SER Handreiking arbomaatregelen fysieke belasting

In de handreiking Arbomaatregelen fysieke belasting staan concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de Arbowet en -regelgeving. Het is praktisch van opzet, met onder andere een stappenplan voor het maken van een arbocatalogus. Zo kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen direct aan de slag.

Lees verder

terug naar het overzicht