F.J.M. van Eijk (Frans)

Profiel

Werkgebied:
- Beeldschermwerk/ RSI
- Fysieke belasting
- Werkplekinrichting
- Gezondheidsmonitoring/Leefstijl

Werkgebieden

Fysiek, Organisatorisch, Gedrag

Bedrijf

Canon Production Printing
Postbus 101
5900 MA
Venlo
077 3595128
www.canon.com