drs. M.F.K. Balm (Marcel)

Profiel

De kern van mijn werk is gedrags- en cultuurverandering. In het domein arbeid & gezondheid. Ik organiseer aandacht voor duurzame arbeidsparticipatie, duurzame inzetbaarheid en preventie. Steeds met aandacht voor de synergie tussen arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, leefstijl, vitaliteit en werkplezier en steeds met aandacht voor werknemers- én werkgeversgedrag.

Tegelijkertijd redeneer ik vanuit een opleidingskundig perspectief (denk aan leren & ontwikkelen, communicatie en didactiek) en de arbeidshygiënische strategie vanuit de Arbowet met aandacht voor bronaanpak, omgevingsveranderingen, interprofessionele samenwerking en ontschotting. Dit is terug te lezen in het Handboek arbeid & gezondheid van Bohn Stafleu Van Loghum. Vanaf 2005 ben ik mede-redacteur en mede-auteur. De 4e druk verschijnt januari 2024.

2023 – heden | Partner van PreventPartner, een coöperatie in de preventieve bedrijfsgezondheidszorg zonder winstoogmerk met 30 zelfstandige arboprofessionals. Zie https://preventpartner.nl/

2023 - heden | Partner Integrale Aanpak van Vitaal Bedrijf. Zie https://www.vitaalbedrijf.info/

2023 – heden | Adviseur ergonomie in de flexibele schil van Perspectief Groep

2018-2020 | Parttime werkzaam vanuit een Overeenkomst van Opdracht met AWVN

2017 – heden | Ontwikkelen van de methode Mijn Mammoet met Rutger Balm (gedragspsycholoog). Zie https://mijnmammoet.nl/

2016 – heden | Eigenaar Balm academie. Zie https://balmacademie.nl/

2002-2016 | Mede-eigenaar vhp ergonomie / vhp human performance

1990-2002 | Werkzaam bij Docentenopleiding Vrije Universiteit (VU) als docentenopleider voor het HBO en ontwerper van onderwijsprogramma's. Actief als docent, incompany trainer en opleidingsadviseur. Op de VU leerde ik dwarsverbanden zien in grote organisaties

2000 | Auteur HBO studieboek ‘Gezond bewegen kun je leren’ voor ergo-, fysio- en oefentherapeuten.
Ik heb gedragsverandering beschreven als leerproces en het gedragsmodel Balm uitgewerkt. De herziene tweede druk is verschenen in 2010

1983-1989 | Studie Bewegingswetenschappen aan de VU, richting Bewegingsagogiek. Tegelijkertijd heb ik als oefentherapeut Mensendieck ca. 4000 individuele behandelsessies uitgevoerd

1988 - 1989 | In de laatste fase van mijn studie heb ik de Docentenopleiding aan de VU gevolgd en gewerkt als docent aan de Mensendieck-opleiding

1980-1983 | Na het VWO gestart met de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck in Amsterdam. Nog steeds voel ik mij een oefentherapeut. Ik ben een enthousiaste fan van het werk van oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten Mensendieck

Werkgebieden

Fysiek, Organisatorisch, Gedrag, Covid-19 gerelateerde adviezen

Bedrijf

Balm academie
Braveld
1902 AR
Castricum
0640887947
https://balmacademie.nl/