drs. M.F.K. Balm (Marcel)

Profiel

Ik werk vanuit de Balm academie (eigen onderneming) en vanuit werkgeversvereniging AWVN. Samen met mijn opdrachtgevers puzzel ik in co-creatie en vinden we houvast. Mijn bijdrage lever ik vanuit opleidingskundig en veranderkundig perspectief. Aangrijpingspunten zijn gezondheid, vitaliteit, welzijn, arbeidsveiligheid en ARBO en dat allemaal gecombineerd met een leven lang leren.

Sleutelbegrippen zijn persoonlijk leiderschap, gedragsverandering, wilskracht en zelfmanagement - niet alleen voor de bedrijfsleiding, maar voor iedereen! Mijn specialiteit is meervoudig kijken, een multidisciplinaire aanpak en ontschotting. Een moderne Activerende RIE is een van mijn instrumenten. Het is een eenvoudige, praktische tool om bewustwording, bron-aanpak en gedragsverandering concreet te maken. Het is een praktisch instrument om patronen te doorbreken.

Ik ben mede redacteur en mede auteur van: Yvonne Heerkens et al. (red). Handboek arbeid & gezondheid, 3e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2019. De derde druk is januari 2019 verschenen.

Vanaf januari 2018 t/m juni 2020 was ik 2.5 jaar als AWVN-er lid van de Themagroep Gezondheid van het SPDI-project. Samen met FNV en CNV. De nadruk lag in die themagroep op de synergie van arbo en leefstijl. SPDI staat voor Sociale Partners sámen voor Duurzame Inzetbaarheid.

2002-2016 mede-eigenaar vhp ergonomie en vhp human performance.

1990-2002 was ik werkzaam bij Docentenopleiding Vrije Universiteit (VU). Ruim 12 jaar docenten opgeleid voor het HBO en onderwijsprogramma's ontworpen. Ik werkte als docent, incompany trainer en opleidingsadviseur. Op de VU leerde ik dwarsverbanden zien in grote organisaties.

2000 auteur HBO studieboek ‘Gezond bewegen kun je leren’. In dat boek is het gedragsmodel Balm beschreven en een gedragswetenschappelijke en didactische onderbouwing van het werk van ergo-, fysio- en oefentherapeuten. Duurzame individuele gedragsverandering van patiënten en cliënten staat centraal. De herziene tweede druk is verschenen in 2010.

1983-1989 studie Bewegingswetenschappen aan de VU. Richting Bewegingsagogiek.

Tegelijkertijd heb ik als oefentherapeut Mensendieck ca. 4000 individuele behandelsessies uitgevoerd. In de laatste fase van mijn studie heb ik de Docentenopleiding aan de VU gevolgd. Daarna gewerkt als docent aan de Mensendieck-opleiding.

1980-1983 na VWO gekozen voor de opleiding tot oefentherapeut in Amsterdam. Nog steeds voel ik mij een oefentherapeut en ik ben een enthousiaste fan van het werk van oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck.

Werkgebieden

Fysiek, Organisatorisch, Gedrag, Covid-19 gerelateerde adviezen

Bedrijf

Balm academie
Hendrik Figeeweg 3F
2031 BJ
Haarlem
0640887947
www.samenveranderen.nu