2020 JAARGANG 45
NR 3 | SEPTEMBER

Dossier: Energiezuinige en gezonde gebouwen
gastredacteur: Marleen Spiekman (TNO)

Download volledig tijdschrift

Dossier: Energiezuinige en gezonde gebouwen
Behaviour change in home ventilation - Learnings from Dutch refurbishment projects
on residents’ actions and motivations
Stella Boess en Sacha Silvester (TU Delft)
p4-8

download

Dossier: Energiezuinige en gezonde gebouwen
Kantoorinrichting en gezondheid
Susanne Colenberg en Tuuli Jylhä (TU Delft)
p9-13

download

Dossier: Energiezuinige en gezonde gebouwen
Energiegedrag thuis onder de loep: Hoe kun je gedragsdeterminanten voor het regelen
van energiegebruik en binnenklimaat meten?
Marleen Spiekman, Nicole Koning en Olivier Blanson Henkemans (TNO)
p14-19

download

Human Factors en octrooien: “Beam me up!”
Alex Hogeweg
p20

download

Afgestudeerd: De invloed van appen met de telefoon in een houder op rijgedrag en
ongevalsrisico.
Joy Zwart (Utrecht University)
p21

download

Toegepast: Op de Breachset voor de Genie
M. de Wit-Blok
p22-23

download