Dr. L.F.M. Kuijt-Evers (Lottie)

Profiel

Lottie Kuijt-Evers is werkzaam als projectleider/onderzoeker binnen het kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool. Zij is als hogeschoolhoofddocent verbonden met de opleiding hbo verpleegkunde. Vanuit het lectoraat Oncologische Zorg en het Medical Delta Living Lab Better in - Better out draagt ze bij aan onderzoek naar het optimaliseren van paramedische en informele zorg in de eigen leefomgeving van mensen met kanker ten aanzien van bewegen en voeding gedurende het hele behandeltraject, en de ontwikkeling en implementatie van technologie die dit proces kan ondersteunen.

Werkgebieden

Fysiek, Organisatorisch, Gedrag

Bedrijf

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75

Den Haag
06 28374805
https://nl.linkedin.com/in/lottiekuijtevers; https://www.medicaldelta.nl/living-labs-field-labs/medical-delta-living-lab-better-in-better-out