Human Factors NL Jaarcongres 2023: Co-Creatie

Het Human Factors NL Jaarcongres 2023 vond plaats op 23 november bij het DesignLab van de Universiteit Twente in samenwerking met de Human Factors CODE (COgnition, Data and Education) onderzoeksgroep van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit Twente. Aan de hand van het congresthema 'CO-CREATIE’ onderzochten we dit jaar hoe samenwerking - in de breedste zin van het woord - kan leiden tot verbetering van producten, diensten, processen, organisaties en beleid. Tijdens het congres werd ook de jaarlijkse Human Factors NL Scriptieprijs uitgereikt.

FOTO'S en PRESENTATIESLIDES
Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde dag bij het DesignLab. We willen nogmaals alle sprekers, deelnemers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid. Via deze link zijn de foto's en presentatieslides te bekijken. Het wachtwoord voor toegang tot deze pagina is per email naar alle deelnemers verstuurd.


CONGRESTHEMA: CO-CREATIE
Het congresprogramma bood plenaire keynotes en parallelle sessies waarin het thema ‘CO-CREATIE’ vanuit verschillende perspectieven belicht en bediscussieerd werd. Co-creatie in Human Factors en Ergonomie betreft het actief betrekken van gebruikers en andere belanghebbenden om gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken en veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Co-creatie betreft ook samenwerking met experts uit andere vakgebieden. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe betrek je verschillende gebruikersgroepen, ook de groepen die moeilijker bereikbaar zijn maar daardoor juist essentieel voor het ontwikkelen van een duurzame oplossing? Hoe vullen verschillende disciplines elkaar aan? En niet onbelangrijk; wat levert co-creatie op?

CONGRESPROGRAMMA 2023
9.30 - 10.45: Plenaire sessie - sessievoorzitter dr. Pieter Coenen (Human Factors NL) (Ideate)

9.30 - 10.00: "To co-create or not to co-create: that is the question. Towards citizen science to design for health" - Keynote door dr. Sabine Wildevuur, directeur DesignLab, Universiteit Twente

10.00 - 10.30: "Interacting with complex systems - Human Factors research in Twente" - Keynote door prof. dr. Willem Verwey, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Ergonomie, Universiteit Twente

10.30-10.45: "Co-Creatie" - Welkom door Pieter Coenen, bestuur Human Factors NL

Sabine Wildevuur is directeur van het DesignLab van Universiteit Twente. Zij heeft een achtergrond in geneeskunde en communicatiewetenschap, met een focus op persoonsgestuurde eHealth. Ze is tevens oprichter van het Creative Care Lab bij Waag, het instituut voor wetenschap, kunst en technologie in Amsterdam en heeft bijgedragen aan initiatieven zoals de Embassy of Health en de beweging rondom Citizen Science for Health. Ze heeft verschillende boeken geschreven op het snijvlak van wetenschap, design, kunst, maatschappij en technologie voor een breder publiek, naast academische publicaties. Haar meest recente publicatie is Veldboek burgerwetenschap voor gezondheid: praktijkervaringen in regio Twente.

Willem Verwey is een vooraanstaande autoriteit op het gebied van Cognitieve Psychologie en Ergonomie. Sinds 2003 bekleedt hij de positie van hoogleraar Cognitieve Psychologie en Ergonomie aan de Universiteit Twente, waar hij actief is bij de afdeling Learning, Data-Analytics and Technology, sectie Cognition, Data & Education. Met een unieke achtergrond als Werktuigbouwer en Psycholoog/Ergonoom, heeft hij uitgebreide expertise ontwikkeld in het domein van Advanced Telematics Systems (ATS). Zijn onderzoek richt zich met name op intelligente bestuurder-voertuig interfaces en het vertrouwen in autonoom rijdende voertuigen. Daarnaast heeft hij baanbrekend werk verricht op het gebied van cognitieve werkbelasting en de ontwikkeling van motorische vaardigheden.


10.45 - 11.15: Pauze (Gallery / Beursvloer)


11.15 - 12.30: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

Sessie 1: Meten van fysieke belasting op de werkvloer (EN) (Inform)
Chair: Martin Schmettow (Universiteit Twente)

 1. Let’s optimise physical workplace performance together: The role of kinematic sensors in understanding work performance and constraints - Russell Chan, Universiteit Twente
 2. De functionele blik in het menselijk lichaam bij fysieke arbeid - Maarten van den Heuvel en William Castro, Predimo / University of Münster
 3. After 15 years of Arduino, we can finally do it: Self-made apparatus in Human Factors education and research (DIY in co-creatie) - Martin Schmettow, Universiteit Twente

 4. Wearables ter preventie van rugklachten op de werkvloer - Liesbeth van Hauwermeiren, SpineWise / Universiteit Gent

Sessie 2: (Co-)Creating information systems (NL) (Inspire)
Chair: Nina Zipfel (Amsterdam UMC)

 1. Het perfectie plaatje - Renske Landman, ErgoS Human Factors Engineering

 2. Revisiting the Magical Number Seven, Plus or Minus Two - Rob van der Lubbe, Universiteit Twente

 3. Integrale arbeidsgerichte zorg bij hart- en vaatziekten: co-creatie ontwikkeling en een digitaal platform voor betere informatie-uitwisseling en communicatie - Nina Zipfel, Amsterdam UMC

 4. Maak niet-zelfredzame mensen zelfredzaam - Sakina Ögretmen, Ministerie van Financiën

Sessie 3: Kantoorinrichting en hybride werken (NL) (Erlenmeyer)
Chair: Roeland Motmans (Delhaize / VerV - Beroepsvereniging voor Ergonomie)

 1. VerV Praktijkrichtlijn kantoorinrichting - Roeland Motmans (VerV), Wim Ponsaert (ING), Astrid van Severen (Liantis)

 2. Co-creatie van hybride werken in Living Labs - Maaike Niekel, Center for People and Buildings


12.30 - 13.30: Lunch (Gallery / Beursvloer)


13.30 - 14.30: Plenaire sessie - sessievoorzitter prof. dr. Willem Verwey (Universiteit Twente) (Ideate)

13.30 - 14.00: "Macht van co-creatie" - Keynote door dr. Koen van Turnhout, Lector Human Experience & Media Design, Hogeschool Utrecht

14.00 - 14.30: "Participatie als paradigma: Jongeren als co-onderzoekers in wetenschappelijk onderzoek" - Keynote door dr. Teatske Altenburg, Associate Professor Participative Action Research, Amsterdam UMC

Koen van Turnhout is een autoriteit op het gebied van Human Experience & Media Design. Als auteur van het veelgeprezen "Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek" heeft hij zijn stempel gedrukt op het vakgebied. Momenteel is hij werkzaam als lector Human Experience & Media Design, waar hij zich toelegt op het onderzoeken van de gebruikerservaring van slimme, data-gedreven producten en diensten. Zijn expertise ligt in de inzet van machine-intelligentie om digitale producten en diensten fijner en beter te maken.

Teatske Altenburg is een vooraanstaande wetenschapper op het gebied van menselijke beweging. In haar rol als Principal Investigator en Associate Professor bij de afdeling Amsterdam Public and Occupational Health aan Amsterdam UMC, heeft zij een diepgaande expertise opgebouwd in onderzoek naar bewegingsgedrag en gezondheid. Haar onderzoek concentreert zich op de meting, determinanten en mechanismen die ten grondslag liggen aan de gezondheidsgevolgen van lichamelijke activiteit en sedentair gedrag. Hierbij ligt een sterke focus op co-creatie door het actief betrekken van jongeren bij haar onderzoek om innovaties te ontwikkelen die hun gezondheid optimaliseren.


14.45 - 16.00: Parallelle sessies (klik hier voor meer informatie over deze sessie)

Sessie 4: (Co-)Creating smart environments (EN) (Ideate)
Chair: Simone Borsci (Universiteit Twente)

 1. Nudging toward healthier food choices using Extended Reality, sensory interaction and eye-tracking - Funda Yildirim, Universiteit Twente

 2. When the things are talking and collaborating with us: how to assess the experience with conversational agents - Simone Borsci, Universiteit Twente

 3. Cognitive product ergonomics – What’s special about it? – Brecht Daams, Daams Ergonomie

 4. The future of rail operators in the advent of Automated Train Operations (ATO) - Sarah Kusumastuti, Universiteit Twente

Sessie 5: Synergie in werkplekontwerp (NL) (Inspire)
Chairs: Nienke Bierhuizen, Bas van Leeuwenl (vhp human performance)

 1. Synergie in werkplekontwerp: Een interactieve workshop over co-creatie met gebruikersparticipatie - Nienke Bierhuizen, Bas van Leeuwen, vhp human performance

 2. Samenwerking over een andere boeg - Bart Schuring, ErgoS Human Factors Engineering

Sessie 6: Synergie van TOP-strategie en omgekeerde TOP-strategie (NL) (Erlenmeyer)
Chairs: Marcel Balm (Balm Academie) en André Bieleman (Saxion Hogeschool)

 • TOP: de lijn van techniek en beleid, bronaanpak van risico's conform de Arbo-wet
 • 'omgekeerde TOP': de lijn van cultuur, gedrag en eigen regie
 • Hoe integreren we deze lijnen om tot gezond en veilig werk te komen?


16.00 - 16.30: Pauze(Gallery / Beursvloer)


16.30 - 17.20: Plenaire sessie - sessievoorzitter dr. ir. Marijke Melles (Human Factors NL) (Ideate)

16.30 - 16.50: Presentaties genomineerden Human Factors NL Scriptieprijs en prijsuitreiking door juryvoorzitter

Kerem Dogan - Universiteit Twente, Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences
Handover from AI to humans in L3 automated vehicles: a pilot study

Maximiliaan Morres - Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
moopi - A mass-customized 3D printed home office desk chair

Hilde Pentenga - Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Behavioural & Movement Sciences
The effects of working with a passive arm support exoskeleton on muscle activity, heart rate, and self-reported outcomes during field tasks at a nationawide gas company

16.50 - 17.20: "Human factors in het sectorplan van de sociale wetenschappen" - Keynote door prof. dr. ir. Wolter Pieters, Professor of Work, Organisations and Digital Technology, Radboud Universiteit

Wolter Pieters is hoogleraar Werk, Organisaties en Digitale Technologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij heeft een achtergrond in de informatica en techniekfilosofie en publiceerde over onder andere cyberrisicomanagement, informatie-ethiek en human factors in cybersecurity. In Nijmegen is het programmaleider van het onderzoeksprogramma Work, Health and Performance, en contactpersoon tussen de faculteit Sociale Wetenschappen en het interdisciplineaire initiatief iHub rond digitalisering en samenleving. Daarnaast is hij landelijk coördinator van het thema "de menselijke factor in nieuwe technologieën" van de sectorplannen in de sociale wetenschappen.


17.20 - 17.30: Afsluiting door Marijke Melles, voorzitter Human Factors NL (Ideate)


17.30 - 18.30: Borrel en Rondleiding door het Cognitive Human Factors Research Lab (The BMS Lab | Universiteit Twente)


SPONSOREN
Het Human Factors NL Jaarcongres 2023 werd gesponsord door TASK Office, Health2Work, Predimo, Movella, KÖHL en De Vos Eronomics BV.