Parallelle sessie 2 - Vrijdag 25 november

Vrijdag 25 november
14:45 - 16:00: Parallelle sessies


De zorg in beweging
Chair: Lottie Kuijt-Evers (Haagse Hogeschool)

De zorg in Nederland is in beweging, en dat is hard nodig om in de toekomst de kwaliteit van zorg te behouden. Om gezondheidsverschillen tussen groepen te verkleinen, moet daarbij rekening worden gehouden met de kenmerken van de leefomgeving en de talenten van mensen. De aandacht verschuift van behandeling naar preventie en van zorgomgeving naar de eigen leefomgeving. In deze sessie zijn er vier presentaties die de ontwikkelingen in de zorg illustreren aan de hand van voorbeelden uit de oncologische zorg, met speciale aandacht voor het voortzetten van het gedachtegoed van Ingeborg Griffioen.

Sprekers:

  • Lottie Kuijt-Evers (Haagse Hogeschool, expertisecentrum Health Innovation)
  • Sander Kerstens (Haagse Hogeschool, expertisecentrum Health Innovation)
  • Mark Scheper (Haagse Hogeschool, expertisecentrum Health Innovation)
  • Jasper Brands (Panton)

Analyse van cervicale belasting van straddle carriers chauffeurs met een 3D motion capture system - Verschillen tussen het dragen van een vierpuntsgordel en een tweepuntsgordel; kiezen tussen veiligheid of gezondheid?
Chair: Erik Saathof (Stradon)

Bij APM Terminals Rotterdam worden zeecontainers in door mensen bediende straddle carriers van de kade naar een tijdelijke locatie binnen de stack verplaatst.De chauffeurs van deze voertuigen bevinden zich in een metalen cabine 12 meter boven de grond. Bij zijdelings rijden en naar beneden kijken bij het hanteren van containers, treden extreme nekbewegingen op. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen maken chauffeurs tijdens het bedienen van de straddle carrier gebruik van veiligheidsgordels.

De cabines zijn voorzien van veiligheidsgordels die zowel als tweepunts- of als vierpuntsgordelsysteem voor extra veiligheid kunnen worden gebruikt. Werknemers gaven aan meer nekklachten te ervaren bij het verplichte gebruik van de vierpuntsgordels. APM Terminals Rotterdam was niet alleen bezorgd over de veiligheid, maar ook over de gezondheid van de werknemers. Men wilde weten of het gebruik van de vierpuntsgordel inderdaad zou kunnen leiden tot een verhoogde fysieke belasting van de cervicale wervelkolom. Een robuuste en reproduceerbare analysemethode was nodig om stakeholders te overtuigen. In deze sessie spreken we over de stakeholders, onderzoeksopzet, analysemethode met een motion capture system en uitkomsten van de case study die is uitgevoerd.

Sprekers:

  • Bas van der Doelen (Ergogoals)
  • Jordi Koggel (Movella)


Welke bril zet jij op? Met een frisse blik kijken naar de werkelijkheid - Workshop
Chair | Spreker: David van Valkenburg (Humans@Work)

Maak tijdens deze workshop kennis met ‘anders kijken’ als middel om de wereld mooier en beter te maken met positieve energie. Het gaat om anders kijken naar het leven, werk en organisaties, gezondheid, kinderen én relaties. Vanuit meer perspectieven kijken naar hetzelfde en los van goed of fout. Door middel van inspiratie en concrete inzichten leer je om anders te kijken. Je blik verruimt waar je bij zit en je leert nieuwe dingen, vooral over zaken die zo normaal zijn geworden. En je komt erachter dat het uiteindelijk allemaal draait om jou en de aandacht die je hebt voor jezelf en je omgeving. Het geeft een holistische kijk op jezelf en je vakgebied, waardoor je nóg beter in staat bent om waarde toe te voegen. Het is een manier om de aanwezige onzekerheid en complexiteit te zien en te omarmen. Wat we nodig hebben is niet een vernauwing van ons blikveld, maar juist een frisse blik. Ga je mee op avontuur?