Nieuwe ereleden Jan Dul en Johan Molenbroek

Beide heren hebben inmiddels hun erelidmaatschap tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle leden in Delft in ontvangst genomen. Op deze dag hebben we ook inhoudelijk gesproken over de toekomst van ons vakgebied binnen de arbo-zorg en op het gebied van inclusive design.

Bekijk hier het programma van de middag, slides en foto's. Een inhoudelijk verslag volgt in de najaarseditie van het tijdschrift.

Op de foto de vijf ereleden van Human Factors NL, van links naar rechts: Ernst Koningsveld, Pieter Rookmaaker, Jan Dul, Johan Molenbroek en Hans Dirken.

terug naar het overzicht