Parallelle sessie 1 - Vrijdag 25 november

Vrijdag 25 november
11:00 - 12:30: Parallelle sessies


Beste ergonoom, bemoei je er mee!
Chairs: Ruud Pikaar (ErgoS Human Factors Engineering) en Paul Settels

In deze sessie zoeken we de randen van het vakgebied op; wat is onze horizon, waar moet een HF professional zich in de praktijk mee bezighouden? We bekijken dit vanuit het perspectief van zowel opdrachtgevers als ergonomen. Het is niet altijd even gemakkelijk om een goed human factors bijdrage te verzorgen in een project. De kans is groot dat een projectteam niet alle, volgens de HF professional, relevante mensfactoren in een opdracht wil meenemen. Een voorbeeld: men beperkt zich tot de werkplek en de directe omgeving daarvan, maar wil de taakuitvoering of de mens-computer interactie buiten beschouwing laten. Of we zien dat onderzoek naar de oorzaak van veiligheidsincidenten, de beschikbare HF kennis en ervaring negeert. Wat kunnen we daaraan verbeteren? In de bijdragen aan deze sessie worden vraagstukken en voorbeelden gepresenteerd. We sluiten af met een discussie aan de hand van enkele vragen, zoals waar houdt ons vakgebied op, zijn onze competenties helder of wat doe je als je niet serieus genomen wordt of je professionele integriteit geschonden dreigt te worden.

Sprekers:

 • Ruud Pikaar (ErgoS Human Factors Engineering)
 • Archim Swildens (Emerson Automation Solutions)
 • Renske Landman (ErgoS Human Factors Engineering)
 • Niels de Groot (ErgoS Human Factors Engineering)
 • Paul Settels

Militair optreden op het grensvlak van presteren en gezondheid: de rol van omgevingsfactoren
Chair: Eric Mol (Ministerie van Defensie)

Militairen zijn overal inzetbaar en uitvoering van hun werk vraagt veel van ze, fysiek, cognitief en mentaal. Missies kunnen overal ter wereld plaatsvinden, dus er wordt onder uiteenlopende omstandigheden getraind: hitte, koude, hoogte, verzwaarde terreinomstandigheden etc. Deze hebben impact op het prestatievermogen en de gezondheid van een militair. De sessie biedt een inkijk in de uitdagingen waar militairen voor staan, hoe zij worden voorbereid op omgaan met (extreme) omgevingsfactoren en welke maatregelen worden getroffen om risico's te beperken met als doel optimaal te presteren met oog voor de gezondheid. Specialisten van Defensie laten vanuit verschillende gezichtspunten hun licht schijnen op de rol die omgevingsfactoren spelen bij militair optreden.

Sprekers:

 • Koen Levels (Koninklijke Landmacht)
 • Mark van Rijswick (Koninklijke Landmacht)
 • Andries Boonstra (Korps Mariniers)
 • Eric Mol (Ministerie van Defensie)


De klantbeleving verbeteren met eytracking: het toepassen van eyetracking in de praktijk – Workshop
Chair: Joep Goverde (vhp human performance)

Eén blik zegt meer dan 1000 woorden. Gelukkig kunnen we die blik tegenwoordig nauwkeurig meten met behulp van eyetracking. Eyetracking legt vast waar, hoe en wanneer mensen kijken. Niet iedereen ervaart en verwerkt aangeboden informatie op dezelfde manier. Met eyetracking kunnen we dit gedrag analyseren, visualiseren en interpreteren. Bij vhp Human Performance zetten wij eyetracking op verschillende manieren in om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk kunnen presteren in een werkomgeving. In deze workshop lichten we een aantal van deze mogelijkheden toe en gaan we gezamenlijk aan de slag. Ervaar hoe waardevol eyetracking kan zijn en hoe de data gebruikt kan worden om bijvoorbeeld ontwerpkeuzes te verantwoorden of om mensen te trainen. Maar ook hoe de klantbeleving kan worden getoetst en verbeterd!

Sprekers:

 • Bas van Leeuwen (vhp Human Performance)
 • Pien Ploumen (vhp Human Performance)