Afgestudeerd EurErg@IDE programma - Kees Broekmeulen

Op 30 juni is Kees Broekmeulen afgestudeerd binnen het nieuwe EurErg@IDE programma. Daarmee voldoet hij aan de opleidingseisen voor de registratie als Europees Ergonoom.

Kees' afstudeerproject was gericht op reductie van geluidsoverlast tijdens heupoperaties. Hij ontwikkelde een nieuw chirurgisch instrument voor Zimmer Biomet (EMEA), dat de gezondheid en veiligheid van chirurgen tijdens hun het werk verbetert. Zijn uitgebreide human factors onderzoek wees uit dat naast schadelijk geluid, ook fysieke belasting een groot knelpunt is voor orthopedisch chirurgen. Zijn ontwerpvoorstel biedt een oplossing voor beide.

Kees ontving het Eur.Erg. Certificate of Compliance naast zijn masterdiploma Integrated Product Design van de faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft.

Het EurErg@IDE programma is een samenwerking tussen Human Factors NL, Stichting Registratie ergonomen en TU Delft.

terug naar het overzicht