Parallelle sessie ochtend (11:15 - 12:30)


Meten van fysieke belasting op de werkvloer (in Engels)

Chair: Martin Schmettow (Universiteit Twente)

Let’s optimise physical workplace performance together: The role of kinematic sensors in understanding work performance and constraints
Russell Chan, Martin Schmettow, Simone Borsci, Willem Verwey, Marleen Groenier, Eveline Gerretsen, Marcel Pertenbreiter en Dominique Jansen (Universiteit Twente)
Inertial measurement unit (IMU) sensors are becoming mainstream with increased usability for monitoring physical performances. The advantage is that IMUs can be used in a variety of tasks and settings making it usable across different occupations. This talk will focus on how we have used IMUs in two practical applications: 1) understanding physical performance differences in different levels of bronchoscopy expertise; 2) movement optimisation when learning a new dance. Goal of this talk is to spark interest and understand potential collaborations across different industries who are interested in optimising physical performance together with us.


De functionele blik in het menselijk lichaam bij fysieke arbeid
Maarten van den Heuvel (University of Münster / Predimo) en William Castro (Predimo)
The percentage of workers disabled by musculoskeletal complaints is high. Given the shortage of skilled workers, it is all the more important that those workers performing physical labour are and remain symptom-free. Therefore, it is essential to understand the physical loads acting on a worker. However, existing physical load assessment tools have several limitations. We present a new and accessible 3D musculo-skeletal model to analyse physical load in the workplace according to current scientific insights. By simultaneously mapping work processes, a very complete overview of the workplace emerges. We will show how, based on this data, practical recommendations can be made to reduce physical strain.


Wearables ter preventie van rugklachten op de werkvloer
Liesbeth van Hauwermeiren (SpineWise / Universiteit Gent)
We developed ergonomic sensors that aim to prevent back and shoulder injuries at the workplace. The detachable sensors can be easily clamped onto work clothes for weeks at a time, in order to collect large amounts of 'real life' data which can be used to compare different types of activities and add them to ergonomic workplace risk assessments, in order to take targeted measures. In addition, real-time feedback can also be given to the user via a vibration signal in the wearable, sensitising the user.


After 15 years of Arduino, we can finally do it: Self-made apparatus in Human Factors education and research (DIY in co-creatie)
Martin Schmettow, Russel Chan, Federica Giusti, Ingvild Kvalsvik en Iris Jongmans (Universiteit Twente)
The recording of physiological states is relevant to many areas of human factors. With the YLab, we are introducing a new programming platform that researchers and students can use to program recording devices easily and ultra-cost-effectively. It provides practical solutions for common Human Factors problems, such as real-time workload and performance measures. We will discuss the technical basics and define the area of application using three examples. An outline of future developments and possibilities serve as a transition to an open discussion with the audience: What role can the YLab in particular and DIY in general play in co-creation processes?(Co-)Creating information systems
Chair: Nina Zipfel (Amsterdam UMC)

Het perfecte plaatje
Renske Landman en Bart Schuring (Ergos Human Factors Engineering)
Graphics die naadloos aansluiten op het werk van de operator; iedereen wil dat, maar hoe bereik je het? Wij zien in de praktijk nog te vaak graphics die niet aansluiten bij de werkzaamheden van de operators die ermee moeten werken. Door gebruik te maken van de proceskennis van gebruikers over welke informatie belangrijk is, van system integrators over de beperkingen en mogelijkheden van het systeem, van procestechnologen over het proces zelf en van de ergonoom over menselijke informatieverwerking, kom je tot het perfecte plaatje. Door gebruikers en andere stakeholders actief te betrekken en te begeleiden bij de ontwikkeling werkt men samen toe naar een optimaal en realiseerbaar resultaat. Er worden betere graphics ontwikkelt, de implementatie in het systeem verloopt gemakkelijker en de kosten voor de opdrachtgever liggen lager.


Revisiting the magical number seven, plus or minus two
Rob van der Lubbe en Simone Borsci (Universiteit Twente)
Een bekende regel voor het ontwerpen van informatiesystemen is dat het aantal gepresenteerde objecten niet groter dan zeven mag zijn, omdat dit de capaciteit van het werkgeheugen van de waarnemers te boven gaat. Echter, er kan geen one-size-fits-all aantal worden bepaald omdat complexiteit van de gepresenteerde informatie en individuele verschillen een belangrijke rol spelen. Recente inzichten op basis van meerdere experimenten suggereren bijvoorbeeld dat de capaciteitslimiet niet alleen afhangt van het aantal objecten, maar ook van de complexiteit van objecten en voorkennis van relevante objecten. Het type kenmerk en verschillen in perceptuele vaardigheden en werkgeheugen spelen ook een belangrijke rol, vooral omdat de capaciteit van het werkgeheugen van ouderen duidelijk afneemt. Tijdens de presentatie ligt de nadruk op het ontwerp van informatiesystemen en welke aspecten moeten worden heroverwogen om optimaal relevante informatie te verstrekken. Er is geen eenvoudige algemene regel die kan worden gebruikt om het juiste ontwerp te bepalen zonder rekening te houden met de eindgebruikers.


Integrale arbeidsgerichte zorg bij hart- en vaatziekten: co-creatie ontwikkeling en een digitaal platform voor betere informatie-uitwisseling en communicatie
Nina Zipfel, Sylvia van der Burg - Vermeulen (Amsterdam UMC), Marijke Melles (TU Delft) en Ersen Colkesen (St. Antonius Ziekenhuis)
Naarmate de beroepsbevolking ouder wordt, neemt het risico op gezondheidscomplicaties toe, wat directe gevolgen kan hebben voor de arbeidsparticipatie, productiviteit en het algehele welzijn. Een gebrek aan samenwerking tussen de arbeidsgerichte en curatieve zorgsectoren kan resulteren in inefficiënte zorg, verlengde hersteltijden en langdurig uitval op het werk. Dit heeft niet alleen economische gevolgen, maar beïnvloedt ook het welzijn en de levenskwaliteit van individuen. Daarom is het ontwikkelen van een geïntegreerd systeem niet alleen wenselijk, maar ook dringend noodzakelijk. In co-creatie met professionals is een domeinoverstijgend digitaal platform ontwikkelt dat zowel informatie-uitwisseling als communicatie faciliteert. Het maakt multidisciplinaire consultaties mogelijk en komt tegemoet aan de behoeften van de professionals. Dit heeft potentieel grote impact op de duurzame implementatie van oplossingen voor arbeidsgerichte gezondheidszorg ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en preventie van langdurig verzuim, wat cruciaal is voor de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Het platform kan de zorg voor patiënten met CVD stroomlijnen, de terugkeer naar werk kunnen bespoedigen en een holistische benadering van patiëntenzorg bevorderen.


Maak niet-zelfredzame mensen zelfredzaam
Sakina Ögretmen (Ministerie van Financiën)
Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan al hun medewerkers; ook aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommige van deze medewerkers zijn bij noodsituaties, zoals brand, extra kwetsbaar omdat ze verminderd zelfredzaam zijn. Een pilot binnen het Ministerie van Financien staat centraal voor de wijze waarop de rijksoverheid deze plicht kan vervullen: máák ze zelfredzaam door ze actief te betrekken bij het regelen van hun eigen veiligheid en het optimaal voorbereiden van de bedrijfshulpverlening op de specifieke noden en behoeften van deze groep bij ontruiming. De presentatie gaat in op de opzet en resultaten van de pilot en de verdere uitwerking van het principe naar andere delen van de organisatie.Kantoorinrichting en hybride werken
Chair: Roeland Motmans (Delhaize / VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie)

VerV Praktijkrichtlijn kantoorinrichting
Roeland Motmans (Delhaize / VerV), Wim Ponsaert (ING / VerV) en Astrid van Severen (Liantis / VerV)
Beeldschermwerk in een hybride context krijgt een vaste vorm. Veel bedrijven zijn op zoek hoe hiermee concreet aan de slag te gaan en welke impact dit heeft op de kantoorinrichting. De vernieuwde praktijkrichtlijn Kantoorinrichting streeft naar gezond en efficiënt werken aan een beeldscherm in een hybride context. Aan de hand van zes stellingen worden concrete standpunten en adviezen geformuleerd aan de werkgevers. Tijdens de sessie zullen de stellingen worden voorgelegd aan de deelnemers, die ook hun mening kunnen geven. Daarna volgt een toelichting van de achtergrond en een verdieping van de stellingen.


Co-creatie van hybride werken in Living Labs
Maaike Niekel, Mathilda du Preez en Dennis LaBrijn (Center for People and Buildings)
Binnen verschillende Living Labs van de Rijksoverheid hebben eindgebruikers een cruciale rol in het gezamenlijk creeëren en testen van experimenten in de werkomgeving. Living Labs en de daarbij horende co-creatie kunnen een waardevolle methode zijn om ontwerpgedreven en vanuit een systeembenadering een werkomgeving te creeëren die hybride werken faciliteert. In het post-corona tijdperk is hybride werken de norm. We presenteren case studies uit de Rijksoverheid van februari tot augustus 2023. Uit deze verkenning halen we geleerde lessen voor de ontwikkeling van kantoorgebouwen, het proces van co-creatie en het implementatieproces van een Living Lab. We tonen hoe Living Labs kunnen bijdragen aan effectieve aanpassingen van de werkomgeving.