In memoriam Veerle Hermans, 1969-2021

Tot ons verdriet hebben we het bericht ontvangen dat Veerle Hermans op 15 september is overleden.

Veerle was hoogleraar in de Ergonomie aan de Vrije Universiteit Brussel, gespecialiseerd in welzijn op het werk. Nationaal en internationaal zette ze zich met passie en grote kunde in om de ergonomie verder te brengen. Ze was lange tijd voorzitter van de Belgian Ergonomics Society en daarnaast ook actief lid van Human Factors NL en geregeld een spreker op onze congressen. Bij de International Ergonomics Association heeft ze o.a. met Jan Dul vele jaren samengewerkt om de ergonomie verder te professionaliseren en de Belgische en Nederlandse krachten te bundelen. Haar betrokkenheid bij de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists) en de oprichting van de FEES (Federation of European Ergonomics Societies) was groot. Veerle gaf heldere analyses, kwam op voor kennistoepassing in de praktijk en bracht altijd vrolijkheid.

Veerle was van 2001 tot 2006 lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ergonomie. Ze deed met name de redactie voor artikelen over fysieke ergonomie en droeg regelmatig een eigen artikel aan. Ook in deze rol herinneren we haar als kundig en professioneel, hartelijk en gepassioneerd over haar vakgebied. Na haar tijd als redactielid heeft ze van 2006 tot en met 2016 deel uitgemaakt van de redactieraad van het Tijdschrift. Daarmee was ze lange tijd een belangrijke link naar de Belgische vakgenoten.

Heel verdrietig dat Veerle niet meer onder ons is. We missen haar en zijn dankbaar voor de rol die ze heeft gespeeld binnen Human Factors NL en het vakgebied. Veel sterkte voor de familie en anderen die dicht bij haar stonden.

Veerle heeft in 2020 het boek 'My Happy Office' uitgebracht. De opbrengsten van het boek gaan naar 'Kom op tegen Kanker'.

terug naar het overzicht