Parallelle sessie 2 - Donderdag 24 november

Donderdag 24 november
14:30 - 16:00: Parallelle sessies


Safety Management Systemen, Human Factors en Human-Centered Design
Chair: Alexandra de Haan, Myrthe de Boer, Lieke Mulder (KLM)

Hoe verhouden een Safety management systeem en Human Factors/ergonomie zich tot elkaar? Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de wijze waarop een veiligheidsmanagement (SMS) gericht op operationele veiligheid ook toepasbaar is voor het beheersen van arbeidsveiligheid, waaronder ergonomie. Het systeem is gericht op integrale risicoanalyses bij veranderingen in onder andere werkprocessen en werkplekontwerp. Daarnaast worden door de systeembenadering de verschillende aspecten van arbeid integraal belicht, waaronder productiviteit, operationele maakbaarheid en de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting (welzijn) van de medewerkers. Het ideaal van de ergonoom is een systeembenadering en daarmee bronaanpak. Het SMS in relatie tot de ontwerpende fase is bij KLM in ontwikkeling. Tijdens de workshop kijken we wat onze ideale rol is als human factors specialisten.


Human Factors for Critical Care (kijk hier voor een beschrijving van de verschillende presentaties in deze sessie)
Chair: Elif Ozcan Vieira (TU Delft)

Critical care is in the midst of a transition from provider-centric care to patient-and-family-centric care in order to tackle dehumanization of patients. This is due to the issues encountered as a result of overengineering the medical systems, complicated information flows and heavy dependency on patient data. While human-centered engineering solutions can target better design of medical devices in favour of patients, patient-centered research has also been discovering the role of emotions in different phases of patient recovery. These new discoveries also influence care provision and challenge the clinical role of healthcare providers and their workflows. Thus, there is need to understand and reframe the conditions for “human” not only from the perspective of better patient experiences but also from the perspectives of healthcare professionals. Moreover, environmental factors (e.g., lights, noise, alarms, temperature) also condition the wellbeing of patients and the professionals asking for new definitions and limitations for what the physical context of critical care can be and can offer. In this session, we will shape new horizons for the physical, emotional and environmental needs of critical care patients and healthcare providers and offer simple and complex solutions that are exemplary in their human-centric approach.

Sprekers:

  • Chanmi Kim (Universiteit Twente)
  • Gijs Louwers (TU Delft)
  • Hans Vlake (Erasmus MC)
  • Margot van Mol (Erasmus MC)
  • Carola Schol (Erasmus MC)


Toegevoegde meerwaarde van ergonomie in de praktijk
Chair: Roeland Motmans (Delhaize / voorzitter VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie)

Ergonomie op het werk bestaat vaak omdat het moet. Om ergonomie aantrekkelijk te maken voor bedrijven, moet er echter een toegevoegde meerwaarde zijn. Daarom is verbinding zoeken met andere interne stakeholders zoals productiviteit, HR en klantbeleving een must. Op die manier kan men ergonomie mee integreren in bestaande bedrijfsprocessen. Ergonomie is zo een evidentie en niet iets extra dat men moet doen. Aan de hand van praktijkcases zal in deze sessie aangetoond worden hoe ergonomie goed is voor het bedrijf, de medewerker en de klant.

Sprekers:

  • Anneleen Verhaeghe (Volvo Truck Center / voorzitter Industrie VerV)
  • Wim Ponsaert (ING / voorzitter Kantoor VerV)