaties vanuit de praktijk door human factors specialist Roy Versteegen, werkzaam bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, en bedrijfsfysiotherapeut Niels Veldhuijzen, werkzaam bij KLM Catering Services. De middag werd afgesloten met een praktijkvoorbeeld van een human-centered design aanpak van fysieke belasting door Margo Caspers, werkzaam als specialist duurzame inzetbaarheid/ergonomie bij Volandis.

Dagvoorzitter was Erik Saathof. Erik Saathof is sinds eind jaren '90 werkzaam in het toen net opkomende domein van de arbeidsfysiotherapie. De specialisatie tot register bedrijfsfysiotherapeut (adviseur Arbeid en Gezondheid) rondde hij in 2010 af bij Saxion Hogeschool. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig adviseur onder de bedrijfsnaam Stradon. Daarnaast is Erik sinds 2019 voorzitter van de congrescommissie van Human Factors NL.


Presentatieslides

Deelnemers aan het webinar kunnen de slides van de verschillende presentaties op deze pagina terug kijken.

terug naar het overzicht