Parallelle sessie middag (14:45 - 16:00)


(Co-)Creating smart environments (in Engels)

Chair: Simone Borsci (Universiteit Twente)

Nudging toward healthier food choices using Extended Reality, sensory interaction
and eye-tracking

Funda Yildirim, Juliet Haarman, Letizia Alvino (Universiteit Twente) en SIbel Ozilgen (Yeditepe University)
Nudges have emerged as effective instruments for influencing food consumption behavior. These subtle, non-coercive interventions can be used to lead people towards more sustainable and health-conscious dietary choices. By strategically modifying the choice architecture in various contexts, from supermarket to table setting, we seek to investigate the underlying mechanisms that render individuals susceptible to opting for unhealthy foods. By gaining a deeper understanding of these mechanisms, there is potential to utilize this knowledge to encourage healthier and more environmentalfriendly food choices. In a series of studies, we draw attention to the relationships between environmental, social, and sensory elements in shaping food perception, by employing extended reality, sensory interaction and eye-tracking methods.


When the things are talking and collaborating with us: how to assess the experience with conversational agents
Simone Borsci en Martin Schmettow (Universiteit Twente)
We will present key aspects of human-agents collaboration with focus on: i) conversational agents, ii) the potential of such agents to change the way of interacting with systems and, iii) the need for assessment approaches and tools. A sociotechnical perspective is used to understand the trade-off between safety and usability when it comes to conversational systems, but also potential (dis-)advantages in the usage. The talk focusses on the importance of assessing and benchmarking the quality of interaction with conversational agents to ensure a satisfactory and safe use of such digital / embedded solutions, by presenting Bot Usability Scale (BUS), intended as the first standardised tool to assess and compare the satisfaction of users after interacting with chatbots.


Cognitive product ergonomics – What’s special about it?
Brecht Daams (Daams Ergonomie)
Cognitive product ergonomics differs from general cognitive ergonomics, and there is a gap in information on cognitive ergonomics for product designers. This presentation will provide an overview of cognitive ergonomics information that is specifically useful for product designers (especially of consumer products), in addition to the usual knowledge. With the information provided, designers can also better collaborate with users and use a users' knowledge more effectively in design.


The future of rail operators in the advent of Automated Train Operations (ATO)
Sarah Kusumastuti, Simone Borsci (Universiteit Twente) en Julia Lo (ProRail)
This talk will present the initial results of a systematic literature review aimed at surveying the expectations of experts regarding how the adoption of Automatic Train Operations (ATO) will transform the role of train drivers and traffic controllers at different grades of automation (GoA). Automation is expected to shift the skillset requirements for rail workers, with a focus on the transition from manual handling to a supervisory roles. We will consider the potential human factors challenges arising from this shift and the need for thoughtful design of automated systems and interfaces. Adopting ATO is not just a matter of a technical upgrade for train operations, but encompasses broader infrastructure, processes, and interactions within the rail system. Rail operators will remain key in ensuring the effectiveness and safety of automated rail operations, so it is critical to maintain a balance between optimizing system performance and safeguarding the well-being and effectiveness of rail workers.Synergie in werkplekontwerp
Chairs: Nienke Bierhuizen en Bas van Leeuwen (vhp human performance)

Synergie in werkplekontwerp: interactieve workshop over co-creatie met gebruikersparticipatie
Nienke Bierhuizen en Bas van Leeuwen (vhp human performance)
Gebruikersparticipatie is meer dan het aan laten sluiten van gebruikers bij een vergadering. We nemen deelnemers mee in hoe wij gebruikersparticipatie toepassen om complexe werkomgevingen zoals controlekamers of medische ruimtes (her) in te richten. Gebruikers deelgenoot maken van het ontwerpproces zorgt niet alleen voor goede inzichten, maar het vergroot ook het gevoel van betrokkenheid bij de gebruiker. Tijdens de sessie zullen we ingaan op een aantal praktijkvoorbeelden waar wij gebruikers hebben meegenomen in het ontwerpproces, door hen zelf te laten tekenen (2D) en scenario’s uit te spelen in prototypes (3D-mockups). Daarnaast gaan de deelnemers samen - als gebruikers - aan de slag met een use case. In een (mini) 2D sessie zullen zij zelf ervaren wat de voordelen zijn van co-creatie in ruimte ontwerp. Deelnemers zullen ervaren dat, wanneer verschillende gebruikers samen gaan werken, ze meer begrip krijgen voor andermans belangen en daardoor bepaalde ontwerpkeuzes beter begrijpen.


Samenwerking over een andere boeg
Bart Schuring en Renske Landman (ErgoS Human Factors Engineering)
De scheepsbouw is een traditionele wereld waarin doorgaans met de werf een vaste bouwsom wordt afgesproken op basis van een vooraf aangeleverde specificatie. Het proces om de ergonomie aan boord te verbeteren is vervolgens een cyclus van tekeningen reviewen en revisies waarbij er weinig ruimte is voor grote aanpassingen. Bij de ontwikkeling van een innovatief concept voor een nieuw ‘Subsea rock installation vessel’ is de aanpak daarom over een andere boeg gegooid. Door een intensieve samenwerking tussen reder, werf en ergonoom werd de ergonomie een integraal onderdeel van het ontwerpproces. Door vanaf het begin samen in het 3D ontwerp te werken werden ontwerpen opgeleverd die goed aansloten op andere disciplines zoals staalwerk en leidingwerk en kon er snel worden ingespeeld op wijzigingen in het scheepsontwerp. Hiermee kon men tot een beter resultaat komen met minder verassingen en bijbehorende extra kosten tijdens de bouw. eindgebruikers.Synergie van TOP-strategie en omgekeerde TOP-strategie
Chairs: Marcel Balm (Balm Academie) en André Bieleman (Saxion Hogeschool)

De TOP-strategie vertaalt de arbeidshygiënische strategie voor het thema fysieke belasting. In de arbo-curatieve zorg is het vertrekpunt juist het persoonlijke contact tussen een bedrijfsfysio- of bedrijfsoefentherapeut en een individuele werkende. Men start bij de individuele leefwereld van de werkende en hanteert een “omgekeerde TOP-strategie”. Dit vraagt veel aandacht voor eigen regie / zelfmanagement / zelfredzaamheid van de werkende, maar wel onder de voorwaarde dat alle andere betrokken partijen, waaronder de werkgever, hun rol pakken bij het mogelijk maken van goed en gezond werk. Het gaat om werknemers- én werkgeversgedrag. Ergonomen zijn gewend aan het wisselen van perspectief met aandacht voor techniek, organisatie en gedrag. De omgekeerde TOP-strategie kan nuttig zijn als een aanvullend perspectief. Het kan helpen om de lijn van techniek en beleid, waarbij vooral gekeken wordt naar hoe het werk zo goed mogelijk kan worden aangeboden, kan worden aangevuld met de lijn die inzet op het realiseren van een cultuur van goed en gezond werk, met gedragsverandering en eigen regie van de werkende.
De TOP-strategie en de omgekeerde TOP-strategie: botsing van principes of is verbinding mogelijk? We gaan met de deelnemers in gesprek over het beste van twee werelden. Hoe kunnen we beide strategieën c.q. redeneerlijnen als twee DNAstrengen om elkaar heen laten draaien en synergie realiseren?