Human Factors NL Prijzen 2019 voor Yvonne van Zaanen, Vincent Blijleven en Mucahit Aydin

Tijdens het Human Factors NL Jaarcongres 2019 op 28 november zijn drie prijzen uitgereikt: de Human Factors NL Toepassingsprijs/Pieter Rookmaaker Prijs aan Yvonne van Zaanen (VisieK Bedrijfsfysiotherapie), de Human Factors NL Dissertatieprijs aan Vincent Blijleven (Nyenrode Business University) en de Human Factors NL Scriptieprijs aan Mucahit Aydin (TU Delft).

Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs 2019
Yvonne van Zaanen van VisieK Bedrijfsfysiotherapie heeft de Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs 2019 gewonnen met haar project Zorg voor aan- en uitkleden.

Uit het juryrapport: "In de zorg is het een groot probleem voor zorgverleners om mensen met een fysieke beperking te helpen aan en uit te kleden. Dit project heeft systematisch ‘best practices’ verzameld en middels een website met foto’s en video’s ontsloten voor zorgverleners. Voor een situatie waar nog geen goede oplossing voorhanden was, is een nieuw product ontwikkeld: de handy pants. Dit project laat een complete aanpak zien van analyse tot en met implementatie. De aanpak is grondig en gebaseerd op participatief ergonomische principes. De brede betrokkenheid van stakeholders (branche, studenten, zorgprofessionals, ergocoaches, etc.) bij de ontwikkeling van website en productoplossingen is een grote succesfactor gebleken."

De Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs is een driejaarlijkse prijs voor projecten die een goed voorbeeld zijn van toepassing van human factors en ergonomie kennis. De toepassing kan een product, een dienst, of een product-dienst combinatie betreffen. De Human Factors NL Toepassingsprijs / Pieter Rookmaaker Prijs 2019 is mede mogelijk gemaakt door Intergo - International Centre for Safety, Ergonomics and Human Factors.

De jury voor de Human Factors NL Toepassingsprijs/Pieter Rookmaaker Prijs 2019 bestond uit:
- dr.ir. Johan Molenbroek, TU Delft (voorzitter)
- ir. Elsbeth de Korte, TNO
- ir. Richard van der Weide, Intergo

Human Factors NL Dissertatieprijs 2019
De Human Factors Dissertatieprijs 2019 is gewonnen door Vincent Blijleven, PhD (Nyenrode Business Universiteit).

Uit het juryrapport: "Het onderzoek van Vincent Blijleven, gericht op complexe mens-machine systemen, is een mooi voorbeeld van het verschil tussen work as imagined en work as done. Hij laat zien dat de processen die het Elektronisch Patiënten Dossier voorschrijft, in de praktijk niet goed uit te voeren blijken te zijn en dat mensen workarounds bedenken. In de uitwerking van zijn onderzoek gebruikt Blijleven een voorbeeldaanpak vanuit het perspectief van Human Factors. Hij gaat in op het totale werksysteem, betrekt niet alleen eindgebruikers en ontwikkelaars van het informatiesysteem, maar ook aanpalende disciplines. Het onderzoek resulteert onder meer in een taxonomie die bruikbaar is voor analyse van workarounds bij het gebruik en ontwerp van het EPD. De jury ziet in een dergelijke taxonomie een belangrijk kenmerk van Human Factors. Het bewijs van het gelijk van deze aanpak is dat de taxonomie nu ook in de praktijk wordt toegepast."

De Human Factors NL Dissertatieprijs is een driejaarlijkse prijs voor dissertaties die excellent onderzoek laten zien op het gebied van human factors en ergonomie. De Human Factors NL Dissertatieprijs 2019 is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Registratie ergonomen.

De jury voor de Human Factors NL Dissertatieprijs 2019 bestond uit:
- prof. dr. Willem Verwey, Universiteit Twente (voorzitter)
- dr.ir. Armagan Albayrak, TU Delft
- ir. Melcher Zeilstra, Stichting Registratie ergonomen

Human Factors NL Scriptieprijs 2019
Winnaar van de Human Factors NL Scriptieprijs 2019 is Mücahit Aydin, afgestudeerd bij Industrial Design Engineering, TU Delft, op het onderwerp 'Continuous and non-invasive monitoring of vital signs' over het monitoren van vitale levenstekens via het oor.

Uit het juryrapport: "Hoewel traditioneel de pols de locatie is voor smart wearables, geeft Mücahit goede argumenten om het menselijk oor te instrumenteren. In nauwe samenwerking met het Maasstad ziekenhuis is Mücahit er in geslaagd een concept te ontwikkelen dat vijf fysiologische signalen monitort, en daarnaast draagbaar en comfortabel is voor de doelgroep. De scriptie van Mücahit onderscheidt zich door bruikbaarheid in klinische en niet-klinische setting, toepassing van innovatieve 3D scantechnieken en een helder geschreven verslag."

De Human Factors NL Scriptieprijs is voor HBO en universitaire afstudeerscripties die een sterk voorbeeld zijn van afstudeerwerk op het gebied van human factors en ergonomie en wordt jaarlijks uitgereikt. Het afstudeerproject kan onderzoek betreffen en/of de ontwikkeling van een product, een dienst of een product-dienst combinatie. Het afstuderen moet hebben plaats gevonden in het studiejaar 2018/2019.

De jury voor de Human Factors NL Scriptieprijs 2019 bestond uit:
- prof.dr. Hein Daanen, Vrije Universiteit (voorzitter)
- dr. Lottie Kuijt-Evers, Haagse Hogeschool
- ir. Manon Kühne, vhp human performance

De presentatieslides van de inzendingen van de winnaars en overige genomineerden zijn te bekijken op de website van het Human Factors NL Jaarcongres 2019.

terug naar het overzicht