ID TU Delft - Faculteit Industrieel Ontwerpen

Profiel

De afdeling Industrial Design biedt onderdak aan de disciplines ergonomie (menselijke factoren) en ontwerp (vormgeving). De nadruk van beide disciplines ligt op de interactie tussen de gebruiker en het product. Belangrijke aspecten zijn de expressiviteit van het product, bruikbaarheid en esthetica, de betekenis die de productvormen hebben voor de gebruiker, en de plaats van vormgeving en ontwerpen in een sociaal-culturele context. De afdeling betrekt deze elementen bij zowel het onderzoek als het onderwijs.

Werkgebieden

Fysiek, Cognitief, Sensorisch, Organisatorisch, Gedrag

Bedrijf

TU Delft - Faculteit Industrieel Ontwerpen, Afdeling ID
Landbergstraat 15
2628 CE
Delft
+31 (0)15 27 85039
https://www.tudelft.nl/io/over-de-faculteit/afdelingen/industrial-design/