Cursus Human Factors

Ergonomie Opleidingen Nederland heeft de cursus Human Factors / Ergonomie weer gepland.

In deze brede cursus maak je in zes dagen tijd (verdeeld over twee blokken) kennis met over verschillende aspecten uit het vakgebied, zoals systeemaanpak, mensmeetkunde, ontwerpleer- en functie, arbeidspsychologie, fysieke en cognitieve ergonomie en mens-machine-interactie. De opgedane theoretische kennis wordt direct ingezet tijdens praktische opdrachten. De cursus zal plaatsvinden in Apeldoorn op:

  • Blok 1 - dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 2024
  • Blok 2 - dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 mei 2024

Bezoek de informatiepagina van de cursus voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven. Inschrijven kan tot 15 maart.

terug naar het overzicht