Onderzoek naar de rol van deskundigen fysieke belasting bij de aanpak van fysieke risico’s

Oproep aan deskundigen fysieke belasting voor invullen korte vragenlijst (vóór 15 juni)!

TNO wil meer te weten komen over de rol die deskundigen spelen bij de aanpak van risico’s op het gebied van fysieke belasting.

Profileert u zich als deskundige op het gebied van aanpak van fysieke risico’s? Dan nodigen wij u graag uit om aan het onderzoek deel te nemen via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Als de vragenlijst niet voor u relevant is maar wel voor uw collega(’s), dan stellen we het zeer op prijs als u de link zou willen delen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan!

Corona-crisis
We realiseren ons dat de corona-crisis uw mogelijkheden om als deskundige ingezet te worden, ernstig bemoeilijkt en in veel gevallen zelfs onmogelijk maakt. Het is goed mogelijk dat u daardoor andere prioriteiten heeft dan deelname aan een onderzoek over de inzet van ergonomische kennis. Omdat we ook weten dat veel mensen juist proberen hun dagelijkse werk zoveel mogelijk voort te zetten, hebben we besloten om dit onderzoek toch door te laten gaan.

Bij voorbaat dank voor uw deelname.

Frank Krause, Eur.Erg. (TNO)
Marjolein Douwes (TNO)

terug naar het overzicht