Paul Kuijer ontvangt Anna Prijs 2019

Dr. Paul Kuijer, bewegingsspecialist in het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC, heeft op 18 oktober de Anna Prijs ontvangen voor excellent onderzoek op het gebied van biomechanische aspecten van het bewegingsstelsel. Zijn onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Gino Kerkhoffs en collega’s van de afdeling orthopedie en in negen omliggende ziekenhuizen, laat zien dat zorg op maat nodig is om weer te kunnen werken na een orthopedische operatie; net als in de topsport.

Namens alle leden en het bestuur, hartelijk gefeliciteerd Paul!!Achtergrond
In 2025 veroorzaken aandoeningen van het bewegingsstelsel de grootste werkgerelateerde ziektelast in Nederland (Bron: Arbobalans 2016). Artrose van de knie is daar de belangrijkste van en helaas bestaat hiervoor geen genezing. Uiteindelijk krijgen hierdoor tienduizenden patiënten een knieprothese; een succesvolle operatie voor vermindering van pijn bij artrose van de knie. Helaas blijken 3 op de 10 patiënten na de operatie niet meer aan het werk gaan.
Gerichte advies, multidisciplinaire samenwerking en op werk toegespitste zorg na ontslag uit het ziekenhuis zouden wezenlijk kunnen bijdragen aan werkhervatting. Juist in de komende jaren is dat van groot belang voor Nederland. Kuijer en zijn collega’s hopen daaraan bij te dragen.

Toekomst
Het aantal patiënten met een knieprothese zal de komende jaren sterk toenemen in Nederland. Dit komt onder andere door meer overgewicht en zittende beroepen. Het RIVM verwacht een stijging van 300% tot een aantal van 57.900 per jaar in 2030.De helft van deze patiënten is dan jonger dan 65 jaar. Dit aantal is waarschijnlijk nog groter als ook de pensioengerechtigde leeftijd verder stijgt. Deze ‘jonge’ knieprothese-patiënten vinden het belangrijk om weer te werken na de operatie. ‘Om te voorkómen dat dit niet mogelijk is, moeten we nu de zorg voor deze patiënten verbeteren’, aldus Kuijer.

Zorginnovaties
Op dit moment evalueren Kuijer en zijn collega’s van Amsterdam UMC twee zorginnovaties, samen met andere afdelingen orthopedie in Nederland. De eerste - de ACTION trial - is het gebruik van Goal Attainment Scaling in de revalidatie na de operatie. De patiënt definieert samen met zijn fysiotherapeut en in overleg met de andere behandelaars realistische, meetbare en uitdagende doelen voor werk, vrije tijd en het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: een bouwvakker wil na de operatie weer zes trappen achter elkaar kunnen lopen om zijn werk goed te doen. Voor de operatie is dit met moeite twee. De resultaten van dit onderzoek, onder 120 werkende knieprothesepatiënten, zijn binnenkort beschikbaar en lijken - juist voor werk - veelbelovend!

De tweede zorginnovatie - de ACTIVE trial - maakt naast Goal Attainment Scaling ook gebruik van de eHealth interventie IkHerstel en een activiteitenmeter. Via een app worden patiënten na de operatie gestimuleerd om weer actief te worden. Iedere week ontvangen ze op basis van hun eigen specifieke doelen berichten wanneer ze bepaalde activiteiten weer kunnen doen, ondersteund met foto’s en filmpjes. Orthopeden, bedrijfsartsen, (bedrijfs)fysio- en oefentherapeuten en physician assistants werken hiervoor samen. Over ongeveer 2 jaar is bekend of de interventie werkt.

Kuijer en collega’s trachten met deze innovaties de nog werkende patiënt na zijn orthopedische operatie terugkeer naar werk te borgen, zoals dit ook voor topsporters gebeurt.

Anna Prijs
De Anna Prijs is bestemd voor een actief wetenschapper die uitstekend biomedisch werk verrichtte - met name van de biomechanische en de mechanobiologische aspecten - van het steun- en bewegingsstelsel.

De prijs werd op vrijdagmiddag 18 oktober uitgereikt tijdens het Najaarscongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging in Papendal, Arnhem.

Anna Fonds|NOREF
De Stichting AnnaFonds|NOREF financiert sinds 1993 de bevordering van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek, kennis, vaardigheden, dan wel scholing op dit gebied.

terug naar het overzicht