Ing. W. Uitterhoeve (Wendie)

Profiel

Voor de maritieme sector doe ik human factors onderzoek. Welke rol spelen bijvoorbeeld vermoeidheid als gevolg van werktijden, werkbelasting, beschikbaarheid van informatie en teamwerk een rol in het presteren en het gedrag van de medewerker? Hoe kunnen we maritieme operaties zo efficient en veilig mogelijk maken door de mens centraal te zetten in deze complexe en veiligheidscritische situaties.
Naast het onderzoeken van de werkplekken kunnen we binnen MARIN ook gebruik maken van scheepssimulatoren voor zowel onderzoek als training.

Werkgebieden

Cognitief, Organisatorisch, Gedrag

Bedrijf

MARIN
Postbus 28
6700 AA
Wageningen
0317-493 337